Verzekerd Wonen Starter

Ga je voor het eerst alleen wonen? Of ga je samenwonen met je partner of een vriend(in)? Argenta geeft je een financieel duwtje in de rug met een extra voordelige brandverzekering!

Unieke starterskorting bij Argenta

Ben je jonger dan 30 en sluit je voor het eerst een brandverzekering af bij Argenta? Dan ontvang je van ons een extra korting gedurende 3 jaar:

  • 60 % korting in het eerste jaar
  • 40 % korting in het tweede jaar
  • 20 % korting in het derde jaar

Pas vanaf het vierde jaar betaal je de volledige premie. Zo hou je de eerste jaren meer over om van je woning een gezellige plek te maken.

Voorwaarden

  • Je kunt de korting alleen genieten als je jonger dan 30 jaar bent en voor de eerste keer een brandverzekering afsluit bij Argenta.
  • De korting wordt berekend op de waarborgen Inhoud en Diefstal
    • Met de waarborg Inhoud zijn je persoonlijke spullen verzekerd bij schade door brand, natuurrampen, storm, waterschade en glasbreuk. Schade aan voorwerpen die in een vuurhaard gevallen of geworpen zijn en schade die je opzettelijk hebt veroorzaakt als verergering van schade die je had kunnen voorkomen zijn niet gedekt door de waarborg Inhoud. 
    • De waarborg Diefstal dekt je financieel verlies als je slachtoffer wordt van diefstal of een poging tot diefstal. 
  • De korting is alleen geldig voor de polissen Verzekerd Wonen en Verzekerd Wonen+

Waarom zou ik een brandverzekering nemen?

Ik ben eigenaar

Een brandverzekering dekt meer dan alleen brandschade. Deze verzekering beschermt je ook tegen schade door natuurrampen, hagel, storm, sneeuw- of ijsdruk, waterschade, glasbreuk, ... 

Ik ben huurder

Als huurder ben je verplicht om de woning aan het einde van de huurovereenkomst aan de eigenaar terug te bezorgen in de staat waarin ze zich bevond toen je er kwam wonen. Een brandverzekering beschermt je bij schade bij onder andere brand, waterschade, natuurrampen, … 

Lees meer