Spaardoel aanmaken

Wil je volgend jaar naar Afrika reizen? Ben je van plan om een nieuwe auto te kopen? Of ga je trouwen? Maak in de app een spaardoel aan voor jouw project en link het spaardoel aan een bestaande e-spaarrekening van Argenta Spaarbank(1). Zo zie je op elk moment in één oogopslag hoeveel je al gespaard hebt. 

Hoe werkt het?

 1. Kies een categorie en het bedrag dat je wilt sparen.
 2. Personaliseer je spaardoel met een naam en foto die je zelf kiest.
 3. Nadat je een spaardoel hebt gecreëerd, kun je er een doorlopende betalingsopdracht voor aanmaken. Je kiest zelf aan welke betaalrekening je de doorlopende betalingsopdracht linkt.

Belangrijk:

 • Je kunt maar één spaardoel linken aan een e-spaar.
 • Heb je meerdere spaardoelen? Open dan voor elk spaardoel een aparte e-spaarrekening. Dat kan gewoon in de Argenta-app. Zodra je een nieuwe e-spaarrekening hebt geopend, kun je er een spaardoel aan linken.
 • Je kunt tot vijf e-spaarrekeningen openen in de app.

Wat als je iets wilt aanpassen?

 • Je kunt een spaardoel altijd aanpassen of verwijderen.
 • Ook de bijhorende doorlopende betalingsopdrachten kun je zelf verwijderen in de app via de betaalrekening(2) die aan de opdracht gelinkt is.

Basisrente en getrouwheidspremie

 • Basisrente: 0,01 %* bruto op jaarbasis. Jaarlijkse uitbetaling, met valutadatum 1 januari.
 • Getrouwheidspremie: 0,10 %* bruto op jaarbasis. Uitbetaling 4 keer per jaar, met valutadatums 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.
  Opgelet: als je je geld voor het einde van de periode van 12 maanden van je rekening haalt, krijg je geen getrouwheidspremie.

*Argenta kan de tarieven op elk moment wijzigen. Eventuele wijzigingen worden meegedeeld via een rekeninguittreksel.

Wat je verder nog moet weten

Depositogarantiestelsel

Bij een faillissement of risico op faillissement van de financiële instelling loop je als spaarder het risico je spaargeld te verliezen. Je spaargeld bij Argenta Spaarbank nv wordt voor maximaal 100.000 euro per persoon onder bepaalde voorwaarden gewaarborgd door het Garantiefonds voor financiële diensten. Het bedrag van je vordering op Argenta boven de 100.000 euro kun je verliezen, kan worden verminderd of omgezet in aandelen (bail-in).

Roerende voorheffing

 • De eerste schijf van 990 euro (inkomstenjaar 2020) per jaar van interesten van gereglementeerde spaarrekeningen is vrijgesteld van roerende voorheffing.
 • Deze vrijstelling geldt per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België.
 • Is de rekening geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden? Dan is er een dubbele vrijstelling van 1.980 euro (inkomstenjaar 2020) per jaar.
 • Op interesten boven de vrijgestelde schijf is roerende voorheffing van 15 % verschuldigd. Argenta houdt deze automatisch in.
 • Als je meerdere spaarrekeningen hebt, moet je op jouw belastingaangifte de interesten vermelden die de vrijgestelde schijf overschrijden en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

Extra informatie

Belangrijke documenten

(1) Een spaarrekening is een rekening waarmee gelddeposito's in ontvangst worden genomen door gereglementeerde kredietinstellingen. 

(2) Een betaalrekening is een rekening op naam van een of meer betalingsdienstgebruikers die voor de uitvoering van betalingstransacties wordt gebruikt, zoals een overschrijving of een storting. 

Niet helemaal tevreden?