Beschikbare Skiplinks

Uw browser heeft momenteel geen ondersteuning voor Flash-gebaseerde inhoud.

Download nu de Flash-speler om deze inhoud te zien.

Beleggen

Tijdkronen

De rating wordt maandelijks berekend op basis van einde maand koersen. Alle berekeningen gebeuren vanuit het standpunt van de Europese belegger (in EUR). De berekeningen zijn gebaseerd op prestaties van de fondsen tijdens de voorbije vijf jaar.

 

Selectie.

Enkel beleggingsfondsen die voldoen aan volgende voorwaarden komen in aanmerking:
-koershistoriek van minimum 5 jaar
-behoren tot een duidelijk omlijnde investeringscategorie
-registratie bij de Commissie voor Bank- en Financiewezen (België) EN/OF de Autoriteit Financiële Markten (Nederland)
-behoren tot een categorie die minstens 10 fondsen bevat die voldoen aan A, B en C

Berekening.

De rating komt tot stand op basis van een gewogen gemiddelde van vier percentages:

A) Consistentie van de returns (40%)
Binnen elke investeringscategorie wordt onderzocht hoe het fonds presteerde ten opzichte van de sectorgenoten tijdens elk van de vijf voorgaande jaren. De fondsen worden voor elk jaar gerangschikt naar dalende jaarreturn en vervolgens worden de rangschikkingen onderverdeeld in decielen. Ieder deciel krijgt een percentage, toegewezen volgens een invers convexe verdeling (100% voor deciel 1; 97,8% voor deciel 2; 93,3% voor deciel 3; 86.7% voor deciel 4;...). Op die manier krijgt ieder fonds vijf percentages. Het rekenkundige gemiddelde van die percentages vormt de score op “Consistentie van de returns”.

B) Return op 5 jaar (20%)
Elk fonds wordt binnen zijn categorie gerangschikt volgens return op 5 jaar. De rangschikking wordt verdeeld in decielen. Elk deciel krijgt opnieuw een percentage (zie A : invers convexe percentages). Dit is de score op “Return op 5 jaar”.

C) Sharpe-ratio op 5 jaar (20%)
Elk fonds wordt binnen zijn categorie gerangschikt volgens Sharpe-ratio 5 jaar. Beleggingsfondsen met een negatieve Sharpe-ratio worden gerangschikt op basis van de return op 5 jaar. De rangschikking wordt verdeeld in decielen. Elk deciel krijgt opnieuw een percentage (zie A : invers convexe percentages). Dit is de score op “Sharpe-ratio op 5 jaar”.

D) Prestatie in een neergaande markt (20%)
Een andere indicatie voor het risico is de prestatie van het fonds in een neergaande markt. Een markt wordt gedefinieerd als neergaand wanneer de fondsen binnen de categorie een gemiddelde return halen die kleiner is dan 0. Van de 60 maanden tijdens de afgelopen vijf jaar, wordt eerst (per categorie) nagegaan hoeveel maanden er neergaand waren. Vervolgens wordt voor iedere neergaande maand een rangschikking gemaakt (per categorie) naar dalende maandreturn. Deze rangschikkingen worden opnieuw verdeeld in decielen en ieder fonds krijgt voor iedere neergaande maand een percentage (zie A : invers convexe percentages). Het rekenkundige gemiddelde van deze percentages is de score op “Prestatie in een neergaande markt”.

Door het berekenen van het gewogen gemiddelde van de 4 percentages bekomt elk fonds één eindpercentage. Dit vormt de basis voor de toewijzing van de kronen (normale verdeling):
3 kronen voor de 15% beste fondsen binnen categorie
2 kronen voor de volgende 35% binnen categorie
1 kroon voor de daaropvolgende 35% binnen categorie

(Bron: Tijdbeursmedia)

terug
Print deze pagina