Verzekering gekoppeld aan de Golden kredietkaart

Aankoopbescherming

Je hebt net een nieuw servies gekocht maar liet het vallen doordat iemand tegen je aanliep?
Je nieuwe maatpak is gescheurd omdat het bleef hangen aan een loshangend stukje van je stoel?

Wat Nieuw aangekochte materiële goederen van minstens 50 euro (incl. btw)
Wanneer
 • Herstelling of terugbetaling van de goederen
 • Bij accidentele schade of door diefstal van het goed met braak of geweld
Bedrag

Tot maximum 1.500 euro per opeenvolgende periode van 12 maanden en per schadegeval

Voorwaarden
 • Minimum aankoopwaarde van 50 euro (incl. btw) per goed
 • Tussenkomst tot maximum 90 dagen na aankoop
 • Aankopen betaald met de betaalrekening van de verzekerde bij Argenta
 • Geen tussenkomst voor onder andere juwelen, draagbare telefoons, planten en voeding.

Ticketannulatie

Tickets voor culturele evenementen en sportevenementen zijn vaak duur. Dankzij de Ticketannulatie wordt het niet-terugvorderbare bedrag van het ticket terugbetaald als je net op het moment van jouw favoriete concert of evenement ziek bent. Het blijft jammer, maar je hebt ten minste je geld terug.

Wat

De kaarthouder en de familieleden van de kaarthouder die onder hetzelfde dak wonen

Wanneer
 • Bij ziekte, ongeval, overlijden van de verzekerde of een familielid tot de 2de graad 
 • Bij materiële schade aan de woonplaats van de verzekerde waarbij de verzekerde ter plaatse aanwezig moet zijn om de nodige maatregelen te treffen of waarbij de politie zijn aanwezigheid vraagt. Bijvoorbeeld bij brand, inbraak, waterschade, een explosie of instorting
 • Bij complicaties naar aanleiding van de zwangerschap van de verzekerde 
 • Bij immobilisatie van het voertuig onderweg naar het evenement door bijvoorbeeld een verkeersongeval of een technisch defect, waardoor de verzekerde niet tijdig op het evenement kan geraken
Bedrag

Tussenkomst van maximaal 1.000 euro per evenement en per opeenvolgende periode van 12 maanden

Voorwaarden
 • Tickets (officieel toegangsbewijs) voor een niet-terugbetaalbaar concert of evenement 
 • Minimum ticketbedrag van 15 euro, gekocht bij een erkende evenementenorganisator 
 • Tickets 100 % betaald met de betaalrekening van de verzekerde bij Argenta

Reisverzekering

Moet je jouw geplande citytrip uitstellen of je reis onderbreken omdat je ziek bent of een ongeval had? Of omdat een van je familieleden ziek is of een ongeval had? Dankzij de Reisverzekering worden je niet-terugvorderbare kosten of de niet-opgenomen dagen van je vakantieverblijf terugbetaald tot een maximum van 6.500 euro per opeenvolgende periode van 12 maanden.

Wat

De kaarthouder en de familieleden van de kaarthouder die onder hetzelfde dak wonen, ongeacht of zij samen of apart reizen

Wanneer
 • Bij ziekte, ongeval, overlijden van de verzekerde, een familielid tot de 2de graad of de tijdelijke vervanger van de verzekerde op diens beroepsactiviteit 
 • Bij ernstige materiële woningschade 
 • Bij diefstal van de identiteitsdocumenten met geweld of braak 
 • Bij onderbreking of annulatie van een reis
Bedrag

Maximum 6.500 euro annuleringskosten per opeenvolgende periode van 12 maanden, per reis en per familie

Voorwaarden

Reis 100 % betaald met de betaalrekening van de verzekerde bij Argenta

Reisbijstand

Word je tijdens je vakantie plots ernstig ziek of heb je een ongeval? Dankzij de Reisbijstand worden je medische kosten voorgeschoten tot een bedrag van 10.000 euro of een geldvoorschot voor onmiddellijke kosten in een noodsituatie tot 2.000 euro. De reisbijstandscentrale kan bijvoorbeeld ook een hotelkamer voor herstel voorzien, de kosten ervan betalen of de kosten voor een spoedbezoek betalen.

