Familiale verzekering

Familiale Bescherming

 • het hele gezin wereldwijd beschermd
 • ook huisdieren verzekerd
 • de meeste elektrische fietsen en speedpedelecs automatisch verzekerd

Waarom een familiale verzekering?

Het hele gezin verzekerd

Ook als je babysit of poetshulp schade aanricht, ben je verzekerd.

Jouw belangen verdedigd

Als je aansprakelijk bent of zelf schade hebt geleden, verdedigt Argenta jouw belangen.

Jouw kantoorhouder staat voor je klaar

Bij schade of vragen kun je altijd bij je kantoorhouder terecht.

Goed verzekerd in je privéleven

Een ongeluk schuilt soms in een klein hoekje. Dankzij de familiale verzekering van Argenta ben je verzekerd bij onverwachte gebeurtenissen in je privéleven.

Berokken jij of berokkent iemand voor wie je verantwoordelijk bent (je kinderen, de poetshulp, je huisdieren, …) schade aan iemand anders?

Dan kun je daarvoor aansprakelijk gesteld worden en moet je mogelijk de schade vergoeden. In dat geval verdedigen wij jouw belangen.

Voorbeeld

Je bent verstrooid, je rijdt met je elektrische fiets door het rood licht en rijdt daardoor tegen een auto. Je familiale verzekering dekt dan de schade aan de auto.

Lees meer over het verzekeren van elektrische fietsen en andere voertuigen

Heb je zelf schade geleden door iemand anders?

Dan kan die persoon daarvoor aansprakelijk worden gesteld en moet hij je mogelijk vergoeden. In dat geval helpen wij je om een zo volledig mogelijke schadevergoeding te krijgen. Daarbij streven wij naar een minnelijke schikking. Als je belangen voor de rechtbank verdedigd moeten worden, betaalt Argenta ook de kosten daarvan.

Voorbeeld

Je buurman is aan het voetballen met zijn zoon en trapt de bal per ongeluk door je keukenraam. Dan helpen wij je om ervoor te zorgen dat de volledige schade vergoed wordt.

In welke gevallen ben je verzekerd?

Met een familiale verzekering ben je verzekerd als:

 • iemand anders door jouw fout of nalatigheid schade oploopt;
 • je zelf schade hebt door een fout of nalatigheid van iemand anders. Je kunt in dat geval rekenen op onze rechtsbijstand.

Sommige kosten en risico’s zijn niet verzekerd. De voornaamste daarvan zijn: 

Voor de waarborg rechtsbijstand:
 • schade die niet kadert in je privéleven;
 • schade die je veroorzaakt als eigenaar, houder of bestuurder van een motorrijtuig dat wettelijk verzekerd moet zijn;
 • contractuele schade die ontstaat doordat jij of iemand anders een overeenkomst of contract niet naleeft of een dienst of werk slecht uitvoert.
Voor de waarborg Burgerlijke aansprakelijkheid:
 • schade die niet kadert in je privéleven;
 • schade aan jezelf of de personen voor wie je instaat (alleen schade aan derden is verzekerd);
 • schade die je veroorzaakt als eigenaar, houder of bestuurder van een motorrijtuig dat wettelijk verzekerd moet zijn.

Je vindt alle waarborgen en uitsluitingen in de algemene voorwaarden.

Wie is verzekerd?

Jij zelf en alle personen voor wie je verantwoordelijk bent zijn verzekerd. Dat betekent:

 • jij zelf, ook wanneer je tijdelijk elders verblijft (op vakantie, op kot, …);
 • alle inwonende leden van je gezin;
 • je niet-inwonende kinderen, waarvan het hoederecht volledig of gedeeltelijk is toevertrouwd aan de andere ouder;
 • paarden en alle andere huisdieren.

Wist je dit?

 • Een familiale verzekering is ook nuttig als je geen kinderen of huisdieren hebt. Zo ben je bijvoorbeeld gedekt als je met een gewone of elektrische fiets schade veroorzaakt aan een geparkeerde auto.
 • Ook niet-inwonende kinderen die financieel volledig afhankelijk zijn van jou, zijn mee verzekerd. Dat kan handig zijn als je bijvoorbeeld deel uitmaakt van een nieuw samengesteld gezin.
 • Argenta neemt onder bepaalde voorwaarden de opsporingskosten van vermiste kinderen voor zijn rekening tot 30.000 euro.
 • Je persoonlijke aansprakelijkheid is ook gedekt bij vrijwilligerswerk.

Jouw persoonlijk voorstel

Belangrijke documenten

Kom gerust langs voor een persoonlijk voorstel

Wil je graag een persoonlijk voorstel? Neem contact op met je Argenta-kantoorhouder. Hij berekent jouw premie en maakt een verzekeringsvoorstel voor jou op. Helemaal gratis uiteraard.

Belangrijke informatie

De polis Familiale bescherming is een familiale verzekering naar Belgisch recht, aangeboden door Argenta Assuranties nv. De polis wordt jaarlijks stilzwijgend hernieuwd. Deze pagina bevat algemene informatie over een verzekeringsproduct van Argenta Assuranties nv. Hiervoor gelden uitsluitingen, beperkingen, vrijstellingen en voorwaarden. De volledige inhoud vind je terug in je contractvoorwaarden. De algemene voorwaarden vind je hier of bij je kantoorhouder. Lees het verzekeringsvoorstel en de contractvoorwaarden aandachtig door voordat je intekent.

Niet helemaal tevreden?

Als je klachten hebt, kun je die met je Argenta-kantoorhouder bespreken. Je kunt ook terecht bij Argenta Assuranties nv, Klachtenbeheer, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, tel 03 285 56 45, fax 03 285 55 28, klachtenbeheer@argenta.be.

Vind je dat Argenta Assuranties nv jouw klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kun je je richten tot de Ombudsman Verzekeringen, De Meeûssquare 35,1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, fax 02 547 59 75, info@ombudsman.aswww.ombudsman.be of tot een van de geschillenorganen vermeld op http://ec.europa.eu/odr/. Je behoudt uiteraard het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

De informatie in dit document is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie in België op 17 maart 2019.

Familiale verzekering

 • het hele gezin wereldwijd beschermd
 • ook huisdieren verzekerd
 • de meeste elektrische fietsen en speedpedelecs automatisch verzekerd

Ook interessant

Bescherm je gezin en je woning

Wil je naast je gezin ook je woning beschermen?

Lees meer