Spanningen in de eurozone

Italië vs. de Europese Unie

  • Er is fundamenteel weinig veranderd ten opzichte van vorig jaar. De spanningen tussen Italië en de EU zijn als sinds november 2018 aanzienlijk afgenomen nadat Italië een realistischer budget uitwerkte dat het begrotingstekort tot ongeveer 2 % moet beperken.
  • In 2019 zijn de spanningen niet opnieuw geëscaleerd. Hierdoor hebben onze fondsen kunnen profiteren van het hoge rendement op Italiaanse overheidsobligaties en van de algemene daling van de Europese rente.
  • We merken wel dat de stem om minder te focussen op besparen en meer op investeren binnen Europa steeds feller klinkt. Niet enkel in Italië, maar ook in landen als Frankrijk en zelfs in Duitsland warmt de politiek op voor het idee om meer te investeren en de economische groei zo een duwtje in de rug te geven. Dat is natuurlijk positief voor de Europese economie, zolang de totale schuld onder controle blijft.

 

Auteur: Argenta Asset Management-expert

Lees meer