Hogere rentes op meerdere Argenta-spaarrekeningen

27 november 2023

Argenta verhoogde in juli al de rente op al zijn gereglementeerde spaarrekeningen. Vanaf 1 december 2023 stijgt de rente voor de Groeirekening en de Getrouwheidsrekening opnieuw. Er is ook een renteverhoging op de niet-gereglementeerde spaarrekening Pro-plusrekening.

Renteverhoging op de Groeirekening en de Getrouwheidsrekening vanaf 1 december 2023:

  • Op de Groeirekening stijgt de basisrente van 0,75 % naar 1,20 %. De getrouwheidspremie bedraagt 1,80 %. De Groeirekening is een gereglementeerde spaarrekening waarmee klanten tot 500 euro per kalendermaand kunnen sparen.
  • Op de Getrouwheidsrekening stijgt de basisrente van 0,15 % naar 0,25 % en de getrouwheidspremie van 1,10 % naar 1,75 %. De Getrouwheidsrekening is een gereglementeerde spaarrekening die interessant is voor klanten die hun geld voor minstens 12 maanden opzij kunnen zetten.

Overzicht van de rentes op onze gereglementeerde spaarrekeningen vanaf 1 december 2023:

Type spaarrekening Basisrente Getrouwheidspremie (1)
Groeirekening 1,20 % 1,80 % (ongewijzigd)
Getrouwheidsrekening 0,25 % 1,75 %
e-spaar en Maxirekening 0,50 % (ongewijzigd) 0,35 % (ongewijzigd)

Is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven.

Voor stortingen op de Getrouwheidsrekening gedaan vóór 1 december 2023 is de oude getrouwheidspremie nog van toepassing.

Extra informatie

De Groeirekening, Getrouwheidsrekening, e-spaar en Maxirekening zijn gereglementeerde spaarrekeningen verhandeld door Argenta Spaarbank nv voorbehouden voor natuurlijke personen, met onbepaalde looptijd (naar Belgisch recht). Je geld is altijd beschikbaar. Elke klant kan op elk moment geld van zijn spaarrekening halen of geld storten. Je mag maximum 2 miljoen euro aanhouden op één of meer gereglementeerde spaarrekeningen bij Argenta Spaarbank nv. Er zijn geen beheers-, openings-, of sluitingskosten. Argenta kan de tarieven op elk moment wijzigen. Eventuele wijzigingen worden meegedeeld via een rekeninguittreksel.

De basisrente (uitgedrukt op jaarbasis als brutopercentage zonder kosten en taksen) is verworven vanaf de dag van de storting van het geld op de rekening en tot de dag van de geldopname. De basisrente wordt op de rekening gestort met valutadatum 1 januari of bij de afsluiting van de rekening. De getrouwheidspremie (uitgedrukt op jaarbasis als brutopercentage zonder kosten en taksen) is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. Die premie loopt vanaf de dag van de storting. De verworven getrouwheidspremie wordt op de rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin die premie verworven is, i.e. op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober of bij de afsluiting van de rekening.

Deze informatie is pas volledig in combinatie met de Essentiële Spaardersinformatie van de verschillende spaarrekeningen, het Algemeen Reglement der Verrichtingen (ARV) en de tarieflijst. Neem ze aandachtig door voor je een e-spaar, Maxi-, Groei- of Getrouwheidsrekening opent. Je kunt de documenten vinden op de spaarrekening pagina of ze gratis verkrijgen via het kantoor. De nieuwe essentiële spaardersinformatie documenten kun je hier ook reeds vinden:

Roerende voorheffing

De eerste schijf van 980 euro (inkomstenjaar 2020 tot en met 2023) per jaar van interesten van gereglementeerde spaarrekeningen is vrijgesteld van roerende voorheffing.

Is de rekening geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden? Dan is er een dubbele vrijstelling van 1.960 euro (inkomstenjaar 2020 tot en met 2023) per jaar.

Op interesten boven de vrijgestelde schijf is roerende voorheffing van 15 % verschuldigd. Argenta houdt deze automatisch in.

Als je meerdere spaarrekeningen hebt, moet je op jouw belastingaangifte de interesten vermelden die de vrijgestelde schijf overschrijden en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

De fiscale regeling is van toepassing op particulieren die in België wonen.

