Beschikbare Skiplinks

Uw browser heeft momenteel geen ondersteuning voor Flash-gebaseerde inhoud.

Download nu de Flash-speler om deze inhoud te zien.

Fondsen

Argenta-Fund Europese Aandelen High Value

algemeen_3appels

 

Het doel van het compartiment Europese Aandelen High Value beoogt een zekere europese spreiding en zal vooral beleggen in aandelen die een aantrekkelijk dividendrendement bieden. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar.

De webpagina’s die betrekking hebben op dit product omvatten enkel productinformatie en kunnen niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Voor informatie over de MiFID-richtlijn en de beleggingsdiensten die Argenta aanbiedt: klik hier.

algemeen_3appels

Voor Argenta-Fund geldt een wekelijkse koersbepaling. Een order wordt steeds verwerkt tegen de eerstvolgende koers* . Hierbij geldt de volgende regel:

Om de eerstvolgende koers te bekomen, moet er ten laatste op dag D om 14.00 uur (dinsdag) ingeschreven worden. Als men een order inbrengt  na 14.00 uur (dinsdag), is het waarschijnlijk dat men de koers van een week later bekomt en dat alles dus met een week opschuift.

(*) Deze eerstvolgende koers wordt berekend op de daaropvolgende dag D + 1 (woensdag).

Deze regel geldt als basisregel. Argenta Spaarbank kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien een order, om welke reden ook, verwerkt zou worden tegen een andere koers.

Argenta-Fund Europese Aandelen High Value is een compartiment van "ARGENTA-FUND" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen.

Tijdskronen van 02-04-2014 op een schaal van 0 tot 3.

Algemene eigenschappen

Risicoschaal: (op een schaal van 1 tot 7)
6
ISIN LU0248860008
Aard Aandelenfonds - ICB
Rechtsvorm SICAV naar Luxemburgs recht
Geografische spreiding Europa
Tijd rating (0-3)
1
Inventariswaarde 1173.06 EUR - 17-12-2014
Frequentie Wekelijks
Deelbewijzen Kapitalisatie
Beleggingshorizon 7 jaar

algemeen_3appels

Uw bericht moet snel bij de juiste persoon terechtkomen. Selecteer daarom eerst een Argenta-kantoor in uw buurt. Kies uw kantoor

algemeen_3appels

 

Fiscaliteit

Dit compartiment maakt deel uit van de Luxemburgse sicav “Argenta-Fund”. De inkomsten worden gekapitaliseerd (kapitalisatiecompartiment).

Een kapitalisatiecompartiment zal geen inkomsten uitkeren via dividend, noch via enige andere vorm. De opbrengsten worden verrekend in de inventariswaarde. De belegger zal deze opbrengsten verwerven op het ogenblik van inkoop van zijn aandelen door de beleggingsvennootschap.

Op fiscaal vlak geldt de volgende basisregel:
Opbrengsten verkregen naar aanleiding van de uittreding (inkoop of gehele of gedeeltelijke verdeling van het vermogen) zijn niet belastbaar in België, voor zover de belegging niet beroepsmatig in België wordt aangewend en voor zover de belegging een normale verrichting van het beheer van een privévermogen is.
Er zal geen roerende voorheffing worden ingehouden en er is geen verplichting tot opname in de aangifte van de personenbelasting.

Uitzondering wat betreft kapitalisatiecompartimenten die meer dan 25 % van hun vermogen beleggen in vastrentende effecten (onder andere obligaties).
Hier betaalt de belegger op het ogenblik van de uittreding 25 % roerende voorheffing op de zogenaamde rentecomponent. Deze rentecomponent omvat de renteopbrengsten en meerwaarden (minus de minwaarden) uit de vastrentende waarden.

Inzake beurstaksen
Bij kapitalisatiecompartimenten dienen geen beurstaksen betaald te worden bij inschrijving.
Bij uittrede betaalt u 1,00 % beurstaksen (met een maximum van 1500 euro).