Aanrekening 0,15 euro recht op geschriften

2 januari 2019

Bij de intrestafrekening van 1 januari 2019 werd er op je zichtrekening een bedrag van 0,15 euro aangerekend.

Het gaat hier om het recht op geschriften. Dat is een wettelijk verschuldigde taks die wordt aangerekend bij elke interestberekening op een zichtrekening, ongeacht of je positieve, negatieve of geen interesten hebt.

Dit recht bedraagt 0,15 euro, conform artikel 8 van het Wetboek der diverse rechten en taksen.

Als je zichtrekening door de interestafrekening een negatief saldo vertoont, raden wij je aan om het saldo van je rekening zo snel mogelijk aan te zuiveren.

Meer informatie over de interestberekening vind je in onze FAQ.