Visie en verwachtingen van Argenta rond beleggen in 2019

24 december 2018

Wat betekent beleggen in 2019 voor Argenta? Sebastiaan Grenné, Expert beleggen bij Argenta, legt uit waar we de focus leggen en wat we op het vlak van beleggen verwachten in 2019. 

Onze verwachtingen

Mooi of uitdagend beursjaar op de globale aandelenmarkt

De evolutie van de globale aandelenmarkt hangt voor een groot deel af van de politieke ontwikkelingen in de komende maanden. Die beïnvloeden de risico’s. De twee belangrijkste vragen zijn op dit moment:

 • Kunnen President Trump en President Xi tot een akkoord komen over de handelsverhoudingen tussen China en de VS?
 • Zal de Federal Reserve een te strak monetair beleid voeren en zo de Amerikaanse economie in een recessie duwen, of kunnen zij een goed evenwicht vinden tussen het beperken van de inflatie en het ondersteunen van de economische groei?

Die twee kwesties zullen een enorme impact hebben op de wereldwijde aandelenmarkten in het komende jaar. We gaan ervan uit dat ze allebei positief zullen evolueren en dat we dus een mooi beursjaar tegemoet gaan. Maar we moeten er rekening mee houden dat 2019 een uitdagend beursjaar kan worden als de juiste politieke oplossingen niet gevonden worden.

Belgische langetermijnrente blijft laag

Wij verwachten dat de langetermijnrente in België laag zal blijven. De daling naar de huidige zeer lage renteniveaus is een hele tijd geleden ingezet en van structurele aard. Op korte termijn zien we daar geen verandering in. De belangrijkste structurele redenen daarvoor zijn:

 • de vergrijzing van de bevolking,
 • de toegenomen ongelijkheid in de inkomstenverdeling,
 • de stijgende globalisatie,
 • de trage groei in arbeidsproductiviteit.

De laatste twee maanden daalde de rente echter eerder doordat beleggers steeds meer weigerachtig staan tegenover risico en er veel aandelen verkocht worden. Als mensen in paniek aandelen verkopen, vluchten ze vaak naar obligaties. Die koopdruk duwt de rente omlaag.

Die daling kan ongedaan gemaakt worden als er een oplossing komt voor de politiek-economische problemen die de aandelenmarkt vandaag teisteren. Maar we verwachten niet dat de Belgische tienjaarsrente in 2019 terug boven de 1 % zal stijgen.

Olieprijs

De oliemarkt is de afgelopen jaren fundamenteel veranderd. Het is niet langer het OPEC-kartel dat over de olieprijs beslist want er wordt ook steeds meer schalieolie geproduceerd. Het oppompen van schalieolie zou voor veel bedrijven winstgevend zijn zodra de olieprijs hoger dan $ 50 per vat ligt. Met andere woorden:

 • Als de prijs onder de $ 50 per vat daalt, zullen de producenten van schalieolie minder olie oppompen.
 • Als de prijs er sterk boven gaat, zullen zij veel meer olie oppompen.

Daarom verwachten we voor 2019 een olieprijs tussen de $ 50 en de $ 75.

Factoren die positieve verwachtingen scheppen voor 2019:

 • Aandelen worden interessant gewaardeerd, zeker in Japan en Europa.
 • Voor Amerikaanse aandelen wordt er een hoge groei verwacht op het vlak van bedrijfswinst.
 • Wij blijven hoopvol dat politici en centrale bankiers het nodige zullen doen om de economie op een licht groeiend pad te houden.

Factoren die een negatieve invloed kunnen hebben in 2019:

 • De handelsoorlog tussen de VS en China blijft oplopen.
 • De VS stevent mogelijk af op een recessie in de komende twee jaren.
 • De effectieve uitvoering van de Brexit is voorzien in 2019.

Onze tips

Kies voor een goede verhouding tussen aandelen en obligaties

Voor een belegger met een neutraal beleggersprofiel lijkt het ons op dit moment ideaal om iets meer in aandelen dan in obligaties te investeren.

Op lange termijn verwachten we hogere rendementen op aandelen dan op obligaties. Het ziet er dan ook naar uit dat we 2019 zullen starten met meer aandelen dan obligaties. Het overwicht in aandelen is de laatste maanden wel aanzienlijk verminderd doordat het risico op aandelen gestegen is. Dat uit zich in de hogere volatiliteit van de markten en wordt gedreven door een aantal belangrijke politiek-economische risico’s:

 • de handelsoorlog tussen de VS en China,
 • het stijgende risico op een Amerikaanse recessie in de komende jaren,
 • de spanningen tussen de nieuwe Italiaanse regering en de Europese Unie,
 • het onzekere verloop van de Brexit.

