Argenta zet rekening stop van 700 klanten buiten de EER

17 augustus 2021

Argenta focust zich voluit op klanten die gevestigd zijn in België. Door de wettelijk verplichte evaluatie van het witwas- en terrorismefinancieringsrisico van zijn klanten zet Argenta de rekeningen stop van zo’n 700 klanten met domicilie buiten de Europese Economische Ruimte.

Argenta is een Belgische bank en verzekeraar, die een beperkte internationale dienstverlening aanbiedt. Daarbij houdt Argenta altijd de context van zijn doelpubliek en zijn diensten voor ogen. In dat kader zijn bijvoorbeeld de SWIFT-transacties stopgezet. Argenta evalueert voortdurend het witwas- en terrorismefinancieringsrisico van zijn klanten. Dat is een wettelijke verplichting.

Indien Argenta besluit om de klantrelatie te beëindigen, is dat gebaseerd op een individuele risicobeoordeling waarbij Argenta ook de argumenten van de klanten in de overweging betrekt. De stopzetting van de relatie gebeurt altijd met respect voor de contractuele en fiscale voorwaarden. De klant wordt geïnformeerd over de verschillende mogelijke oplossingen in zijn individueel schrijven.

Voor klanten binnen de Europese Economische Ruimte verandert er niets.