Afschaffing van de woonbonus: wat betekent dat concreet?

1 januari 2020

Wie in Vlaanderen een woning kocht, kon tot 2019 een mooi belastingvoordeel genieten dankzij de woonbonus. Maar sinds 1 januari 2020 is de woonbonus afgeschaft. Heb je plannen om een nieuwe woning te kopen of bouwen? Dan heb je waarschijnlijk wel wat vragen over die afschaffing.

Tot wanneer kun je nog aanspraak maken op de woonbonus?

Als je notariële akte op 1 januari 2020 of later getekend werd, heb je geen recht meer op de woonbonus, ook al heb je de compromis nog in 2019 getekend. Je betaalt sinds 1 januari 2020 wel minder registratierechten: 6 % in plaats van 7 %. Doe je een grondige renovatie? Dan dalen de registratierechten zelfs tot 5 %.

Wat als het com­pro­mis al ge­te­kend is maar de no­ta­ri­ë­le akte niet vóór 1 ja­nu­a­ri 2020 rond was?

Dan heb je alleen recht op de verlaagde registratierechten van 6 in plaats van 7 procent. Je komt niet meer in aanmerking voor de woonbonus. 

Verandert er iets voor de woonbonus van je bestaande woonlening?

Nee. Als je al een woonlening had voor de afschaffing van de woonbonus en recht had op de woonbonus, behoud je die ook voor de resterende looptijd van je krediet.

Als je je bestaande woonlening wilt herfinancieren, verlies je dan je woonbonus?

Nee. Bij een herfinanciering van je lening vraag je een voordeligere rentevoet voor hetzelfde huis. Voor de woonbonus telt alleen de datum van het oorspronkelijke krediet. Als je herfinanciert behoud je dus de woonbonus. 

Behoud je de woonbonus als je een wederopname van je bestaande krediet doet?

Een wederopname betekent dat je een stukje van een al afbetaald krediet terug ontleend. De wederopname wordt beschouwd als een nieuw krediet. De akte moest dus getekend zijn voor 31 december 2019 om in aanmerking te komen voor de woonbonus. 

Is er in Wallonië en Brussel ook een woonbonus?

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de woonbonus voor nieuwe woonkredieten al afgeschaft op 1 januari 2017. Dat is wel gecompenseerd met een verhoging van de vrijstelling van registratierechten.

In Wallonië is de woonbonus sinds 2016 vervangen door de ‘chèque habitat’. Dat is een belastingvermindering die berekend wordt op basis van het netto belastbaar inkomen en het aantal kinderen ten laste. Ze is niet gekoppeld aan de duur van je woonkrediet maar wordt voor maximum 20 jaar toegekend.