Persberichten

Solide groei in het eerste halfjaar van 2019 ondersteunt de resultaten van zowel de bank- als de verzekeringsactiviteit

30 augustus 2019

Argenta bevestigt zijn stevige positie in het Belgische bank- en verzekeringslandschap en op de Nederlandse hypotheekmarkt door in de eerste jaarhelft van 2019 opnieuw gezonde groeicijfers voor te leggen.

Jong geleerd is oud gedaan: de meeste jongeren beschikken over zakgeld, een eigen zichtrekening en een debetkaart

9 augustus 2019

Onafhankelijk onderzoek toont aan dat 69 % van de 12- tot 13-jarigen in Vlaanderen zakgeld krijgt, 60 % over een eigen zichtrekening beschikt en 44 % een eigen debetkaart heeft. Met de stijging van de leeftijd nemen ook deze percentages toe.

Sparen voor kinderen blijft ondanks de lage rente een no-​brainer

15 juli 2019

Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat 77 % van de ouders spaart voor de kinderen en dat ruim de helft van alle ouders jaarlijks gemiddeld 821 euro per kind spaart, meestal via de klassieke spaarrekening. Het moment waarop dat spaargeld aan de kinderen wordt gegeven, varieert.

S&P bevestigt de A-/A-2 rating van Argenta Spaarbank

1 juli 2019

Standard & Poor’s bevestigt de lange termijn A- en korte termijn A-2 rating van Argenta Spaarbank dankzij de goede algemene kredietwaardigheid, sterke kapitaalratio’s en goede winstgevendheid ondanks de sterke concurrentie en de lage rente omgeving.

Anne Leclerq vervoegt de raad van bestuur van Argenta

26 april 2019

De raad van bestuur van Argenta draagt Anne Leclercq voor als onafhankelijk bestuurder van de raden van bestuur van Argenta en als lid van het remuneratiecomité en het auditcomité.

Argenta bouwt klantgedreven en duurzaam aan de toekomst

28 maart 2019

Vandaag stelde het directiecomité van Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv zijn jaarresultaten voor. Argenta behaalde in 2018 ondanks de aanhoudende lagerenteomgeving en belangrijke investeringen in IT-infrastructuur, digitalisering en adviesverlening een bevredigend resultaat. Argenta stelt zijn klanten centraal en zet zich actief in voor een duurzame toekomst.

Klanten kunnen met Argenta communiceren via de Argenta-app

29 januari 2019

In een veilige omgeving die aanvoelt als WhatsApp, communiceren klanten binnen hun vertrouwde mobiele app met bank- en verzekeringsmedewerkers van Argenta.

Tariefverlaging autolening naar aanleiding van het autosalon

20 december 2018

Naar aanleiding van het 97e autosalon dat doorgaat van 19 tot en met 27 januari 2019  verlaagt Argenta zijn tarieven voor de autofinancieringen vanaf 2 januari 2019. 

Het tarief voor nieuwe voertuigen van maximum 2 jaar oud daalt met 1 % van 1,85 % naar 0,85 % en het tarief voor ecologische voertuigen daalt met 0,60 % van 1,25 % naar 0,65 %.  Als ecologisch voertuig beschouwen we alle hybride voertuigen, voertuigen op cng/lpg en 100 % elektrische voertuigen. In deze ecologische categorie weren we de voertuigen die uitsluitend op diesel of benzine rijden.

Jan Cerfontaine draagt zijn mandaat als voorzitter van Argenta over aan Marc van Heel

15 november 2018

Jan Cerfontaine legt op de algemene vergadering van 26 april 2019 na een succesvolle periode van ruim 10 jaar zijn mandaat neer als voorzitter van de raden van bestuur van Argenta. Marc van Heel wordt voorgedragen als opvolger van Jan Cerfontaine. Hij zal als voorzitter worden aangesteld na goedkeuring door de toezichthouder.

Argenta en Degroof Petercam Asset Management richten joint venture ARVESTAR op

8 november 2018

  • Argenta en Degroof Petercam Asset Management (DPAM) bestendigen hun samenwerking met de oprichting van de beheersvennootschap ‘Arvestar Asset Management’ (Arvestar).
  • De aandelen van Arvestar zijn voor respectievelijk 74,99 % en 25,01 % in handen van Argenta Asset Management en DPAM.

Solide resultaat in het eerste halfjaar van 2018

29 augustus 2018

Argenta verstevigt voortdurend zijn fundamenten om de dienstverlening naar zijn klanten toe te verbeteren. De focus ligt daarbij op de digitale kanalen.

Inge Ampe wordt nieuwe CCO van Argenta

8 juni 2018

De raad van bestuur van Argenta draagt Inge Ampe voor als bestuurder en als lid van de directiecomités van Argenta Spaarbank en Argenta Assuranties.

Belg heeft minder beleggingsplannen en meer spaarplannen

4 mei 2018

41 % van de Belgen belegt. 26 % van de Belgen plant de volgende drie maanden te beleggen. Ze houden daarbij steeds meer rekening met de factor duurzaamheid.

Argenta bouwt klantgedreven verder aan de toekomst

22 maart 2018

Vandaag stelde het directiecomité van Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv zijn jaarresultaten voor.
In 2017 verstevigde Argenta de fundamenten om zijn klanten nog beter en steeds meer digitaal van dienst te zijn. Ondanks de lage renteomgeving, stijgende kosten en investeringen rekent Argenta deze kosten niet door aan zijn klanten maar kiest resoluut voor groei op lange termijn.