Aangifteverplichting via je belastingbrief voor bepaalde gemeenschappelijke beleggingsfondsen

Als investeerder in een gemeenschappelijk beleggingsfonds moet je elk jaar zelf de interesten en dividenden aangeven via je belastingbrief, deel I, vak VII, A.2.b.1° (code 1444-11 of 2444-78). 

Op de websites van de beheerders (www.carmignac.bewww.edram.be en www.gsp-d.com) vind je daarover alle informatie. Je vindt er bovendien ook een handige berekeningstool zodat je zelf een detailberekening kunt uitvoeren (*). 

Voor welke fondsen moet je jaarlijks een aangifte doen?

Carmignac Patrimoine

Carmignac Profil Réactif 75

Carmignac Sécurité

Carmignac Profil Réactif 100

Carmignac Investissement

GS&P Fonds Family Business

Carmignac Emergents

EdR Goldsphere B

Carmignac Profil Réactif 50

EdR India A

Deze jaarlijkse aangifteverplichting geldt enkel voor een rechtstreekse belegging in een of meerdere van deze beleggingsfondsen. Als je via een tak 23-product in deze fondsen investeert, moet je geen aangifte doen.

Informatie

Het prospectus, het Document Essentiële Beleggersinformatie, periodieke verslagen en eventuele andere wettelijke documenten van alle door Argenta gedistribueerde ICB’s zijn beschikbaar via www.argenta.be of via je Argenta-kantoor. Dit bericht geldt niet als fiscaal attest en bevat enkel productinformatie. Het kan daarom niet beschouwd worden als beleggingsadvies. 

(*) Argenta Spaarbank nv aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van het via www.carmignac.be, via www.edram.be of via www.gsp-d.com berekende bedrag. De jaarlijkse aangifte in je belastingaangifte is een verplichting voor de houder van deelbewijzen van het fonds. Argenta Spaarbank nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van deze verplichting.