Het derde kwartaal van 2019

30 september 2019

Auteur: Argenta Asset Management-expert

Het derde kwartaal van 2019 kende drie verschillende fases gekenmerkt door de opeenvolging van stijgingen en dalingen op de aandelenmarkten. Daarnaast: een algemene daling van de obligatierente. In juli konden de beursindexen een lichte stijging optekenen, gesteund door hogere bedrijfsresultaten (met de opmerkelijke uitzondering van Duitsland) en het uitblijven van nieuwe spanningen rond de handelsoorlog. Begin augustus waren we getuige van een nieuwe opflakkering van de volatiliteit na een tweet van President Trump die een heffing van 10 % op de invoer van ongeveer 300 miljard USD in waarde van Chinese producten aankondigde. De langetermijnrente daalde aanzienlijk, zowel in Europa als in de VS, wat een nieuwe (en diepere) inversie van de rentecurve veroorzaakte, en de aandelen gingen onderuit. Na de adoptie van een iets zachtere toon door de protagonisten van de handelsoorlog en een nieuwe interventie van de centrale banken herstelde de markt zich vervolgens, zodat de beurzen het derde kwartaal nagenoeg onveranderd beëindigden, terwijl de rente gedeeltelijk herstelde. 

Hoe presteerden onze kernfondsen?

De verschillende compartimenten van onze kernfondsen hebben een positieve return neergelegd. Opvallend is dat de meer defensieve fondsen ook zeer goed blijven presteren.

  • Obligaties deden het opnieuw goed afgelopen kwartaal. Dat is te wijten aan de sterke daling van de rente wereldwijd. 
  • Aandelen stegen lichtjes in Europa en de VS terwijl opkomende markten minder presteerden. De dollar apprecieerde tegenover de euro met bijna 5 %.

Welke beheersacties ondernamen we in onze fondsen?

Gedurende het derde kwartaal bleven we overwogen in aandelen.

  1. De meeste indicatoren wijzen nog altijd op het groter potentieel van aandelen tegenover andere activaklassen.
  2. Daarnaast kunnen we rekenen op de bereidheid van de centrale banken om de economie en de markten te steunen, wat nogmaals duidelijk bleek in september.
  3. Tenslotte lijken China en de VS weer bereid om rond de tafel te zitten om een handelsakkoord te proberen te bereiken.

Dit wil niet zeggen dat we op korte termijn de mogelijke perioden van hogere volatiliteit negeren. Begin augustus hebben we immers ons aandelengewicht licht verminderd toen Trump een nieuwe aanval inzette tegen China. We zullen ook in de komende weken bijzonder attent blijven voor de verdere ontwikkelingen rond de brexit. De lancering van een afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president, en de onvoorspelbare reacties van Trump, zouden ook kunnen zorgen voor een toename van de volatiliteit op de aandelenmarkten en we zullen dat met de nodige zorg monitoren.

Lees meer