({{model.notifications.length}}):

{{ userAgent }}

Manageable area
Reordering, deleting and adding items
is allowed on regular pages

Inschrijvingsplicht voor speedpedelecs

Eigenaars van een speedpedelec met trapondersteuning die vóór 31 maart 2014 werd ingeschreven, zijn verplicht om tegen uiterlijk 10 december 2018 hun fiets te laten regulariseren. Vanaf 11 december 2018 moeten de speedpedelecs geldig zijn ingeschreven bij DIV om op de openbare weg te mogen rijden. Na deze datum is het ONMOGELIJK om ze nog in te schrijven. Speedpedelecs die na 31 maart 2014 werden aangekocht, moeten al ingeschreven zijn. Bij aankoop ontving je een formulier 'Aanvraag tot inschrijving'. 

Wat verstaan we onder 'speedpedelec'?

Een speedpedelec is een snelle elektrische fiets waarbij trapondersteuning niet stopt bij 25 kilometer per uur. Je kunt door zelf mee te trappen snelheden tot 45 kilometer per uur behalen. Het maximumvermogen van dit type fiets bedraagt 4kW.

Hoe je speedpedelec inschrijven?

  1. Verzamel de goedkeuringsdocumenten van je speedpedelec. Als hij geen Europese homologatie heeft, kun je een nationale goedkeuring aanvragen bij een van de gewesten. (Contactgegevens)
  2. Met deze documenten ga je naar een bpost-kantoor. Bpost zal de technische gegevens invoeren en doorsturen naar DIV. Je ontvangt een document 'aanvraag tot inschrijving' dat je ondertekent en overhandigt aan je verzekeraar. Je verzekeraar zal de inschrijving dan uitvoeren via WebDIV.
  3. Als de inschrijving succesvol is afgerond, ontvang je via de postbode je nummerplaat die je op je fiets bevestigt. Bewaar je kentekenbewijs zorgvuldig.

Andere verplichtingen.

Naast de inschrijvingsplicht zijn er nog enkele andere regels waaraan je moet voldoen om je in het verkeer te begeven.

  • Het dragen van een fietshelm is bij speedpedelecs verplicht. Dit type helmen is bestand tegen een hogere impactsnelheid en biedt meer bescherming aan de slapen en het achterhoofd.
  • Rijbewijs: je moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Dat kan een rijbewijs zijn voor een bromfiets, auto, motor of vrachtwagen.  

Let op, deze regularisatie is enkel van toepassing voor de inschrijvingsplicht van de speedpedelec. De regels omtrent de verzekeringsplicht blijven nog altijd van toepassing. We zetten ze hieronder nog even op een rij.

  • Heb je een speedpedelec met enkel trapondersteuning, dan volstaat een familiale verzekering voor de schade die je aan anderen veroorzaakt.
  • Heb je een speedpedelec met trapondersteuning en autonome motor, dan ben je verplicht een BA-verzekering af te sluiten.

Heb je een speedpedelec en heb je vragen over de inschrijving of de verzekering ervan? Kom langs bij je kantoorhouder. Hij helpt je graag voort met al je vragen.