Inzichten uit de recentste Beleggingsbarometer van Argenta Q2 2018

23 augustus 2018

In dit artikel bespreken we de belangrijkste inzichten van de meest recente Beleggingsbarometer van Argenta, die van het tweede kwartaal van 2018. In totaal werden meer dan duizend Belgen bevraagd over hun financiële plannen.

Belg heeft veel zin om te beleggen in kwartaal 2

Begin 2018 noteerden we 41 % beleggers. Een voorzichtige start. In het tweede kwartaal steeg dat percentage aanzienlijk tot 47 %. Beleggers kiezen het vaakst voor de tak 23-beleggingsverzekeringen (20 %), gevolgd door Belgische aandelen (19 %) en beleggingsfondsen (18 %).

‘Het tweede kwartaal van 2018 begon zeer goed door gunstige economische cijfers,’ weet Xander Michielsen, Expert Beleggingsstrategie bij Argenta. ‘Daarnaast vielen de politieke spanningen ook wat terug. Naar het einde van het tweede kwartaal toe zorgde Donald Trump, ondanks eerdere positieve signalen, toch voor een dreiging van een mogelijke handelsoorlog. De beurzen verloren veel van hun eerder opgebouwde prestaties sinds januari door die escalatie. We zijn ons voorzichtiger gaan positioneren, want een verdere escalatie zou de verwachtingen negatief kunnen beïnvloeden. Toch blijft het gewicht in aandelen overwegend omdat we in ons beheer de voorkeur geven aan fundamentele economische cijfers op lange termijn die we nog altijd positief zien evolueren.’

Naast de beleggingsplannen zitten trouwens ook de spaarplannen in de lift. Uit de barometer blijkt dat er meer en meer kapitaal beschikbaar is bij de Belgen en dat zij over het algemeen meer willen sparen. Slechts 13 % van de respondenten geeft aan minder te gaan sparen de komende maanden.

De zoektocht naar balans tussen rendement en zekerheid

60 % van de beleggers geeft aan dat ze bij het samenstellen van een portefeuille liefst zoeken naar een goede balans tussen rendement en zekerheid. 9 % wil meer risico nemen om mogelijk een hoger rendement te behalen. En 31 % offert een potentieel hoger rendement liever op om zoveel mogelijk zekerheid in de portefeuille in te bouwen. Daarnaast zien we de plannen om te beleggen stijgen van 26 % begin 2018 naar 30 % in het tweede kwartaal.

Yaiza Gommers, Adviseur Distributie, legt uit dat veel Belgen met dezelfde drempels blijven worstelen ondanks de sterke stijging in het aantal beleggers en de plannen die ze hebben:

  • Ze denken vaak dat beleggen alleen mogelijk is met grote kapitalen.
  • Maar nog vaker schrikt de complexiteit van beleggen hen af. Ze zijn eerder geneigd om voor een eenvoudig spaarproduct te kiezen, hoewel dat in theorie verlieslatend is in combinatie met de inflatie.
  • Tot slot staan mensen vaak nog weigerachtig tegenover beleggen omwille van het risico op een mogelijk verlies.

‘Bij Argenta worden beleggers ondersteund door hun kantoorhouder,’ voegt ze eraan toe. ‘Hij helpt hen om die drempels in het juiste perspectief te plaatsen. De kantoorhouder bekijkt samen met de klant in welke mate risico, rendement en beschikbaarheid belangrijk zijn voor hem. Vervolgens maakt de kantoorhouder een voorstel op maat van de klant. Bij Argenta kiezen we voor een actief beheer van de portefeuille door een grote groep experten die alles dagelijks opvolgen en bijsturen waar nodig. Zo kan de klant op beide oren slapen. Hij hoeft zich geen zorgen te maken over de impact van bepaalde macro-economische factoren op zijn beleggingen want alles wordt voor hem opgevolgd.’

Geld opzijzetten voor je pensioen

De meeste Belgen voelen zich deels of volledig verantwoordelijke voor hun pensioen: ruim 80 %. Het pensioen is ook steeds vaker een reden om meer te gaan sparen. Begin 2018 was dat al zo bij 17 % van de respondenten en in het tweede kwartaal is dat percentage gestegen naar 29 %. Sparen voor het pensioen gebeurt het vaakst via het stelsel van pensioensparen: 67 %. Maar 38 % van de respondenten doet het via het klassieke spaarboekje. Slechts 20 % belegt voor zijn pensioen.

Het is verrassend dat zovelen nog op een klassiek spaarboekje sparen voor hun pensioen en dat een minderheid voor beleggen kiest. Beleggen en sparen voor het pensioen gaan immers goed samen. Voor veel werkende mensen is het pensioen nog veraf. Daardoor wordt het beleggingsrisico over een langere termijn gespreid en wordt het dus minder groot. Zo krijg je automatisch een goede balans tussen zekerheid en rendement.

Vincent Varache, Manager Kenniscentrum bij Argenta, bevestigt dat tijd een belangrijke factor is voor wie belegt: ‘In de financiële wereld is ”Time is an investor’s best friend” een heel gekende spelregel. Helaas leert de praktijk ons dat de meerderheid van de mensen deze niet volgt en vaak impulsieve, emotionele beslissingen neemt. De spelregels die gelden voor pensioenspaarfondsen helpen klanten om die regel toch te volgen. Het is immers fiscaal zeer oninteressant om een pensioenspaarfonds vervroegd af te kopen. Bovendien hebben mensen vaak nog een lange horizon vooraleer ze kunnen genieten van een welverdiend pensioen en beleggen ze gespreid in de tijd door hun jaarlijkse stortingen. Onze pensioenspaarfondsen Arpe en Arpe Defensief, die tot de beste op de Belgische markt horen, bieden een mooie oplossing. De kers op de taart is dat wij bij Argenta ook geen instapkosten aanrekenen op onze pensioenspaarfondsen.’

Focus op kernfondsen bij Argenta

Vincent Varache wijst er tot slot op dat we vandaag bij Argenta in ons advies naar klanten toe heel sterk inzetten op onze kernfondsen Argenta Fund of Funds. ‘Bij die kernfondsen monitoren we permanent de juiste risico-rendementsverhouding en zorgen we ervoor dat die altijd in lijn ligt met het profiel van elke klant, gaande van zeer defensief tot dynamisch. De klant hoeft daar zelf niets voor te doen. Uiteraard volgen we bij het beheer de evolutie op de financiële markten dagelijks op en passen we onze posities aan. Het is immers onze verantwoordelijkheid om onze klanten op elk moment een maximaal rendementsperspectief te bieden, perfect in lijn met de koersschommelingen die bij hen passen. Zo is het logisch dat een defensieve klant veel minder schommelingen kan verdragen dan een dynamische klant. Daarbovenop heeft de klant bij onze kernfondsen de zekerheid dat hij altijd belegt volgens de macro-economische visie van Argenta. Dat bedoelen we niet alleen geografisch en sectoraal maar ook wat de diverse thema’s betreft waar we op inzetten zoals veiligheid, water, vergrijzing en lifestyle. En tot slot beleggen klanten die voor een kernfonds kiezen in één overzichtelijke belegging met achterliggend een heel grote spreiding. Die spreiding is vandaag absoluut cruciaal. Na een jarenlange periode van algemeen stijgende markten, zijn we nu in een periode belandt waarin er onderliggend grote verschillen ontstaan op de financiële markten, die bovendien versterkt worden door geopolitieke spanningen. Denk maar aan Turkije, de brexit, Trump, Italië, …’