Leren en Ontwikkelen

Bij Argenta neem je je eigen ontwikkeling in handen. Je krijgt de kans om te groeien en jezelf te ontwikkelen en zo mee te bouwen aan de langetermijngroei van Argenta. Je leidinggevende en de HR-afdeling helpen je daar graag bij.

 • We bieden onze medewerkers opleidingen, e-learnings, coaching, kennis- en ervaringsuitwisselingen tussen collega’s, interacties met leidinggevenden, mogelijkheden om vaardigheden en kennis te versterken. Het aanbod is opgebouwd rond vijf invalshoeken
  • Professionele ontwikkeling
  • Teamontwikkeling
  • Persoonlijke groei
  • Leiderschap 
  • Vaktechnische opleidingen
 • Elke directie heeft een eigen opleidingsbudget voor gerichte initiatieven.
 • Medewerkers worden uitgenodigd om deel te nemen aan conferenties en seminaries. 
 • Argenta investeert ook in digitale opleidingsplatformen zoals GoodHabitz en LinkedIn Learning.

Argenta Paspoort

Argenta heeft een partnership met Antwerp Management School (AMS), meer specifiek met het expertisecentrum ‘Next Generation Work’. Het doel: een beleid uitwerken rond leren en ontwikkelen om de wendbaarheid van Argenta als organisatie te verhogen en onze medewerkers flexibeler inzetbaar te maken.

Samen met professor A. De Vos brachten we in kaart welke expertise en vaardigheden cruciaal worden voor de toekomst. Zo definieerden we vier cruciale competenties. Die zijn samengebracht in het Argenta Paspoort, een leidraad die de medewerkers helpt om de juiste opleidingen te volgen.