({{model.notifications.length}}):

{{ userAgent }}

Manageable area
Reordering, deleting and adding items
is allowed on regular pages

S&P bevestigt de A-/A-2 rating van Argenta Spaarbank

De Amerikaanse kredietwaardigheidsbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) heeft de rating van Argenta Spaarbank bevestigd op A-/A-2 en de outlook opwaarts bijgesteld van stabiel naar positief.

S&P beoordeelt regelmatig financiële instellingen op basis van hun vermogen om op korte en lange termijn hun verplichtingen na te komen. De rating wordt gebaseerd op criteria zoals solvabiliteit, liquiditeit, ondernemingspositie, risicoprofiel en kredietwaardigheid.

  • In april 2014 verhoogde S&P op basis van de zeer sterke kapitaalbuffers de rating van Argenta Spaarbank van BBB+ naar A- met negatieve outlook in afwachting van de invoering van de Europese richtlijn voor afwikkeling van banken (Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD).
  • In december 2015 oordeelde S&P vervolgens dat Argenta in staat was om het wegvallen van mogelijke overheidssteun door de invoering van de BRRD zelf op te vangen met een voldoende verliesabsorberende kapitaalbuffer, waardoor de outlook stabiel werd.
  • In zijn meest recente beoordeling verwacht S&P door de algemene positieve ontwikkeling van de Nederlandse economie een mogelijke positieve impact op de omgeving waarin Argenta Spaarbank in Nederland opereert en dus ook op de algemene kredietwaardigheid van de bank. Argenta Spaarbank is immers een belangrijke speler in de Nederlandse hypotheekmarkt en heeft een hypotheekportefeuille van meer dan 16 miljard euro.

Argenta Spaarbank behoort met een indrukwekkende kapitaalratio (kapitaal / risicogewogen activa) van 25,7 % en een Liquidity Coverage Ratio van 167% bij de veiligste banken onder toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB) in België, Nederland en Europa.

Lees het volledige persbericht voor meer details.