Macro-economische context tweede kwartaal 2018

19 juli 2018

Het tweede kwartaal van 2018 begon zeer goed door gunstige economische cijfers. Daarnaast vielen de politieke spanningen ook wat terug. Ondanks eerdere positieve signalen zorgde Donald Trump uiteindelijk toch voor een escalatie van een mogelijke handelsoorlog. De beurzen verloren veel van hun eerder opgebouwde prestaties sinds januari door deze escalatie. We zijn ons voorzichtiger gaan positioneren, want een verdere escalatie zou de verwachtingen in de negatieve zin kunnen beïnvloeden. Toch blijft het gewicht in aandelen aanzienlijk omdat we op lange termijn wel positief zijn met betrekking tot fundamentele economische cijfers.

De Amerikaanse economie blijft groeien, maar niet te snel. Een te stevige groei zou kunnen leiden tot een hoger inflatiepeil. Wat dat weer kan resulteren in een afremmende economie. De Amerikaanse centrale bank kan momenteel rustig de rente blijven optrekken omdat de inflatie geen tekenen van ontsporing vertoont. De lange termijn rente volgt hierdoor ook een voorspelbaar pad. Deze voorspelbaarheid werkt ondersteunend voor de aandelenbeurzen.

Binnen Europa verzwakt het economisch momentum. Toch is dit geen reden tot pessimisme. De indicatoren wijzen nog altijd op een verderzetting van de economische groei. De Europese centrale bank heeft bekend gemaakt ook langer door te gaan met hun stimulerend beleid.

Op Europees obligatievlak verdient Italië wel bijkomende aandacht. De Italiaanse rente is tijdens deze periode sterk gestegen uit vrees voor politieke instabiliteit. Dit had een negatief effect op Italiaanse obligaties, maar door brede spreiding met andere Europese landen is het effect op onze totale portefeuille beperkt gebleven.

De Chinese beurs heeft de zwaarste klappen gekregen, nadat ze ook het meest was gestegen voordien. China houdt de politie-economische situatie liever stabiel en predikt dat ze internationale handel willen steunen met meer import en open grenzen voor Westerse bedrijven. Ze laten zich weliswaar niet doen door de Trump administratie en nemen tegenmaatregelen. Chinese consumptie is nog steeds een belangrijk accent binnen onze portefeuille.

Door de toegenomen spanning tussen handelspartners hebben we globaal gezien het percentage aandelen licht afgebouwd. Bij een verdere escalatie zouden de markten nog verder kunnen wegzakken. We houden nog wel een significant gewicht aan in aandelen omdat de fundamentele economische cijfers wel goed zijn. Dankzij de goedkopere waardering en het beleid van de Europese Centrale Bank blijven we in onze profielfondsen vasthouden aan onze overweging in Europese aandelen.

Onze grootste gewichten blijven in de volgende sectoren: technologie, gezondheidszorg, cyclische consumptiegoederen en industrie. Dit allen in navolging van onze focus op thema’s zoals Lifestyle, Vergrijzing, enzoverder.

Voor het obligatiegedeelte kiezen we voornamelijk voor staatsleningen van de Zuid-Europese landen die gelinkt zijn aan inflatie. Op deze manier kunnen we profiteren als de inflatieverwachting terug zal stijgen. Dit beschermt ons van een plotse renteopstoot, die steeds gepaard gaat met toenemende inflatie.