Meer dan de helft van de jongeren bespreekt geldzaken met vrienden

22 februari 2022

Uit onderzoek van Argenta blijkt dat meer dan 50 % van de Vlaamse jongeren minstens maandelijks met vrienden over geld praat. Dat in tegenstelling tot slechts 30 % van de oudere generaties. 

Argenta heeft een grootschalig onderzoek uitgevoerd om de verwachtingen van jongeren naar hun bank in kaart te brengen. Hieruit blijkt onder meer dat jongeren tussen 18 en 24 jaar heel frequent praten over geldzaken met vrienden en kennissen. Op belangrijke momenten kloppen ze nog steeds graag aan bij een fysiek kantoor om hun bankzaken te bespreken. 

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek:
  • 60 % van de jongeren (18-24) verwacht een informerende en adviserende rol van hun bank.
  • 54 % van de jongeren (18-24) praat minstens maandelijks met vrienden en kennissen over bankzaken.
  • Vanaf 25 jaar en ouder begint de bank een significante rol te spelen in het vergaren van financiële kennis.
  • Bij complexe bankzaken krijgen jongeren (18-24) graag persoonlijk advies in een fysiek bankkantoor.
  • Jongeren (18-24) verwachten van hun bank dat die transparant en toegankelijk is voor iedereen, duurzame acties onderneemt, een gebruiksvriendelijke app aanbiedt en gratis advies geeft.