Vraagt je bank echt nooit een code?

Nee, nooit.

Je bank vraagt nooit naar de codes die je vaak nodig hebt om je bankzaken veilig te regelen, zoals de pincode van je debetkaart of kredietkaart, of codes die je met je digipas aanmaakt of via sms ontvangt.

Dus:

 Geef nooit codes door via de telefoon. Ook geen codes van je digipas of codes die je via sms krijgt.

 Vul nooit codes in op een website waarop je terechtkomt via een link in een bericht. 

<
>

5/11