Betalingsuitstel voor je hypothecaire lening

Heb je door de coronacrisis betalingsmoeilijkheden? Argenta helpt je om deze moeilijke periode te overbruggen. Je kunt nu een aanvraag indienen om de aflossingen van je hypothecaire lening en de premies van je gekoppelde verzekeringen tijdelijk te pauzeren.

Veelgestelde vragen

Vraag hier uitstel aan

Aanvragen van een verlenging voor een goedgekeurd uitstel van betaling

Identificatiegegevens van één van de kredietnemers

Aanvraaggegevens

Voor welk product wens je een uitstel van betaling?*

Je dossiernummer bevat 12 cijfers en kun je terugvinden op de bankdocumenten van je woonkrediet. Je vindt het nummer ook in de Argenta-app (als 'kredietnummer') en in Internetbankieren (als 'dossiernummer'). Kijk hierboven bij de veelgestelde vragen hoe je dat doet.

Argenta vindt aan de hand van je kredietnummer het polisnummer van je gekoppelde verzekering(en) terug. Je hoeft ze dus niet zelf op te zoeken

Voor welke aansluitende maanden wens je een uitstel van betaling voor je hypothecaire lening?* 
Je kan maximaal 3 maanden aanklikken. Het uitstel kan nooit de datum van 31 oktober 2020 overschrijden.

Argenta heeft extra aandacht voor diegenen die het zwaarst getroffen worden door de huidige crisis. Kredietnemers die maandelijks minder dan 1.700 euro netto overhouden, kunnen daarom betalingsuitstel opnemen zonder dat ze interesten op het betalingsuitstel zijn verschuldigd. Argenta vraagt in dit geval later een loonfiche van februari als bewijsstuk op. Hou deze loonfiche dus zeker bij de hand.

Wat verstaan we onder netto gezinsmaandinkomen? Lees dit hierboven in de veelgestelde vragen.

Verklaring van de kredietnemer

Ik verklaar op eer dat ik het document met de voorwaarden voor een uitstel van betaling grondig heb gelezen en voldoe aan alle voorwaarden. Ik kan hiervan op elk moment een bewijsstuk voorleggen op vraag van Argenta. 

Opgelet ! Zonder deze verklaring op eer, kunnen wij uw aanvraag niet behandelen.