({{model.notifications.length}}):

{{ userAgent }}

Manageable area
Reordering, deleting and adding items
is allowed on regular pages
{{error.message |translate}}

{{field.content}}Door het versturen van dit formulier, geeft u uw toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens door Argenta Spaarbank nv, met maatschappelijke zetel op de Belgiëlei 49-53 in 2018 Antwerpen, de verwerkingsverantwoordelijke. Hierna aangeduid als ‘Argenta’.
Argenta verwerkt uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, met het oog op het verzekeren van uw financiële gezondheid. Specifiek in deze context verwerkt Argenta uw persoonsgegevens met het oog op het beantwoorden van uw vragen en het garanderen van een goede dienstverlening.
Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de manier waarop u uw rechten kunt uitoefenen, in het bijzonder het recht om uw toestemming in te trekken, en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming, vindt u in onze Privacyverklaring. Die is beschikbaar op onze website en via uw kantoor.