Risico

Risico op faillissement

Bij een faillissement of risico op faillissement van de financiële instelling loop je als spaarder het risico je spaargeld te verliezen. Je spaargeld bij Argenta Spaarbank nv wordt voor maximaal 100.000 euro per persoon onder bepaalde voorwaarden gewaarborgd door het Garantiefonds voor financiële diensten. Het bedrag van je vordering op Argenta boven de 100.000 euro kun je verliezen, kan worden verminderd of omgezet in aandelen (“bail-in”).

Inflatierisico

Aanhoudende prijsstijgingen kunnen leiden tot een waardeverlies van het initieel belegd bedrag.

Renteverhoging op de Pro-plusrekening vanaf 1 december 2023

De Pro-plusrekening levert vanaf 1 december 2023 0,50 % basisrente en 0,25 % getrouwheidspremie op. De Pro-plusrekening is een niet-gereglementeerde spaarrekening voor rechtspersonen, groeperingen, juridische structuren zonder rechtspersoonlijkheid en feitelijke verenigingen.

Extra informatie

De Pro-plusrekening is een niet-gereglementeerde spaarrekening verhandeld door Argenta Spaarbank nv voor rechtspersonen, groeperingen, juridische structuren zonder rechtspersoonlijkheid en feitelijke verenigingen. Bekijk de volledige lijst van rechtspersonen. De spaarrekening is een product met een looptijd van onbepaalde duur (naar Belgisch recht) en er zijn geen kosten aan verbonden. Je geld is altijd beschikbaar. Elke klant kan op elk moment geld van zijn spaarrekening halen of geld storten. Raadpleeg de tarieflijst voor meer informatie. Argenta kan de tarieven op elk moment wijzigen. Eventuele wijzigingen worden meegedeeld via een rekeninguittreksel.

De basisrente (uitgedrukt op jaarbasis als brutopercentage zonder kosten en taksen) is verworven vanaf de dag van de storting van het geld op de rekening en tot de dag van de geldopname. De basisrente wordt op de rekening gestort met valutadatum 1 januari of bij de afsluiting van de rekening. De getrouwheidspremie (uitgedrukt op jaarbasis als brutopercentage zonder kosten en taksen) is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. Die premie loopt vanaf de dag van de storting. De verworven getrouwheidspremie wordt op uw rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin die premie verworven is, i.e. op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober of bij de afsluiting van de rekening.

Neem de contractvoorwaarden door voor je kiest voor dit product. Er is geen essentiële spaardersinformatie wettelijk verplicht voor dit product. Je vindt de belangrijkste informatie op onze website. Je kunt deze documenten ook gratis in je Argenta-kantoor krijgen.

Roerende voorheffing

Op de interesten afkomstig/gegenereerd van een niet-gereglementeerde spaarrekening is roerende voorheffing van 30 % verschuldigd. Argenta houdt deze automatisch in. De fiscale regeling is van toepassing op particulieren die in België wonen.

Risico

Risico op faillissement

Bij een faillissement of risico op faillissement van de financiële instelling loop je als spaarder het risico je spaargeld te verliezen. Je spaargeld bij Argenta Spaarbank nv wordt voor maximaal 100.000 euro per persoon onder bepaalde voorwaarden gewaarborgd door het Garantiefonds voor financiële diensten. Het bedrag van je vordering op Argenta boven de 100.000 euro kun je verliezen, kan worden verminderd of omgezet in aandelen (“bail-in”). 

Inflatierisico

Aanhoudende prijsstijgingen kunnen leiden tot een waardeverlies van het initieel belegd bedrag.

De bovenstaande informatie is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie op 27/11/2023.

Klachten

Als je klachten hebt, kun je die met je Argenta-kantoorhouder bespreken of kun je terecht bij de dienst Klachtenbeheer van Argenta. Vind je dat Argenta Spaarbank nv jouw klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kun je je richten tot Ombudsfin, (de Ombudsman in financiële geschillen), North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2, 1000 Brussel, ombudsman@ombudsfin.be, www.ombudsfin.be. Je behoudt uiteraard het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden. Bij een online-aankoop kunt je je ook richten tot een geschillenorgaan zoals vermeld op het platform van online geschillenbeslechting.