Onze investeringen in watertechnologie hebben wereldwijd een grote impact

9 augustus 2018

Door de aanhoudende droogte staan we in België nu meer stil bij ons watergebruik, maar over het algemeen doen we dat niet zo vaak. Meestal hebben we meer dan voldoende zoet water ter beschikking door de rivieren en de regenval doorheen het jaar. Ook ons afvalwater wordt beter en beter behandeld voor hergebruik. Op andere plaatsen in de wereld liggen de kaarten helemaal anders en is het een grote uitdaging om dagelijks voldoende bruikbaar water te voorzien.

De uitdagingen

Op het vlak van watervoorziening worden we met heel wat grote uitdagingen geconfronteerd:

  • Op de planeet aarde is er maar 2,5 % zoet water tegenover 97,5 % zout water. Zoet water omzetten in drinkbaar water of water dat geschikt is voor industrieel gebruik vergt minder energie dan afvalwater behandelen en veel minder energie dan zeewater omzetten in zoet water. Daarom is het zonde om afvalwater in zee te lozen of om regenwater in de riolering te lozen. Regenwater zou altijd gescheiden moeten worden van afvalwater. Op dat vlak is er in België nog werk aan de winkel. Op veel plaatsen in de wereld is een grondig afgewogen combinatie van alle waterbronnen noodzakelijk.
  • energiekost water
  • In steden is de vraag naar water heel hoog. Een stadstaat als Singapore heeft bovendien amper oppervlakte om regenwater op te vangen, maar wel miljoenen inwoners die dagelijks water verbruiken.
  • Ook bijvoorbeeld eilandengroepen in Oceanië hebben door hun beperkte oppervlakte problemen met het opvangen van regenwater. Zij gebruiken daarom ontziltingsinstallaties, maar ontzilting is duur. Het is dan ook niet altijd haalbaar om de methode op grote schaal te gebruiken. Verdere innovaties om het proces kostenefficiënter te maken zijn dus nodig.
  • Water wordt niet altijd goed bewaard en getransporteerd. Daardoor kan het besmet worden met zout of bijvoorbeeld de E. colibacterie.
  • Sanitaire voorzieningen zijn heel belangrijk en laten vaak te wensen over.

De belangrijkste aandachtspunten voor een goede watervoorziening zijn:

  • de veiligheid van het kraantjeswater;
  • de aanwezigheid van een gepaste waterbehandelingsmethode;
  • de aanwezigheid van toiletten;
  • een goede scheiding van rioolwater en grondwater.

De circulaire watereconomie

Elke druppel water moet zinvol gebruikt worden. Het watergebruik bekijken als een lineair proces is geen duurzame aanpak voor de economie en het milieu. Het is beter om water te monitoren in een gesloten circuit en er een circulaire proces van te maken. Daarbij wordt water steeds opnieuw gebruikt en behoudt het zijn volledige waarde.

Hier en daar ontstonden al winstgevende initiatieven waarbij het organisch materiaal van afvalwater wordt hergebruikt als meststof in de landbouw of als brandstof voor allerlei toepassingen. In dit kader verdient Bill Gates met zijn liefdadigheidsstichting alle lof. De stichting ondersteunt al jarenlang innovatief onderzoek rond veilig watergebruik.

Die circulaire visie is zeker nog niet wereldwijd verspreid, maar is bijvoorbeeld wel al doorgedrongen in Singapore. Die stad staat steevast op nummer 1 in de lijst van ‘smart cities’. Het watercircuit is er volledig in kaart gebracht. Pompen en pijpleidingen werden uitgerust met chips die de druk, het volume en de zuiverheid meten en de nodige aanpassingen uitvoeren. De watertoevoer is beperkt in Singapore. De belangrijkste verwezenlijkingen waren dan ook het verhogen van de efficiëntie van processen die water gebruiken, het tegengaan van verspilling en het verlagen van het waterverbruik. Er wordt massaal ingezet op ‘vertical farming’, waarbij gewassen verticaal en met veel minder grond, water en energienoden worden geteeld. Het bedrijf Xylem detecteert lekken, voert simulaties uit en monitort de hele infrastructuur op slijtage. Eindverbruikers worden door hogere waterprijzen en bewustwordingscampagnes aangespoord om minder te verbruiken.

Beursgenoteerde bedrijven actief in de watereconomie

Sanitaire voorzieningen

Deze bedrijven leveren infrastructuur en oplossingen voor toiletten, riolering en afvalverwerking.

Watertransport & lekdetectie

Gezuiverd water dat naar de eindgebruiker wordt geleid, wordt te vaak verspild door lekken. Door drukverschillen te meten kan de exacte locatie van het lek bepaald worden. Deze bedrijven leveren de infrastructuur voor watertransport, zoals pijpleidingen, pompen en de hoogtechnologische apparatuur om lekken te detecteren.

Waterzuivering, inclusief ontzilting

Deze bedrijven leveren apparatuur die mee zorgt voor waterzuivering, additieven die aan het water worden toegevoegd of zij baten zuiveringsinstallaties uit.

Waterdistributie

Deze bedrijven brengen het gezuiverde water tot bij de bedrijven of particulieren.

Het thema water in de Argenta-fondsen

Water wordt vaak het ‘nieuwe blauwe goud’ genoemd. Bij Argenta geloven we dan ook dat het de moeite loont om in het thema water te investeren. Daarnaast vinden we het als bank-verzekeraar belangrijk om een voorbeeldrol op te nemen in belangrijke maatschappelijke evoluties. We bieden u dan ook verschillende mogelijkheden om in water te investeren.

Neem contact op met uw kantoorhouder voor meer informatie.