Wat

De kaarthouder en de familieleden van de kaarthouder die onder hetzelfde dak wonen, ongeacht of zij samen of apart reizen

Wanneer

Elke Verzekerde is gedekt, ook al reist hij/zij afzonderlijk. De Verzekerde is over de hele wereld gedekt, gedurende een onbeperkt aantal privéreizen in het buitenland, elk van maximum 90 opeenvolgende dagen, die beginnen en eindigen in het land. De dekking is beperkt tot een totaal van 183 dagen in de loop van elke periode van 12 maanden.

Bedrag
 

Afhankelijk van de verleende bijstand, kunnen er voorschotten verstrekt worden

Voorwaarden
 • Reis 100 % betaald met de betaalrekening van de verzekerde bij Argenta
 • Dekking voor reizen van maximum 90 opeenvolgende dagen

Verlengde garantie

Heb je een panne aan je wasmachine, net buiten de commerciële garantietermijn?
Dankzij de Verlengde garantie geniet je een extra jaar garantie.

Wat

Toestellen voor huishoudelijk gebruik, audio en video, communicatie en computer voor privégebruik

Wanneer
 • Herstelling of terugbetaling van de goederen
 • Gratis herstelling of vervanging bij een defect
Bedrag

Tot maximum 1.000 euro per opeenvolgende periode van 12 maanden en per schadegeval

Voorwaarden
 • Aankopen betaald met de betaalrekening van de verzekerde bij ASPA
 • Bewaar zeker het aankoopdocument met het serienummer en de fabrikantgegevens
 • Minimum aankoopwaarde van 50 euro (incl. btw) per toestel
 • Toestel moet in België zijn aangekocht
 • Oorspronkelijke waarborg genieten gedurende 24 maanden

Diefstal bij geldafhaling

Je gaat in eigen land of in het buitenland geld afhalen aan een geldautomaat met eender welke Argenta-kredietkaart en je wordt overvallen? Dankzij de Diefstal bij geldafhaling krijg je het gestolen bedrag terugbetaald.

Wat

Geldafhaling aan een bankautomaat met een Argenta debet- of kredietkaart

Wanneer

Bij diefstal na een agressieve daad binnen 4 uur na geldafhaling aan de geldautomaat, wereldwijd

Bedrag

Tot maximum 1.000 euro per opeenvolgende periode van 12 maanden en per schadegeval

Voorwaarden

Het is belangrijk dat je klacht neerlegt bij de politie binnen 24 uren na de diefstal

Hoe aangifte doen?

Wil je een beroep doen op een van de vergoedingen of schadeloosstellingen die zijn inbegrepen in het verzekeringspakket van de Golden kredietkaart? Volg dan de onderstaande stappen.

 1. Kies het juiste formulier voor je aangifte:

  Aankoopbescherming
  Ticketannulatie
  Reisverzekering
  Reisbijstand
  Verlengde garantie
  Diefstal bij geldafhaling
 2. Vul het formulier volledig in, zo snel mogelijk na het schadegeval.
 3. Verstuur je aangifte samen met bewijzen:

  via e-mail naar claims-ipa@ip-assistance.com

  of per post naar: 
  Inter Partner Assistance
  Regentlaan 7
  B-1000 Brussel

  Of bel naar +32 2 642 45 30

Tips

 • Wacht niet om aangifte te doen van een schadegeval, doe de aangifte meteen.
 • Vul het formulier helemaal in, zo voorkom je vertragingen.
 • Bewaar alle originele documenten als bewijs.
 • Als je bijstand nodig hebt op reis kun je 24 uur per dag en 7 dagen per week contact opnemen met de bijstandscentrale op het nummer +32 2 642 45 30 of via claims-ipa@ip-assistance.com. Bewaar dit telefoonnummer in je gsm.

Meer informatie over de voorwaarden, uitsluitingen en beperkingen van het verzekeringspakket, vind je in de algemene voorwaarden van de verzekering met polisnummer 2.040.147, onderschreven door Argenta Spaarbank nv, bij Inter Partner Assistance, erkend door de Nationale Bank van België onder het nummer 0487.