Betalen in contanten? Opgelet, er zijn beperkingen!

Laatst bijgewerkt: 29-03-2022 | 3 minuten

Waarom beperkingen?

 • Geld in contanten of cash geld is geld dat van hand tot hand en dus in alle anonimiteit overgedragen kan worden. Je kunt niet traceren waar het vandaan komt. Daarom wordt het weleens gebruikt voor illegale transacties of om onfrisse praktijken te verbergen.
 • Bovendien betalen we in het dagelijkse financiële verkeer minder en minder in contanten. Grotere bedragen worden gewoonlijk elektronisch betaald.

Daarom zijn er beperkingen en zijn we als bank-verzekeraar verplicht om waakzaam te zijn bij transacties met contanten. Dat is bij wet vastgelegd.

Wat betekent dat in de praktijk?

Ongewone transacties in contanten onderzoeken we nauwkeurig. Concreet betekent dat voor jou als klant:

 • Bepaalde transacties kunnen uitgesteld of geweigerd worden als dat nodig is om onze controleopdracht uit te voeren.
 • Als je een groot bedrag in contanten betaalt, is het mogelijk dat we je meer informatie of bepaalde documenten vragen. Niet omdat we je transactie als illegaal beschouwen, wel omdat ze ongebruikelijk is.

Maximum 3.000 euro in contanten

Je mag maximum 3.000 euro in contanten (cash geld) betalen. Dat is de algemene regel. Ook voor schenkingen aan een goed doel. Betaal je een schuld in meerdere keren? Dan geldt het maximum van 3.000 euro voor het totaalbedrag van de schuld.

Voorbeelden

 • Het maximum van 3.000 euro geldt bijvoorbeeld in deze situaties:
  • Als je een juweel koopt in een juwelierszaak.
  • Als je een nieuwe auto of tweedehandsauto koopt bij een handelaar.
  • Als een professionele schilder je huis komt schilderen.
 • Je laat je huis renoveren voor een totaalbedrag van 12.000 euro en je betaalt in vier schijven van 3.000 euro. Dan mag je maximum 3.000 van die 12.000 euro in contanten betalen. De overige 9.000 euro moet je via je bank betalen.

Drie uitzonderingen

1. Aankoop of verkoop van een onroerend goed (stuk grond, huis, appartement, …)

 • De betaling mag alleen met een overschrijving of cheque uitgevoerd worden.
 • Elke andere betalingswijze is verboden.

2. Betalingen tussen consumenten (1) en met bepaalde financiële instellingen

 • Voor deze betalingen is er geen beperking.
 • Opgelet:
  • Bij de verkoop van onroerende goederen mag je niet in contanten betalen.
  • Bij de openbare verkoop van roerende goederen geldt de algemene regel en mag je dus maximum 3.000 euro in contanten betalen.

Voorbeelden

 • Als consument mag je aan een andere consument 20.000 euro in contanten betalen voor een tweedehandsauto.
 • Als handelaar mag je je weekopbrengst van 10.000 euro in contanten aan je bank overhandigen.
 • Opgelet! Ongewone transacties in contanten onderzoeken we steeds nauwkeurig.

3. Edele metalen (goud, platina, zilver en palladium), oude metalen enkoperen kabels

Type verkoop Betrokken partijen Regel
Openbare verkoop ----- Maximum 3.000 euro in contanten
Onderhandse verkoop Tussen professionals(2) Geen betaling in contanten mogelijk
Tussen consumenten Onbeperkte betaling in contanten mogelijk
Door een consument aan een professional

Edele metalen en oude metalen
Maximum 500 euro in contanten
+ verplichte identificatie van de consument

Koperen kabels
Geen betaling in contanten mogelijk

Door een professional aan een consument Maximum 3.000 euro in contanten

1) Met ‘consumenten’ bedoelen we natuurlijke personen die handelen buiten het kader van hun commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of een vrij beroep.

2) Met ‘professionals’ bedoelen we elke persoon die geen consument is. Dus alle ondernemingen zoals bepaald in art.I.1 WER: iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent, iedere rechtspersoon en iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid.

Meer weten?

Voor meer informatie kun je terecht bij de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie: