Beschikbare Skiplinks

Uw browser heeft momenteel geen ondersteuning voor Flash-gebaseerde inhoud.

Download nu de Flash-speler om deze inhoud te zien.

Fondsen

Carmignac Patrimoine A

carmignac_logo

 

Als u met pensioen gaat, wilt u nog evenveel van het leven kunnen genieten als vandaag. Juist daarom kunt u best nu al beginnen met de opbouw van een bijkomend pensioenkapitaal bovenop uw wettelijk pensioen. Het Carmignac Patrimoine A fonds kan hier een ideale oplossing bieden.

Ontwikkeling van de netto inventariswaarde sinds 20 jaar

Bekijk hier de grafiek [PDF, 166,96 Kb]


Winnaar Standaard, Morningstar en La Libre Award (categorie Gemengde Fondsen Moderate Balanced)

In 2010 : 1 op 102 voor het jaar 2009
Bron : De Standaard dd 25/03/2010

Winnaar van L’Echo en De Tijd Award (Categorie Gemengde Fondsen Neutraal Risico)

In 2010 : 1 op 98 voor het jaar 2009
Bron : De Tijd 12/03/2010

De webpagina’s die betrekking hebben op dit product omvatten enkel productinformatie en kunnen niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Voor informatie over de MiFID-richtlijn en de beleggingsdiensten die Argenta aanbiedt: klik hier.

carmignac_logo

Carmignac Patrimoine A is een gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Frans recht opgericht op 7 november 1989. Het is een fonds dat belegt in  internationale aandelen en obligaties, voornamelijk op wereldwijde financiële markten. Het streeft naar een absoluut en regelmatig rendement via een actief beheer dat niet gekoppeld is aan een referentie-index. Er zijn geen voorafgaande beperkingen inzake spreiding per regio of beleggingssector.

Voor de fondsen van Carmignac geldt een dagelijkse koersbepaling. Een order wordt steeds verwerkt tegen de eerstvolgende koers . Hierbij geldt de volgende regel:

Om de eerstvolgende koers te bekomen, moet er ten laatste om 16.00 uur ingeschreven worden. Als men een order inbrengt  na 16.00 uur, is het waarschijnlijk dat men de koers van een dag later bekomt en dat alles dus met een dag opschuift.

* Deze eerstvolgende koers wordt (normaliter) berekend op het einde van de dag (dag D) of in de voormiddag van de daaropvolgende dag (D + 1)
Deze regel geldt als basisregel. Argenta Spaarbank kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien een order, om welke reden ook, verwerkt zou worden tegen een andere koers.

Tijd-kronen van 14-02-2014, op een schaal van 0 tot 3.

Algemene eigenschappen

Risicoschaal: (op een schaal van 1 tot 7)
4
ISIN FR0010135103
Aard Gemengd fonds - ICB
Rechtsvorm Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht
Geografische spreiding Wereldwijd
Tijd rating (0-3)
1
Inventariswaarde 610.77 EUR - 18-12-2014
Frequentie Dagelijks
Deelbewijzen Kapitalisatie
Beleggingshorizon Minstens 2 jaar

carmignac_logo

Uw bericht moet snel bij de juiste persoon terechtkomen. Selecteer daarom eerst een Argenta-kantoor in uw buurt. Kies uw kantoor

carmignac_logo

 

Fiscaliteit

Dit fonds is een gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht. Elke investeerder wordt geacht rechtstreeks eigenaar te zijn van een deel van de in dit fonds belegde activa. De inkomsten gegenereerd door deze activa worden bijgevolg geacht rechtstreeks verworven te zijn door de investeerders op het moment dat deze inkomsten ontvangen worden door het fonds.
Deze inkomsten dienen belast te worden in het jaar waarin zij verkregen werden door het fonds, en niet op het moment van verkoop van de deelbewijzen of uittrede door de cliënt uit het fonds. Aldus dient de investeerder in het fonds elk jaar zelf de inkomsten aan te geven in zijn belastingbrief. Dividenden en interesten zullen belast worden tegen 25 %(te verhogen met de aanvullende gemeentebelasting).

Indien het fonds meer dan 25% van zijn vermogen belegt in schuldvorderingen (vb. obligaties) en de belegger een natuurlijke persoon is die zijn fiscale woonplaats heeft in België, dient de investeerder uitsluitend de dividenden op te nemen in zijn aangifte. Het interestgedeelte zal in deze situatie onderworpen worden aan de roerende voorheffing (25 %) op het ogenblik van de inkoop van de deelbewijzen door het fonds.
Meer informatie hierover vindt u in het prospectus en de Belgische bijlage. U kunt zelf een detailberekening uitvoeren via www.carmignac.be of u kunt hiervoor een beroep doen op de diensten van uw Argenta-kantoor, dat alsdan in uw opdracht de detailberekening zal doen via www.carmignac.be en u een afdruk ter beschikking zal stellen. Argenta Spaarbank nv aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van het via deze website berekende bedrag.

De jaarlijkse aangifte in uw belastingbrief is een verplichting voor de houder van deelbewijzen van het fonds. Argenta Spaarbank nv kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van deze verplichting.

  • Carmignac Gestion behoort tot de meest vooraanstaande onafhankelijke beheersvennootschappen in Frankrijk.
  • Carmignac Patrimoine A is een beleggingsfonds dat belegt in internationale aandelen en obligaties.
  • Door het actieve beheer van het fonds kunt u onmiddellijk anticiperen op de marktsituatie.