Si­mu­la­tie autoverzekering

Lees onderstaande informatie grondig. Op het einde van de pagina kun je de simulatie starten.

De Au­to­ver­ze­ke­ring* bij Argenta Assuranties nv

Een goede autoverzekering is belangrijk. Niet alleen om de financiële gevolgen van een ernstig ongeval op te vangen, maar ook voor kleinere ongelukken. Denk maar aan het paaltje dat je niet had gezien toen je achteruitreed. Bij Argenta kun je rekenen op een goede prijs-kwaliteitsverhouding. En op persoonlijk advies van je kantoorhouder. Hij helpt je om de juiste keuze te maken uit de vier formules die Argenta aanbiedt.

  • Burgerlijke aansprakelijkheid: De waarborg Burgerlijke aansprakelijkheid (BA)biedt bij een ongeval financiële bescherming bij schade aan anderen. De Belgische wetgeving verplicht om een autoverzekering BA te nemen.
  • Gedeeltelijke Omnium: Bij een Gedeeltelijke Omnium is de waarborg Burgerlijke aansprakelijkelijkheid inbegrepen. Daarnaast biedt deze verzekering extra waarborgen zoals schade door brand, diefstal, glasbraak, natuurkrachten en aanrijdingen met dieren. De schade aan je eigen auto en de lichamelijke schade van de bestuurder van je auto zijn daarbij niet verzekerd.
  • Volledige Omnium (Basis en Comfort): Met deze formule geniet je dezelfde dekking als met de formule Gedeeltelijke Omnium en ben je ook verzekerd voor de stoffelijke schade aan je eigen auto.

Vrijstelling: In de formule Volledige Omnium Comfort is er een vrijstelling van 250 of 450 euro voorzien, maar die vervalt bij totaalverlies. Bij de volledige omnium Basis is er een vrijstelling van 450, 750 of 1250 euro voorzien, die vervalt ook bij totaalverlies.

Vergoeding bij totaalverlies of diefstal bij Volledige Omnium Basis en Comfort: In de formule Volledige Omnium Basis vergoedt Argenta tot 6 maanden na de aankoop bij totaalverlies of diefstal de cataloguswaarde van je voertuig (in de formule volledige omnium Comfort is dit tot 30 maanden). We houden daarbij geen rekening met afschrijvingen. Zo geniet je een uitstekende financiële bescherming.

  • Nieuwe auto: Onder ‘nieuwe’ auto’s verstaan we auto’s die minder dan twee jaar oud zijn, gerekend vanaf de datum van de eerste inschrijving.
  • Tweedehandsauto: Onder ‘tweedehandsauto’s’ verstaan we auto’s die minstens 2 jaar oud zijn. Bij totaalverlies vergoedt Argenta de waarde van je auto vóór het moment van schade zoals vastgesteld door een expert.

Argenta zal niet tussenkomen in onder andere de volgende gevallen:

  • Schade aan het verzekerde voertuig (in de Module BA)
  • Als het voertuig werd verhuurd
  • Bij schade die opzettelijk werd veroorzaakt
  • Als de bestuurder van het voertuig op het moment van het ongeval dronken of onder invloed van verdovende middelen was
  • Als er geen geldig keuringsbewijs voor het voertuig kan worden voorgelegd

Optie rechtsbijstand: Als je voor de optie rechtsbijstand kiest, staan we voor je klaar als je juridische bijstand nodig hebt na een ongeval of voor bepaalde contractuele geschillen over je auto. Zo informeren we jou over je rechten en kun je rekenen op verdediging bij een verkeersovertreding, een schadegeval met een derde of een geschil met je eigen verzekeraar.

Optie bestuurder+ : Als je voor de optie bestuurder + kiest, wordt de lichamelijke schade van de bestuurder vergoed tot 500.000 euro interesten inbegrepen). Zelfs wanneer die het ongeval veroorzaakte. Zo geniet de bestuurder bijvoorbeeld een ruime tussenkomst bij tijdelijke en blijvende invaliditeit

Wil je een persoonlijk voorstel?

Vraag jouw persoonlijk voorstel online aan of neem contact op met je Argenta-kantoorhouder. Hij maakt graag een verzekeringsvoorstel en berekent je premie voor jou. Helemaal gratis uiteraard.

Belangrijke informatie

*De polis Autoverzekering is een verzekering naar Belgisch recht, aangeboden door Argenta Assuranties nv. De polis wordt jaarlijks stilzwijgend hernieuwd. Deze pagina bevat algemene informatie over een verzekeringsproduct van Argenta Assuranties nv. Hiervoor gelden uitsluitingen, beperkingen, vrijstellingen en voorwaarden. De volledige inhoud vind je terug in je contractvoorwaarden. De algemene voorwaarden vind je kosteloos op onze website of bij je kantoorhouder. Lees het informatiedocument, het verzekeringsvoorstel en de contractvoorwaarden aandachtig door voordat je intekent. 

Wat je ook nog moet weten

Ben je niet helemaal tevreden? Neem dan contact op met je kantoorhouder of de dienst Klachtenbeheer van Argenta. Was het antwoord dat je kreeg onvoldoende of kreeg je geen antwoord? Neem contact op met de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeússquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, fax 02 547 59 75, info@ombudsman.aswww.ombudsman.be. Als je klacht over een online aankoop gaat, kun je ook terecht op https://ec.europa.eu/odr/. Je behoudt uiteraard het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden. Deze informatie is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie in België op 1 februari 2021.