Toch zijn er ook factoren die een tegengewicht bieden voor het gestegen risico:

 • De risicopremies op aandelen compenseren het hogere risico. Dat is vooral zo in Europa en Japan.
 • De verwachte bedrijfswinsten in de VS groeien sterk.

Ook bij Argenta maken we bewuste keuzes om het risico te beperken:

 • We proberen in fondsen voor beleggers met een neutraal profiel zo weinig mogelijk cash aan te houden. Want cash brengt een kost met zich mee voor de klant. Wij beleggen eerder in kortlopend schuldpapier van goede kwaliteit.
 • Standaard hebben wij geen goud of grondstoffen in onze portefeuille voor neutrale klanten. We zien vandaag ook geen reden om van die keuze af te wijken.

Langetermijnthema’s zijn de toekomst

Bij Argenta geloven we heel sterk in investeringen in langetermijnthema’s en bedrijven die daarop inspelen. Robotica is daar een mooi voorbeeld van.

Voorbeeld: robotica

Robotica is een van de langetermijnthema’s waar Argenta op focust. Waarom robotica?

 • Robotica is de verzamelnaam voor de studie en ontwikkeling van machines die taken autonoom kunnen uitvoeren. Het wordt jaar na jaar meer en meer ingezet.
 • Bedrijven die inzetten op robotica staan volgens ons een stapje voor.
 • Die bedrijven zijn niet gegroepeerd in één sector. Robotica komt voor in bijna alle sectoren. Dat geldt trouwens voor alle langetermijnthema’s waarop Argenta focust.

Ook in de MSCI-index is het duidelijk dat de traditionele sectorverdeling minder relevant is geworden. Er is dit jaar aanzienlijk geschoven met sectoren. Maar dat heeft het probleem in onze ogen niet volledig opgelost.

Verenigde Staten en Japan kunnen interessant zijn

Het loont volgens ons de moeite om in de Verenigde Staten en Japan te investeren:

 • De verwachte bedrijfswinsten in de Verenigde Staten blijven sterk groeien.
 • Japanse aandelen hebben een zeer hoge risicopremie en zijn dus interessant gewaardeerd. Daarnaast zien wij Japan als een soort bescherming als de handelsoorlog tussen de VS en China verder zou ontsporen.

Onze focus

Bij Argenta leggen we in 2019 de focus op drie beleggingsthema’s:

1.   Duurzaam beleggen

Voor Argenta is duurzaam beleggen een van de belangrijkste beleggingsthema’s voor 2019 en daarna. Duurzaamheid zit in het DNA van Argenta. Ook in onze beleggingsportefeuilles willen we er steeds meer op inzetten. Omdat duurzaamheid voor veel van onze klanten steeds belangrijker wordt. En vooral omdat we geloven dat duurzaamheidscriteria op lange termijn zorgen voor een hoger rendement. Bedrijven die rekening houden met al hun stakeholders vermijden veel onnodige risico’s en hebben daardoor een hoger verwacht rendement op lange termijn.

2.   Diversificatie

Het spreiden van je beleggingsportefeuille is altijd van essentieel belang. Zo vermijd je dat je een te hoge concentratie aan verliezers hebt. En ben je zeker dat je de grote winnaars mee hebt. Vandaag is dit nóg belangrijker omdat er een groot contrast is tussen de afstraffing voor aandelen die teleurstellen en de stijging van aandelen die het beter doen dan verwacht. Dat verschil ligt historisch hoog.

Ook diversificatie in assetklassen is essentieel. Zo behouden obligaties, ondanks hun lagere verwachte return, hun functie als buffer als het bijvoorbeeld in de handelsonderhandelingen tussen de VS en China zou mislopen.

3.   Langetermijnthema’s

Ten slotte willen we onze langetermijnthema’s naar voor schuiven. Het gaat daarbij om trends met een aanzienlijke economische en maatschappelijke impact. Bedrijven die hierop inzetten hebben een stapje voor naar de toekomst toe. Binnen die thema’s gaan wij op zoek naar kwaliteitsvolle bedrijven aan een correcte prijs. Daarvoor houden we rekening met parameters zoals waardering, winstgevendheid, winstgroei, ...

De langetermijnthema’s waarop we vandaag inzetten bij Argenta zijn:

 • vergrijzing,
 • lifestyle,
 • cleantech,
 • new finance,
 • water,
 • robotica,
 • veiligheid. 

Voorbeeld: vergrijzing

We zetten bij Argenta zeven langetermijnthema’s in de kijker. Vergrijzing is daar één van. Waarom vergrijzing?

 • We stellen vast dat het aantal 60-plussers jaar na jaar blijft stijgen.
 • Deze mensen hebben specifieke consumptieverwachtingen.
 • Hun consumptiepatroon gaat verder dan alleen gezondheidszorg. De 60-plussers van vandaag hebben een actieve levensstijl. 

Meer weten over beleggen bij Argenta?