Solide groei voor Argenta in de eerste helft van 2019

30 augustus 2019

Argenta heeft zijn stevige positie in het Belgische bank- en verzekeringslandschap en op de Nederlandse hypotheekmarkt bevestigd door in de eerste jaarhelft van 2019 opnieuw gezonde groeicijfers voor te leggen.

Tegelijk staat de financiële sector onder verhoogde druk door macro-economische en geopolitieke gebeurtenissen die zich vertaald hebben in een versnelde verdere daling van de marktrentes. Ondanks deze uitdagingen slaagt Argenta erin de recurrente rentemarge stabiel te houden. Bij gelijkblijvende omstandigheden zal de neerwaartse druk op de rentemarge echter toenemen. De solvabiliteit en de liquiditeitspositie van Argenta blijven zeer sterk.

Reacties van onze CEO Marc Lauwers en onze CFO Geert Ameloot

Marc Lauwers, CEO: ‘De commerciële resultaten bevestigen dat de particuliere klant gehecht blijft aan een bank-verzekeraar die tegen de stroom ingaat en onbeschaamd klassiek bankiert. Dicht bij de klant met een focus op persoonlijk advies en een eenvoudig scherp geprijsd aanbod. Aanhoudende investeringen omwille van regelgeving en digitalisering wegen op de cost-to-income ratio en op de resultaten. De renteomgeving blijft ook de komende periode wegen op onze resultaten die nog altijd hoofdzakelijk rentegedreven zijn. We zetten ons schrap. De steun van een aandeelhouder met focus op waardecreatie op lange termijn is in deze omstandigheden een belangrijke troef.’

Geert Ameloot, CFO: ‘De macro-economische en geopolitieke spanningen en in het bijzonder de negatieve evolutie van de marktrentes bemoeilijken in belangrijke mate het speelveld van de financiële instellingen. Toch blijft Argenta zijn koers varen met een langetermijnfocus op het welzijn van zijn klanten en zijn aandeelhouders, en blijven de financiële resultaten exclusief eenmalige en tijdelijke effecten tot nu goed standhouden. In het bijzonder is onze stabiele netto-interestmarge in de huidige omstandigheden een goed resultaat. Neem nog onze uitstekende solvabiliteit en onze liquiditeitsbuffer en we blijven gefocust op verdere groei.’

Een uitgebreid overzicht van de financiële resultaten vind je in het persbericht van 30 augustus 2019.