Macro-economische context eerste kwartaal 2018

19 juli 2018

Het eerste kwartaal van 2018 was voor het eerst in lange tijd nog eens een negatief kwartaal voor een groot deel van de aandelenbeurzen in de wereld. De beste rendementen kwamen uit de opkomende markten. Ondanks het feit dat dit de best presterende regio was, kenden ook de opkomende markten een licht negatief rendement over het eerste kwartaal.

Nadat in de eerste maand van het jaar de goede resultaten uit 2017 zich herhaalden, zagen we in februari en maart een volledig ander beeld. Februari zag een terugkeer van de onzekerheid en voor het eerst in lange tijd kenden de beurzen een aanzienlijke correctie. Gedreven door de vrees van de financiële markten dat de Amerikaans centrale bank haar monetair beleid zal verstrengen, namen de aandelenmarkten een duik. Na deze initiële, onterechte paniekreactie konden de aandelenmarkten ook terug mooi herstellen. Maar in maart volgde opnieuw een correctie op de beurs, ditmaal gedreven door de wispelturigheid van de Amerikaanse president Donald Trump die met zijn ondoordachte tweets de vrees voor een handelsoorlog tussen de VS en China deed toenemen.

Desondanks zien we wel nog altijd dat we in een wereldwijd opgaande economische cyclus vertoeven en dat de bedrijfswinsten wereldwijd sterk blijven stijgen.

Politieke spanningen

De politieke spanningen in Europa die de afgelopen jaren vaak het nieuws domineerden, zijn dit kwartaal wat naar de achtergrond verdwenen. Dat zien we als een positieve ontwikkeling waardoor de Europese politiek tijd krijgt om te werken aan structurele oplossingen. Het nieuws en de beursevoluties werden dit kwartaal eerder gedomineerd door politieke spanningen die het gevolg zijn van de onvoorspelbaarheid van de Verenigde Staten. De neerwaartse correcties van de aandelenmarkten in maart waren een rechtstreeks gevolg van de kans op een escalatie van een handelsoorlog tussen de VS en China. Vandaag zien we hiervan nog weinig impact op de reële economie; de bedrijfswinsten zijn stevig en de economie is sterk. Maar dit is duidelijk een risico dat we verder moeten opvolgen.

Monetair beleid

Op het gebied van monetair beleid waren er in de eurozone geen significante veranderingen waar te nemen. De Europese centrale bank houdt vast aan haar beslissing dat de stimulus dit jaar afgebouwd zal worden maar blijft voorlopig de markt voorzien van voldoende liquiditeit en houdt de kortetermijnrente negatief. Hiermee zorgt ze ervoor dat bedrijven en overheden voordelig kunnen blijven lenen.

De Amerikaanse centrale bank staat al een stap verder in de economische cyclus en verhoogt haar beleidsrente opnieuw. Dit was geen verrassing; de vraag is eerder hoeveel renteverhogingen er nog zullen volgen in 2018 en 2019. Zij zoekt hierbij naar een evenwicht tussen het in toom houden van de inflatie en het niet afremmen van het economisch herstel.

Opkomende markten

Ook de opkomende markten hadden natuurlijk te leiden onder de politieke spanningen aangezien Trump steeds meer druk zet op de handelsrelatie met China, nog altijd de belangrijkste opkomende markt. Ondanks deze druk van buitenaf slagen de Chinese autoriteiten er toch in om de economische groei op een aanvaardbaar hoog niveau te houden en tegelijkertijd beteugelen ze het risico op een oververhitting van hun economie. Dat zorgt ook dit kwartaal weer voor een verdere stijging van de verwachte bedrijfswinsten voor opkomende markten, vooral in het Verre Oosten.

Conclusie

Ondanks de economisch gunstige cijfers en centrale banken die doen wat er van hen verwacht wordt, kenden de wereldwijde aandelenmarkten dit kwartaal een negatieve evolutie, onder invloed van de politieke spanningen in de wereld. Verdere politieke spanningen in de komende maanden lijken waarschijnlijk maar we mogen zeker niet het positieve economische klimaat en de mooie bedrijfswinsten uit het oog verliezen.

Het is belangrijk dat u de prestaties van verzekeringsfondsen altijd over een langere periode bekijkt. Houd er ook rekening mee dat de prestaties uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst.