Inbegrepen verzekering bij het Silver- en Gold-pakket

Bijstand online veiligheid

Wordt je online reputatie beschadigd, wordt je kredietkaart misbruikt of ben je slachtoffer van identiteitsdiefstal? Dan krijg je hulp van experten of psychologische ondersteuning.

Wat

Bijstand bij schade aan e-reputatie, frauduleus gebruik van je betaalmiddelen en identiteitsdiefstal

Wanneer
Er is een telefonische hulplijn die 24 uur per dag bereikbaar is.
Bedrag

Het aantal oproepen per verzekeringsjaar en per rekeninghouder is beperkt tot drie per jaar voor juridische informatie en drie interventies voor psychologische bijstand.

Bij e-reputatierisico, frauduleus gebruik van betaalmiddelen en identiteitsdiefstal kun je rekenen op maximum drie interventies van een specialist en een maximaal bedrag van 5.000 euro per jaar.

Voorwaarden
  • Het schadegeval moet zich voordoen in het privéleven van de begunstigde.
  • De gebeurtenis die aanleiding geeft tot het schadegeval mag niet gekend zijn bij de begunstigde op de ingangsdatum van deze verzekering.
  • De begunstigde moet het schadegeval melden bij de verzekeraar tussen de ingangsdatum van zijn verzekering en de beëindiging ervan.

Online aankoopverzekering

Online shoppen evolueert snel. Toch zijn er risico’s. Heb je bijvoorbeeld online een tuinset gekocht maar werd ze niet of niet conform geleverd? Als de leverancier weigert tussen te komen, krijg je de aankoopwaarde terug.

Wat

Nieuwe goederen online aangekocht en betaald met de betaalrekening gekoppeld aan je Silver- of Gold-pakket

Wanneer
Als de online aankopen niet (conform) geleverd worden.
Bedrag

Terugbetaling van de aankoopwaarde tot maximum 2.500 in het Silver-pakket en maximum 5.000 euro in het Gold-pakket per opeenvolgende opeenvolgende periode van 12 maanden

Voorwaarden
  • Minimum aankoopwaarde van 50 euro per goed
  • Tussenkomst tot 90 dagen na aankoop, als er geen minnelijke schikking met de leverancier is
  • Online aankopen voor 100 % betaald met de betaalrekening van de verzekerde bij Argenta

Hoe aangifte doen?

Bijstand online veiligheid

Bel naar +32 2 642 45 30 voor Bijstand online veiligheid.

Online aankoopverzekering

Vul het formulier Online aankoopverzekering zo volledig mogelijk in, zo snel mogelijk na het schadegeval. 

Verstuur je aangifte samen met bewijzen via e-mail naar claims-ipa@ip-assistance.com
of per post naar: 
Inter Partner Assistance
Regentlaan 7
B-1000 Brussel

Of bel naar +32 2 642 45 30

Tips

  • Wacht niet om aangifte te doen van een schadegeval, doe de aangifte meteen.
  • Vul het formulier helemaal in, zo voorkom je vertragingen.
  • Bewaar alle originele documenten als bewijs.
  • Als je bijstand nodig hebt op reis kun je 24 uur per dag en 7 dagen per week contact opnemen met de bijstandscentrale op het nummer +32 2 642 45 30 of via claims-ipa@ip-assistance.com. Bewaar dit telefoonnummer in je gsm.

Meer informatie over de voorwaarden, uitsluitingen en beperkingen van het verzekeringspakket, vind je in de algemene voorwaarden van de verzekering met polisnummer 2.060.149, onderschreven door Argenta Spaarbank nv, bij Inter Partner Assistance, erkend door de Nationale Bank van België onder het nummer 0487.