Energiepremies in Brussel

In het Brusselse Gewest zijn de premies voor energiebesparende maatregelen verdeeld over 3 pijlers.

1. Premies voor studies en audits

Een specialist kan de huidige energieprestatie van je woning analyseren en je daarna gepast advies geven over de zaken die je best eerst aanpakt. Sommige studies en audits geven recht op een energiepremie A1.

2. Isolatie en verluchting

Door het dak, de muren en de vloer van je woning te isoleren, voorkom je warmte- en energieverlies. Voldoet je renovatie aan bepaalde voorwaarden, dan kun je hiervoor in Brussel een energiepremie B1, B2 of B3 krijgen. Voor het vervangen van beglazing is er een energiepremie B4, voor een conform ventilatiesysteem een energiepremie B5.

3. Warmte

Wist je dat de verwarming en de aanmaak van het warme water voor je sanitair het zwaarst doorwegen op je energiefactuur? Door slim te investeren in energiebesparende maatregelen op dat vlak, kun je onder bepaalde voorwaarden rekenen op een energiepremie C1, C2, C3, C4, C5 en C7.

Eén aanvraagformulier

Gelukkig kun je al die premies in Brussel aanvragen met één enkel document.

Vraag het aan via www.maisonenergiehuis.brussels of via info@leefmilieu.brussels. Vul het formulier correct en volledig in, onderteken het en voeg de nodige documenten bij (bv. het ondertekende attest van de aannemer, de gedetailleerde factuur, de betalingsbewijzen en eventuele technische bijlagen en foto’s).

Stuur het formulier en de bijlagen naar primes-premies@leefmilieu.brusselsof naar Leefmilieu Brussel – Dept. Energiepremies, Havenlaan 86 C/3000 – 1000 Brussel. Of dien je aanvraag in via het online platform IRISbox.

Combineren toegestaan

Naast de diverse energiepremies voorziet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook renovatiepremies voor gebouwen van minstens 30 jaar oud. Zo’n renovatiepremie kan zelfs tot 80 % van de subsidieerbare uitgaven bedragen én mag gecombineerd worden met energiepremies. Let wel: de aanvraag moet ingediend worden voordat je met de werkzaamheden begint. Deze premies zijn alleen voor eigenaars die zelf in hun huis wonen of het ter beschikking stellen van een sociaal verhuurkantoor.

Heel wat Brusselse gemeentes voorzien daarnaast extra premies voor energiebesparende investeringen. Informeer je bij de dienst Stedenbouw of Leefmilieu van je gemeente. De regeling verschilt immers sterk van gemeente tot gemeente. Of surf naar www.huisvesting.brussels. Een totaaloverzicht van alle energiepremies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vind je in de brochure ‘Energiepremies 2020’ van de dienst Leefmilieu Brussel. Bestel ze via de dienst Info Leefmilieu op 02 775 75 75 of info@leefmilieu.brussels.

Ontdek de voordelen van een renovatielening