Goed beschermd als zwakke weggebruiker

Laatst bijgewerkt: 6-10-2021 | 2 minuten

Ga je te voet of met de fiets de openbare weg op? Dan ben je extra kwetsbaar. Bij een aanrijding met een voertuig kunnen de lichamelijke gevolgen groot zijn. Daarom beschouwt de wet je als een zwakke weggebruiker en ben je extra beschermd.

Maar wat betekent dat concreet?

Welke schade wordt vergoed?

Als je als zwakke weggebruiker aangereden wordt door een voertuig moet de verzekeraar van dat voertuig de volgende schade vergoeden:

  • lichamelijke schade;
  • eventuele kapotte kledij en functionele prothesen zoals een bril, gebit of hoorapparaat;
  • materiële schade aan je fiets, maar alleen als de bestuurder van het voertuig aansprakelijk is voor het ongeval.

Zijn er voorwaarden verbonden aan de vergoeding?

  • Voor de lichamelijke schade, kapotte kledij en functionele prothesen maakt het niet uit wie voor het ongeval aansprakelijk is. Ook als je zelf in fout was, word je vergoed.
  • De materiële schade aan je fiets wordt alleen vergoed als de bestuurder van het voertuig aansprakelijk is voor het ongeval.
  • Je mag het ongeval niet opzettelijk veroorzaakt hebben. Is dat wel het geval, dan kan de tegenpartij zich daarop beroepen om je vergoeding te betwisten.
  • Er moet een motorvoertuig betrokken zijn bij het ongeval, op welke manier dan ook. Een aanrijding met een andere fietser of met een voetganger valt niet onder deze regeling. Een ongeval veroorzaakt door een geparkeerd voertuig komt wel in aanmerking voor een vergoeding. Bv. wanneer je als fietser moest uitwijken om te vermijden dat je het voertuig zou raken.

Wat als je als fietser of voetganger in fout bent?

Dan kun je aansprakelijk gesteld worden voor de schade van de bestuurder of eigenaar van het voertuig. Daarom is het nuttig om als zwakke weggebruiker een familiale verzekering af te sluiten. Die komt in dergelijke gevallen tussen in de kosten. Alleen de vrijstelling moet je mogelijk nog zelf betalen. In bepaalde gevallen kan de vrijstelling wegvallen.

Welke voorzorgen kun je nemen?

Wees ondanks de wettelijke bescherming altijd extra voorzichtig op de weg. Heb je toch een ongeval?

  • Vul altijd een Europees Aanrijdingsformulier in. Lichamelijke schade kan immers ook enkele dagen later pas voelbaar worden.
  • Als er gewonden zijn, bel dan altijd de politie en laat een proces-verbaal opstellen.

Noteer de identiteit van getuigen die het ongeval zagen gebeuren.

Meer weten?

Verzeker je goed