Renteloze renovatielening

Renoveren voor een beter energielabel met het Vlaamse renovatiekrediet

Benieuwd hoe jouw renteloze renovatielening eruitziet? 
Vul het formulier in. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Door dit formulier te versturen, geef je Argenta informatie die gebruikt wordt om contact met jou op te nemen en je beter van dienst te zijn. Meer informatie vind je in het privacybeleid van Argenta.

Sinds 1 januari 2021 kun je een renteloos renovatiekrediet afsluiten voor een huis of appartement dat niet energiezuinig is. Je moet de woning dan binnen vijf jaar renoveren zodat ze energiezuiniger wordt. 

Wat is een renteloze renovatielening?

Het renteloos renovatiekrediet is een initiatief van de Vlaamse regering voor nieuwe eigenaars. Het gaat om een hypothecaire lening tot 60.000 euro voor een huis en 45.000 euro voor een appartement. Als je zo een Vlaamse renovatiekrediet afsluit zul je maandelijks je krediet (kapitaal en interesten) aflossen bij de bank. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) betaalt je interesten op jaarbasis terug in de vorm van een rentesubsidie. 

De lening dient om een gekochte woning te renoveren of te slopen en opnieuw op te bouwen, met als doel ze energiezuiniger te maken. Je moet de woning binnen vijf jaar grondig energetisch renoveren. Aan de hand van een nieuw EPC-attest toon je aan dat het energielabel beter is dan vóór de renovatie. 

Bovenop de renteloze renovatielening kun je ook een premie krijgen: de EPC-labelpremie.

Hoe­veel­ kun je ren­te­loos lenen?

Dat hangt ervan af hoe energievriendelijk je het huis of appartement wilt maken. Ga je voor een energielabel A na de renovatie? Dan kun je meer lenen dan wanneer je bijvoorbeeld voor een energielabel C gaat.

Ook het bedrag van de labelpremie die je bovenop je renteloze lening kunt krijgen, hangt af van het vooropgestelde energielabel.

Voor een huis met als oorspronkelijke energielabel E of F:

Te bewijzen energielabel na 5 jaar Maximaal bedrag lening Maximaal bedrag premie
C 30.000 euro 2.500 euro
B 45.000 euro 3.750 euro
A 60.000 euro 5.000 euro

Voor een appartement met als oorspronkelijke energielabel D, E of F:

Te bewijzen energielabel na 5 jaar Maximaal bedrag lening Maximaal bedrag premie
B 30.000 euro 2.500 euro
A 45.000 euro .3.750 euro

Let wel, je gaat een engagement aan. Je bent dan ook verplicht om het resultaat dat je vooropstelt te behalen. Haal je het vooropgestelde label niet? Dan moet je de rente die teruggestort werd volledig terugbetalen en betaal je ook een boete. Ook als je bijvoorbeeld na vijf jaar een label B behaalt in plaats van A, moet je een deel van de rente terugbetalen. Denk dus op voorhand goed na over welk label je wilt behalen, hoe je dat gaat doen en of het haalbaar is voor jou. Ga niet halsoverkop te werk, praat erover met experten.

Wat zijn de voorwaarden?

Voorwaarden voor de woning:

 • Je koopt de woning in 2021.
 • De woning ligt in het Vlaams gewest. Zelf hoef je niet in Vlaanderen te wonen, zolang de woning die je koopt en renoveert maar in Vlaanderen ligt.
 • Het Vlaams renovatiekrediet kan aangevraagd worden voor een huis of appartement dat je als hoofdverblijfplaats gebruikt, voor een tweede verblijf of een woning die je als particulier wilt verhuren.
 • De woning moet hoofdzakelijk bestemd zijn voor privégebruik.

Voorwaarden voor het hoofdkrediet:

 • Het hoofdkrediet moet minimaal 30.000 euro bedragen of minimaal gelijk zijn aan het bedrag van het Vlaamse renovatiekrediet indien dat < 30.000 euro.
 • De controle daarvan wordt samen met een aantal andere controles op de voorwaarden van het Vlaamse renovatiekrediet geïmplementeerd in Kredietaanvraag op maandag 13 september 2021. 

 Voorwaarden voor het EPC-label:

 • Je staaft het oorspronkelijke EPC-label van vóór de renovatie met een energieprestatiecertificaat daterend van 2019 of later. Voor een huis moet dat energielabel E of F zijn, voor een appartement energielabel D, E of F.
 • EPC-certificaten van voor 2019 komen niet in aanmerking om het oorspronkelijke EPC-label aan te tonen. Als je alleen een certificaat van voor 2019 hebt, moet je dus een nieuw energieprestatiecertificaat aanvragen.
 • Binnen vijf jaar na de aankoop bewijs je met een energieprestatiecertificaat opgemaakt door een energiedeskundige type A dat je het vooropgestelde EPC-label behaald hebt. 

Voorwaarden voor de looptijd:

 • Het renovatiekrediet kan enkel samen worden afgesloten met een hoofdkrediet.
 • De looptijd van het renovatiekrediet mag niet langer zijn dan de looptijd van het hoofdkrediet voor de aankoop van de woning.
 • De maximale looptijd van het renovatiekrediet is 20 jaar.

Voorwaarden voor de terugbetaling van de rente:

 • De interestvoet van het renovatiekrediet mag niet hoger zijn dan die van het hoofdkrediet.
 • De interesten op het renovatiekrediet betaal je aan de kredietgever waar je je hoofdkrediet voor de aankoop van de woning en het renovatiekrediet bent aangegaan.
 • De interesten worden in de vorm van een rentesubsidie jaarlijks door het Vlaams Energie- en klimaatagentschap (VEKA) rechtstreeks aan jou terugbetaald.

Voorbeeld

Eline en Tom kopen een huis van 200.000 euro met energielabel F. Ze gaan hiervoor een hypothecair krediet aan op 20 jaar met een vaste rentevoet van 1,75 %.

 • Ze willen het huis binnen 5 jaar renoveren zodat het energielabel stijgt naar A.
 • Daarvoor lenen ze bijkomend 60.000 euro tegen dezelfde rentevoet
 • Over de volledige looptijd van het renovatiekrediet betalen ze dus 11.061,60 euro aan interesten.

Die interesten krijgen ze in de vorm van een jaarlijkse rentesubsidie terugbetaald.

Disclaimer

Kredietvorm
* Kredietvorm: hypothecair krediet met onroerende bestemming met zekerheid, onderworpen aan boek VII (titel 4, hoofdstuk 2) van het Wetboek van Economisch Recht. Kredietgever: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, btw BE 0404 453 574. Onder voorbehoud van aanvaarding door Argenta Spaarbank nv en wederzijds akkoord.