Monetair beleid van de Federal Reserve

De U-bocht van de Federal Reserve en de kans op een recessie in de VS

  • Eind vorig jaar vreesden beleggers dat de Amerikaanse centrale bank te lang zou doorgaan met het afbouwen van hun stimulerende maatregelen en de rentevoet verder zou optrekken. Zo riskeerden ze de Amerikaanse economie in een recessie te duwen.
  • De voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell heeft dit kwartaal bevestigd dat de Fed dit jaar geen verdere renteverhogingen zal doorvoeren. Ook de automatische afbouw van de balans wordt stopgezet. Deze ommekeer door de Fed werd heel positief onthaald door de markten en stuwde de beurzen omhoog.
  • Op 22 maart was er één dag sprake van een inverse rentecurve. Dat is de zeldzame situatie waarbij de rente op Amerikaanse overheidsobligaties op korte termijn hoger is dan die op lange termijn. In de laatste 75 jaar zijn alle recessies in de VS voorafgegaan door een inverse rentecurve. Slechts één keer was er een vals alarm. Beleggers hechten dus veel waarde aan deze indicator.
  • Toch willen we hier nuanceren: de inverse rentecurve zegt niets over de duur of de diepte van de recessie. Bovendien ging de curve maar heel weinig negatief en herstelde ze zich snel.
  • We moeten rekening houden met de mogelijkheid dat de Amerikaanse economie de komende jaren in een recessie belandt. Maar voorlopig wijzen de macro-economische data die wij nauwgezet opvolgen nog niet in die richting. Zo blijft het vertrouwen van de aankoopmanagers sterk en herstelde het consumentenvertrouwen in de VS. Ook de Amerikaanse centrale bank heeft duidelijk gesteld dat zij de economie zullen ondersteunen als dat nodig is.
  • Ook binnen onze asset-allocatie werd het negatieve signaal van de inverse rentecurve met een mogelijke recessie als gevolg opgenomen. We verlaagden ons gewicht in aandelen eind maart tijdelijk van 60 % naar 58 % in het neutrale kernfonds. Dit ondanks het feit dat ons model op basis van de fundamentele economische data en de hoge risicopremies op aandelen een veel hogere blootstelling op aandelen vooropstelt.

 

Auteur: Argenta Asset Management-expert

Lees meer