Betalingsuitstel van een woonkrediet

Stijgende energieprijzen. Wegen ze ook bij jou of bij je gezin door? Dan helpen we je graag in deze moeilijke periode. Ontdek of je voldoet aan de voorwaarden om een betalingsuitstel van je woonkrediet te vragen.

Hoe vraag je het betalingsuitstel aan?

Wat zijn de voorwaarden voor betalingsuitstel van een woonkrediet?

Controleer of je aan de toekenningsvoorwaarden voldoet om een betalingsuitstel van je woonkrediet te kunnen krijgen:

  • Je bent kredietnemer in een woonkrediet dat werd aangegaan voor je hoofdverblijfplaats in België op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel.

  • Op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel, is het totaal roerend vermogen op je zicht- en spaarrekeningen en in je beleggingsportefeuille bij Argenta of een andere bank kleiner dan 10.000 euro. Pensioensparen wordt hierin niet meegerekend.

  • Je had op datum van 1 maart 2022 geen betalingsachterstand op het krediet waarvoor je betalingsuitstel vraagt.

  • Je hebt een afbetalingsplan lopende of aangevraagd bij je energieleverancier.