Instantoverschrijvingen

Snel een overschrijving doen

Sinds 2019 duurt het niet langer een paar werkdagen voor een overgeschreven bedrag zichtbaar is op de rekening van de begunstigde. Dankzij instantoverschrijvingen (ook wel flitsbetalingen of Instant Payments genoemd) staat het geld dat je overschrijft al binnen enkele seconden op de rekening van de begunstigde, ook als die een rekening heeft bij een andere bank. En dat 24/7, inclusief zon- en feestdagen.

Gratis instantoverschrijvingen

Iedere bank beslist zelf hoeveel een instantoverschrijving kost. Bij Argenta zijn instantoverschrijvingen gratis voor alle appgebruikers.

Wat je moet weten

Wat is een in­stan­to­ver­schrij­ving?

Bij een instantoverschrijving staat het overgeschreven bedrag binnen enkele seconden op de rekening van de begunstigde. Dat was vroeger al zo voor overschrijvingen tussen Argenta-rekeningen, en nu dus ook voor overschrijvingen van en naar rekeningen bij andere Belgische instellingen.

Hoe­veel kost een in­stan­to­ver­schrij­ving?

Dat hangt af van je bank. Bij Argenta is een instantoverschrijving gratis.

Hoe doe ik een in­stan­to­ver­schrij­ving?

Je hoeft hiervoor niets speciaals te doen. Als je een overschrijving ingeeft, kijken we automatisch na of een instantoverschrijving mogelijk is naar de begunstigde rekening. Als dat niet het geval is, krijg je een melding in de app en kun je ervoor kiezen om de overschrijving op de klassieke manier te laten doorgaan. De begunstigde ontvangt het geld dan de dag nadien.

Bij welke ban­ken zijn in­stan­to­ver­schrij­vin­gen mo­ge­lijk?

Instantoverschrijvingen zijn mogelijk tussen rekeningen van deze Belgische banken:

KBC, CBC en KBC Brussels Argenta
Bank de Kremer Bank J. Van Breda & C°
Bank Nagelmaeckers Belfius Bank
BNP Paribas Fortis CPH Banque
Crelan Europabank
Fintro Hello bank!
ING België vdk bank

In de toekomst zullen nog meer banken instantoverschrijvingen in België aanbieden. Als er nieuwe banken worden toegevoegd aan de lijst wordt dat bekendgemaakt via Febelfin.

Kun je ook in­stan­to­ver­schrij­vin­gen uit­voe­ren naar niet-​Belgische re­ke­nin­gen?

Momenteel is het nog niet mogelijk om instantoverschrijvingen uit te sturen naar banken die niet aangesloten zijn op het Belgische ‘instant payments platform’. Argenta en een aantal andere banken bekijken wel hoe ze een Europese service kunnen uitwerken.

Wor­den over­schrij­vin­gen tus­sen Argenta-​​re­ke­nin­gen ook on­mid­del­lijk uit­ge­voerd?

Ja, die overschrijvingen worden onmiddellijk verwerkt:

  • Op werkdagen zijn overschrijvingen tussen eigen rekeningen van Argenta diezelfde dag nog zichtbaar op de betreffende rekeningen.
  • Doe je een overschrijving op vrijdagavond, zaterdag of zondag? Ook dan is de overschrijving diezelfde dag nog zichtbaar op de betreffende rekeningen, maar bij de verwerkingsdatum zal de datum van maandag staan.

Kan ik in het week­end een in­stan­to­ver­schrij­ving doen?

Je kunt 24/7 instant overschrijven. Ook in het weekend ontvangt de begunstigde je overschrijving binnen enkele seconden.

Kan ik een in­stan­to­ver­schrij­ving nog an­nu­le­ren?

Nee. Net als bij een gewone overschrijving kun je een instantoverschrijving niet meer annuleren nadat je ze hebt bevestigd. Neem contact op met je bank als er een fout is gebeurd met je overschrijving of als er sprake is van fraude. Je bank bekijkt dan samen met jou hoe de fout rechtgezet kan worden.