({{model.notifications.length}}):

{{ userAgent }}

Manageable area
Reordering, deleting and adding items
is allowed on regular pages

Dossier pensioensparen

Nu geld opzij zetten voor later is belangrijk. In bepaalde gevallen beloont de overheid u er zelfs voor met een belastingvoordeel. Een kans die te mooi is om te laten liggen. 

Argenta biedt verschillende mogelijkheden aan om aan pensioensparen te doen. Uw kantoorhouder bekijkt ze graag samen met u.

Ook op latere leeftijd, bijvoorbeeld vanaf 50 jaar, kan het nog zinvol zijn om met pensioensparen te starten. 10 jaar is de minimale looptijd om een mogelijk belastingvoordeel te kunnen genieten. 
We hebben hieronder alles even op een rijtje gezet.

Een pensioenspaarverzekering of pensioenspaarfonds?

Er zijn twee manieren om fiscaal voordelig te sparen voor uw pensioen: via een pensioenspaarverzekering of via een pensioenspaarfonds. Welke optie u best kiest, hangt af van uw persoonlijke situatie en voorkeur. Uw kantoorhouder bekijkt het graag samen met u.

Op zoek naar een gegarandeerd minimum rendement? Dan wordt er vaak voor een pensioenspaarverzekering gekozen. U weet vooraf hoeveel de minimale opbrengst zal zijn. U krijgt een vaste rente en eventueel een winstdeling. Deze mogelijke winstdeling is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.

Bereid om meer risico te nemen? Dan wordt er vaak gekozen voor een pensioenspaarfonds. Bij een pensioenspaarfonds hangt de opbrengst af van de prestaties van de onderliggende beleggingen.

De kenmerken uitgelicht:

Pensioenspaarfonds
Wat

Een pensioenspaarfonds is een instelling voor collectieve belegging (ICB) die specifiek in het kader van pensioensparen wordt opgericht. Het pensioenspaarfonds wordt uitsluitend in het belang van de aandeelhouders beheerd met als enig doel te beleggen in financiële producten, zoals aandelen en obligaties.

Waar een pensioenspaarfonds wel en niet in mag beleggen is bij wet vastgelegd.

RendementHet rendement is afhankelijk van het rendement van de aandelen en obligaties waarin het pensioenspaarfonds belegt. In tegenstelling tot bij een pensioenspaarverzekering, is er geen vast rendement en geen kapitaalbescherming.
Mogelijke belastingvermindering*

Er zijn 2 systemen mogelijk:

Tot 960 euro (inkomstenjaar 2018) sparen met een belastingvermindering van 30 % (+ gemeentebelasting).

Meer dan 960 euro sparen, met een maximum van 1.230 euro (inkomstenjaar 2018), met een belastingvermindering van 25 % (+ gemeentebelasting). Als u voor dit systeem kiest is het aangewezen om het maximum van 1.230 euro te sparen en zeker niet minder dan 1.152 euro. Dat levert namelijk een kleiner fiscaal voordeel op dan 960 euro te sparen. Als u meer dan 960 euro wilt sparen, moet u hiervoor (jaarlijks) een voorafgaand en expliciet akkoord geven.

EinddatumHet pensioenspaarfonds heeft geen eindvervaldag. Het contract moet minstens 10 jaar lopen om een fiscaal voordeel te kunnen genieten. 
Op uw 60ste verjaardag (of 10 jaar na het aangaan van het contract indien het werd afgesloten vanaf uw 55ste verjaardag) wordt een eenmalige eindbelasting ingehouden. 
Als u eerder, vervroegd, wil afkopen, wordt u in principe aan een hoger tarief belast.

Klik hier om de producten van Argenta te leren kennen.


Pensioenspaarverzekering
Wat

Een tak 21-verzekering die een afgesproken opbrengst garandeert op iedere storting.

Rendement

Een vooraf vastgelegd rendement per storting en een eventuele winstdeling. De winstdeling is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.

Op de einddatum van het contract wordt de netto opgebouwde reserve uitgekeerd.

Mogelijke belastingvermindering*

Er zijn 2 systemen mogelijk:

Tot 960 euro (inkomstenjaar 2018) sparen met een belastingvermindering van 30 % (+ gemeentebelasting).

Meer dan 960 euro sparen, met een maximum van 1.230 euro (inkomstenjaar 2018), met een belastingvermindering van 25 % (+ gemeentebelasting). Als u voor dit systeem kiest is het aangewezen om het maximum van 1.230 euro te sparen en zeker niet minder dan 1.152 euro. Dat levert namelijk een kleiner fiscaal voordeel op dan 960 euro te sparen. Als u meer dan 960 euro wilt sparen, moet u hiervoor (jaarlijks) een voorafgaand en expliciet akkoord geven.

Einddatum

Een vooraf bepaalde einddatum, meestal op 65 jaar, waarbij het contract altijd minstens 10 jaar moet lopen om een fiscaal voordeel te kunnen genieten.
Op uw 60ste verjaardag (of 10 jaar na het aangaan van het contract indien het werd afgesloten vanaf uw 55ste verjaardag) wordt een eenmalige eindbelasting ingehouden. 
Als u eerder, vervroegd, wil afkopen, wordt u in principe aan een hoger tarief belast.


Klik hier om de producten van Argenta te leren kennen.

*De fiscale regeling is van toepassing op particulieren die in België wonen. Ze hangt af van de individuele situatie van elke belegger en kan in de toekomst wijzigen

Ik doe ergens anders al aan pensioensparen

  • Hebt u al een pensioenspaarfonds bij een andere financiële instelling? Geen probleem. U kunt uw gespaarde bedrag overdragen naar een pensioenspaarfonds bij Argenta. Rekent uw huidige financiële instelling u daar kosten voor aan? Wij betalen ze u terug. Vraag naar de voorwaarden bij uw kantoorhouder. Als u het totaalbedrag overdraagt, heeft dat geen fiscale gevolgen voor u.


  • In geval van een overdracht van de reserve van een pensioenspaarverzekering naar een pensioenspaarfonds (of omgekeerd), wordt het geld dat u onttrekt aan uw verzekering of respectievelijk fonds tegen een hoog tarief belast. In dat geval kunt u overwegen om de gelden gewoon te laten staan in uw lopende contract en om vanaf volgend jaar niet meer te storten in de pensioenspaarverzekering maar wel in uw pensioenspaarfonds bij Argenta.


  • De reserve van een pensioenspaarverzekering bij financiële instelling X kan overgedragen worden naar een pensioenspaarverzekering bij financiële instelling Y. Bespreek echter met uw kantoorhouder of dit al dan niet opportuun is voor uw situatie. In sommige gevallen kan het aangeraden zijn de stortingen in een lopende pensioenspaarverzekering stop te zetten maar de reserve wel te behouden. In dat geval stort u in een nieuwe polis bij financiële instelling Y.


Wilt u nog meer weten over de mogelijke voordelen van pensioensparen? Dat kan op onze miniwebsite gezondBeleggen.be.