Het tweede kwartaal van 2019

28 juni 2019

Auteur: Argenta Asset Management-expert

Tijdens het tweede kwartaal van 2019 werd de markt gedomineerd door de handelsoorlog en de aankondigingen van de centrale banken. De markten namen tijdens het eerste kwartaal al een serieuze sprong in de goede richting en kwamen tijdens het tweede kwartaal even op adem. In mei keerde het sentiment en was de markt eerder pessimistisch, maar in juni kwamen er weer optimistische signalen vanuit de centrale banken en over de handelsoorlog, wat de markten terug ondersteunde. Over het algemeen stegen de meeste beleggingen, met enkele uitzonderingen die wat achterbleven zoals bijvoorbeeld Chinese aandelen. 

Hoe presteerden onze kernfondsen?

De verschillende compartimenten van onze kernfondsen hebben goed gepresteerd.

  • Aandelen presteerden in het algemeen behoorlijk, met een dip in mei en herstellende koersen in juni. In mei hebben we dan ook besloten om een gedeelte van de portefeuille even in cash te parkeren. In juni werd die cash terug geactiveerd.
  • Obligaties deden het uitzonderlijk goed door de rente die nog verder daalde. Dat is ook af te leiden uit de rendementen van Q2 tegenover Q1. Vandaag zitten de kernfondsen bijna     terug op recordkoers. We blijven van mening dat de fundamenten goed zitten en dat de waarderingen eerder correct zijn. 

Welke beheersacties ondernamen we in onze fondsen?

  • In functie van de nieuwe ontwikkelingen in de handelsoorlog beslisten we in mei om de aandelenpositie licht af te bouwen en cash aan te houden. In juni werd deze cash herbelegd in aandelen. We behouden globaal een overtuigende positie in aandelen ook al verwachten we op korte termijn een verhoogde volatiliteit. We blijven vandaag immers overtuigd van het langetermijnpotentieel van aandelen om de volgende redenen.
  1. Vooral de bereidheid van de centrale banken ter ondersteuning van de economie en de financiële markten stemmen ons positiever tegenover aandelen. De lagere rentes hebben de risicopremies hoger gestuurd.
  2. Alternatieven voor aandelen blijven schaars, met de langetermijnobligatierente op een zeer laag niveau.
  3. Daarnaast zijn de waarderingen vandaag eerder correct naar langetermijnperspectief.
  • De ECB behoudt haar stimulerend monetair beleid en wil dit zelfs nog aanscherpen in de toekomst. Hierdoor gingen de rentes in heel Europa nog lager en heeft een groot deel van de Europese overheidsobligaties nu een negatief rendement. We verlaagden het algemeen gewicht in Europese overheidsobligaties. Binnen overheidsobligaties deden we ook een verschuiving. Aangezien we verwachten dat het renteklimaat laag zal blijven in de komende jaren hebben we onze gemiddelde looptijd binnen het obligatiecompartiment gevoelig opgetrokken op zoek naar een positief lopend rendement. Dit deden we door een reallocatie van obligaties die naar een negatief lopend rendement zijn gezakt, naar iets langere Europese overheidsobligaties met een positief lopend rendement.
  • Binnen aandelen blijven we sterk aanwezig in de Verenigde Staten met keuze voor domestiek geconcentreerde waarden. Daarnaast hebben we ook een belangrijk gewicht in Europa (ex-UK), Scandinavië, Zwitserland alsook een aanhoudende overweging in Japan. De Japanse yen wordt als veilige haven gezien in verband met de handelsoorlog. We zetten sterk in op onze langetermijnthema’s. Vergrijzing, robotica, water, veiligheid, lifestyle, cleantech en new finance.
  • Door de handelsspanningen verkochten we de meest gevoelige posities in opkomende markten, om enkel nog in te zetten op onze speerpunten binnen de opkomende markten: Zuid-Oost Azië, India en China. Deze landen hebben meer middelen om weerwerk te bieden aan de handelsoorlog en hun economisch potentieel naar de toekomst blijft zeer interessant. 

Lees meer