Waarderingscultuur

Een belangrijke ambitie van het programma Gezonde Groei is het uitbouwen van een waarderingscultuur. Erkenning van leidinggevenden en waardering en respect van collega’s vormen de basiselementen van die cultuur. Want persoonlijke waardering is ontzettend belangrijk. Denk maar aan een schouderklopje, een ‘dankjewel’, of een gepaste beloning voor geleverde prestaties.

Waarom een waarderingscultuur?

Maar er zijn ook andere factoren die bijdragen tot het gevoel gewaardeerd te worden. Argenta wil een cultuur van waardering ontwikkelen omdat dit het verschil maakt, voor onze medewerkers en voor het bedrijf. Zo'n cultuur ontwikkelen betekent dat we ons bepaald gedrag eigen maken, zodat het na verloop van tijd vanzelfsprekend is dat we de dingen zo aanpakken, dat 'waarderen' deel gaat uitmaken van wie we zijn. Dat vertaalt zich bijvoorbeeld in het maken van duidelijke afspraken met elkaar, feedback geven en ontvangen, loonbeleid, talentontwikkeling, …

Initiatieven in het kader van waarderingscultuur

We bestendigen deze cultuur binnen Argenta door opleiding en coaching te voorzien. Voor leidinggevenden én medewerkers.