RECLAME - Coöperatieve aandelen door Argen-Co

Zet je schouders onder Argenta en verschillende duurzame en lokale projecten

Jaarlijks dividend mogelijk

Talrijke vennotenvoordelen 

Samen investeren in morgen. Omdat de toekomst waardevol is.

De duizenden coöperanten van Argen-Co zetten hun schouders samen onder Argenta, een lokale en stabiele bank die al meer dan 65 jaar zijn eigen koers vaart in een snel veranderende wereld. Daarnaast investeren ze in de duurzame en lokale projecten*. Kiezen voor Argen-Co is een mooie investering in je eigen financiële toekomst - en in de toekomst van ons allemaal

Vooruitzicht op aantrekkelijk jaarlijks dividend

De coöperanten van Argen-Co kunnen jaarlijks een aantrekkelijk dividend genieten. 

Hoe werkt dat?

 • De raad van bestuur doet een voorstel van dividend aan de algemene vergadering. Dat voorstel houdt rekening met het behaalde resultaat en de langetermijndoelstellingen.
 • Het bedrag van het dividend kan verschillen van jaar tot jaar.
 • Er kan ook voorgesteld worden om geen dividend toe te kennen.

Evolutie van het dividend in het betrokken boekjaar*

Boekjaar 2023 2022 2021 2020 2019
Dividend** 4,10 % 3,30 % 3,25 % 1,50 % 3,10 %

* Dividenden uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
** De vermelde percentages gaan over het bruto-dividend. Hierop wordt 30 % roerende voorheffing ingehouden. Die kan door rijksinwoners via de belastingaangifte verrekend worden met de verschuldigde personenbelasting en terugbetaald worden als de drempel van 800 euro aan dividenden per belastingplichtige per jaar niet is overschreden. Niet-inwoners kunnen de ingehouden roerende voorheffing recupereren via de belastingaangifte voor niet-inwoners. Voor een volledig overzicht van de fiscaliteit van de aandelen zoals van toepassing op de datum van het prospectus, zie rubriek 4.2.11. van het prospectus.

Geniet tal van voordelen

Als vennoot van Argen-Co profiteer je van een mooi pakket voordelen, vanaf je eerste aandeel. Je krijgt allerlei kortingen en extra’s bij partners. En Argen-Co zoekt voortdurend nieuwe partners om jou nog meer kortingen en promoties aan te bieden. 

Hoe koop je aandelen?

Van 50 tot 10.000 euro

 • Een aandeel van Argen-Co heeft een vaste nominale waarde van 50 euro. 
 • Als natuurlijk persoon kun je voor maximaal 10.000 euro of 200 aandelen intekenen. In een gezin kan elk lid voor het maximum van 10.000 euro intekenen, ook minderjarigen (via hun wettelijke vertegenwoordiger). 
 • Je betaalt geen instap- of uitstapkosten.

Online in emissieperiodes

Nieuwe aandelen koop je via de website van Argen-Co. Dat kan alleen tijdens vooraf bepaalde emissieperiodes. Op de website van Argen-Co kom je terecht op een pagina waar alle risico’s toegelicht worden en waar je alle documenten vindt. Zodra je alle documentatie doorgenomen hebt, vind je daar de knop om aandelen te kopen.

Al vennoot?

Dan moet je enkel inloggen om aandelen bij te kopen. 

Nog geen vennoot?

Vennoot worden kan eenvoudig via de website van Argen-Co. Identificeer je via itsme® of via het online formulier. 

Lees zeker eerst het prospectus voordat je beslist om te investeren. Besteed ook aandacht aan artikel 4 'Informatie over de aandelen van Argen-Co'.

Hoe verkoop je aandelen?

 1. Vraag een verkoop van je aandelen aan tussen 1 juli en 31 december.
 2. Argen-Co stort de nominale waarde van je aandelen op een rekening naar keuze op de laatste werkdag van januari.

Wat je nog moet weten als je aandelen wilt verkopen

 • Aandelen van Argen-Co zijn niet erg liquide: Je kunt een verkoop alleen aanvragen tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar. Dat boekjaar loopt van 1 juli tot 30 juni. Uittreden kan jaarlijks van 1 juli tot 31 december. De uitbetaling volgt de laatste werkdag van januari.
 • Je hebt maximaal recht op terugbetaling van de werkelijk gestorte inbreng van 50 euro per aandeel. Je ontvangt dus nooit meer dan het bedrag dat je werkelijk hebt gestort bij de intekening.
 • Je betaalt geen uitstapkosten bij uittreding.
 • In een aantal statutair bepaalde gevallen kan de statutaire bestuurder de uittredingsverzoeken van vennoten opschorten of vrijwillige uittredingen weigeren. Hij mag de uittreding niet weigeren uit speculatieve of willekeurige overwegingen. 
 • Aandelen van Argen-Co kunnen onder levenden overgedragen worden. Het document vind je terug op argenco.be

Risico's

Beleggen in aandelen houdt aanzienlijke risico's in. Als intekenaar loopt u het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. De aandelen worden niet gedekt door een depositobeschermingsregeling.

Voordat u investeert, is het belangrijk dat u het hele prospectus zorgvuldig leest en speciale aandacht besteedt aan de risicofactoren beschreven in 1.2.3 en 1.3.3 van de samenvatting en in hoofdstuk 2 "Risicofactoren" van het prospectus. Het concentratierisico (zie 2.2.1) van Argen-Co, dat voornamelijk participeert in Argenta Bank- en Verzekeringsgroep, verdient bijzondere aandacht. Houd er rekening mee dat de aandelen op naam staan en dat bij uittreding maximaal de nominale waarde wordt uitbetaald. 

Lees zeker eerst het prospectus voordat je beslist om te investeren. Zo begrijp je volledig de mogelijke risico’s en voordelen van beleggen in coöperatieve aandelen.

Klachtendienst en toepasselijk recht

 • Heb je een klacht? Als kandidaat-intekenaar of vennoot kun je terecht bij Argen-Co, erkende cv, Krijtersveld 1, 2160 Wommelgem. Bel naar 03 353 28 33, mail info@argenco.be of vul het formulier op argenco.be in. 
 • Daarnaast kun je ook terecht bij de Ombudsman in financiële geschillen, een gekwalificeerde entiteit in de zin van het Wetboek van Economisch Recht, Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel, bereikbaar via mail naar ombudsman@ombudsfin.be, of op de website www.ombudsfin.be
 • Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Eenvoudig en altijd dichtbij. In het kantoor en online. Dat is waar we bij Argenta voor staan.
Onze klanten weten: zo simpel kan het zijn