Over­zicht kos­ten en las­ten: alles wat je moet weten

Wat houdt het overzicht (Ex Post) Kosten en Lasten in?

 1. Jaarlijks ontvang je een overzicht van alle kosten, taksen en andere vergoedingen die je het voorbije jaar betaalde op je beleggingen. Dit overzicht zal Argenta jaarlijks verzenden, per brief of per mail.
 2. Banken zijn verplicht om klanten onder adviesverlening jaarlijks een overzicht te bezorgen van alle vergoedingen (bv. instapkosten) en jaarlijkse beheerskosten die van toepassing zijn. Dit overzicht kan variëren van bank tot bank aangezien de regelgeving voor interpretatie vatbaar is.
 3. Banken moeten de vergoedingen in percentages en in bedragen vermelden.
 4. Het is geen factuur, maar een overzicht van al betaalde kosten en lasten.

Sommige situaties geven een vertekend beeld

In bepaalde situaties kunnen de percentages op het overzicht een vertekend beeld geven. De bedragen in euro zijn wel altijd de werkelijke betaalde bedragen.

Waarom kan er een vertekend beeld zijn op het overzicht?

 • De percentages op het rapport worden berekend door het nominale bedrag van de kost te delen door de gemiddelde waarde van de portefeuille over het hele jaar.
 • De gemiddelde waarde van de portefeuille wordt beïnvloed door:
  • de tussentijdse evolutie (meer- of minwaarde) van de onderliggende effecten;
  •  wijzigingen in de portefeuille gedurende het jaar (aankopen en verkopen).

De percentages wijken dus af door een combinatie van:

 • de beperkte periode dat een product binnen het rapportagejaar in portefeuille wordt aangehouden (vertekening gemiddelde waarde portefeuille); en
 • eenmalige kosten/baten.

De zaak wordt extra uitvergroot wanneer:

 • een product gedurende een zeer beperkte tijd van het rapportagejaar in je portefeuille werd aangehouden (kan dus ook bij een beleggingsplan met maandelijkse stortingen);
 • je geen andere significante posities in de portefeuille had.  

Dit probleem doet zich niet voor bij de koersgebaseerde kosten zoals lopende vergoedingen. Die worden immers dagelijks afgerekend.  Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de instapkost die eenmalig wordt aangerekend.

Als de totale kosten en lasten vertekend zijn, dan is het brutorendement ook vertekend.

Cijfervoorbeelden

Om de berekeningen toe te lichten geven we een aantal cijfervoorbeelden. Daarbij gaan we uit van een nulrendement. In het overzicht dat je als klant ontvangt, zitten de koersevoluties natuurlijk wel vervat.

1. Aankoop kernfonds via Argenta Invest Plan

 • Portefeuille op 1 januari 2019: € 0
 •  Aankoop 1 december 2019:
  • Kernfonds via het Argenta Invest Plan
  • Bedrag: € 100
  • Instapkost 1 % = € 1.
 •  Je hebt de positie in 2019 gedurende 1 maand in portefeuille. De gemiddelde positie op jaarbasis is € 8,49 ( € 100 / 365 dagen * 31 dagen)
 • De instapkosten worden voorgesteld als 11,78 % ( € 1 instapkost / € 8,49 gemiddelde positie op jaarbasis).
 • De werkelijk betaalde instapkost is 1 % (€ 1), maar door de berekeningswijze wordt die voorgesteld als 11,78 %. Het percentage geeft in dit geval een vertekend beeld, het bedrag in euro is het effectief betaalde bedrag.

2. Intekening pensioenspaarfonds: lopende kosten

 • Portefeuille op 1 januari 2019: € 10.000
 • Op 1 november 2019 stort je € 1.260 euro in je pensioenspaarfonds. 
 • Lopende kosten: € 135,79 (1,33 % beheerskost * ((304/365 dagen * € 10.000) + (61/365 dagen * € 11.260)) 
 • De gemiddelde positie op jaarbasis is € 10.210 ((304/365 dagen * € 10.000) + (61/365 dagen * € 11.260)).
 • De lopende kosten worden voorgesteld als 1,33 % (€ 135,79 / de gemiddelde positie op jaarbasis € 10.210). Het uitgedrukte percentage klopt.

Meer informatie?

Lees meer

 • Beleggen is geen sprint maar een marathon, ook in tijden van coronavirus

  10 maart 2020

  Corona: De financiële markten lijden momenteel onder een collectieve paniek die een neerwaartse spiraal veroorzaakt. Dat is lang niet meer gezien. Beleggers reageren begrijpelijk ongerust op de omvang en de snelheid waarmee de markten dalen. Niets is meer beangstigend dan geconfronteerd worden met een fenomeen waarover we geen controle hebben en waarvan we de onmiddelijke uitkomst niet kennen. We willen de huidige ontwikkelingen voor jou in perspectief plaatsen in eenvoudige, duidelijke taal, en onze huidige houding toelichten.

 • Het coronavirus (Covid-19) en het effect op de financiële markten

  27 februari 2020

  Corona: deze week heeft de markt te lijden onder een sterke daling waarvan de ommekeer op korte termijn moeilijk te voorspellen is. De aanleiding was het nieuws dat het coronavirus zich in Italië had verspreid. Hieronder onze visie op dit fenomeen.

 • Visie en verwachtingen van Argenta rond beleggen in 2020

  2 januari 2020

  Wat betekent beleggen in 2020 voor Argenta? Matthieu De Coster, fondsbeheerder bij Argenta Asset Management, legt uit waar we de focus leggen en wat we op het vlak van beleggen verwachten in 2020.