Goed beschermd als zwakke weggebruiker

Laatst bijgewerkt: 13-10-2022 | 2 minuten

Ga je te voet of met de fiets de openbare weg op? Dan ben je extra kwetsbaar. Bij een aanrijding met een voertuig kunnen de lichamelijke gevolgen groot zijn. Daarom beschouwt de wet je als een zwakke weggebruiker en ben je extra beschermd. Bij een ongeval moet de verzekeraar van het motorvoertuig de lichamelijke schade en de kledijschade aan de zwakke weggebruiker betalen. Ongeacht of de bestuurder van het motorvoertuig aansprakelijk is.

Wanneer ben je een zwakke weggebruiker?

Deze personen worden beschouwd als zwakke weggebruikers: 

 • Voetgangers
 • Personen met een handicap die zich verplaatsen met een manuele of elektrische rolstoel
 • Passagiers van een motorvoertuig 
 • Gebruikers van klassieke steps
 • Skateboarders en rolschaatsers
 • Gebruikers van elektrische voortbewegingstoestellen (monowheel, step, Segway,...)[1]
 • Fietsers
 • Elektrische fietsers[2]

Welke schade wordt vergoed?

Als je als zwakke weggebruiker aangereden wordt door een voertuig moet de verzekeraar van dat voertuig de volgende schade vergoeden:

 • lichamelijke schade (fysiek en moreel), inclusief de medische kosten; 
 • eventuele kapotte kledij en functionele prothesen zoals een bril, gebit of hoorapparaat;
 • materiële schade aan je fiets, maar alleen als de bestuurder van het motorvoertuig aansprakelijk is voor het ongeval.

Zijn er voorwaarden verbonden aan de vergoeding?

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, moet er een motorvoertuig betrokken zijn bij het ongeval, op welke manier dan ook. Een aanrijding met een andere fietser of met een voetganger valt dus niet onder deze regeling.

Een ongeval veroorzaakt door een geparkeerd motorvoertuig komt wel in aanmerking voor een vergoeding. Bijvoorbeeld wanneer je als fietser moest uitwijken om te vermijden dat je het motorvoertuig zou raken. Voor de lichamelijke schade, kapotte kledij en functionele prothesen maakt het niet uit wie voor het ongeval aansprakelijk is. Ook als je zelf in fout was, word je vergoed. Daarop is er echter één uitzondering: als je het ongeval bewust hebt veroorzaakt, kan de tegenpartij zich daarop beroepen om je vergoeding te betwisten.

De materiële schade aan je fiets wordt alleen vergoed als de bestuurder van het motorvoertuig aansprakelijk is voor het ongeval.

Wat als je als fietser of voetganger in fout bent?

Dan kun je aansprakelijk gesteld worden voor de schade van de bestuurder of eigenaar van het motorvoertuig. Daarom is het nuttig om als zwakke weggebruiker een familiale verzekering af te sluiten. Die komt in dergelijke gevallen tussen in de kosten. Alleen de vrijstelling moet je mogelijk nog zelf betalen. In bepaalde gevallen kan de vrijstelling wegvallen.

Welke voorzorgen kun je nemen?

Wees ondanks de wettelijke bescherming altijd extra voorzichtig op de weg. Heb je toch een ongeval?

 • Vul altijd een Europees Aanrijdingsformulier in. Lichamelijke schade kan immers ook enkele dagen later pas voelbaar worden.
 • Als er gewonden zijn, bel dan altijd de politie en laat een proces-verbaal opstellen.

Noteer de identiteit van getuigen die het ongeval zagen gebeuren.

Meer weten?

Verzeker je goed

[1]Voor zover deze voortbewegingstoestellen door een mechanische kracht 25 kilometer per uur niet overschrijden. Dat betekent dat de voorbewegingstoestellen op een autonome manier niet sneller dan 25 kilometer per uur mogen gaan.

[2]Voor zover deze fietsen door een mechanische kracht 25 kilometer per uur niet overschrijden. Dat betekent dat de fietsen op een autonome manier (zonder trappen) niet sneller dan 25 kilometer per mogen gaan. Is dat wel het geval, dan ben je geen zwakke weggebruiker (bijvoorbeeld met een speedpedelec met een trapondersteuning boven de 25 kilometer per uur ben je geen zwakke weggebruiker.)