Reclame

Fondsenoverzicht

Op zoek naar de waarde van je fonds?

Dit is een reclame. Neem het geldende prospectus, het Essentiële-informatiedocument, het Algemeen Reglement der Verrichtingen en het document Samenvatting van de rechten van beleggers grondig door voordat je een beleggingsbeslissing neemt. Je kunt de wettelijke informatie samen met de andere relevante documenten raadplegen op de fondsdetailpagina's. De beheerders kunnen beslissen om de verhandeling van een compartiment stop te zetten.

Filter onderstaand fondsen overzicht

Naam Koers Risico-indicator*
Fondsen
Kernfonds - BEHEERD DOOR Argenta Asset Management
ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive -R Dis Gemengd fonds • Distributie 92,90 EUR 11/07/2024 3
ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive -R Cap Gemengd fonds • Kapitalisatie 102,07 EUR 11/07/2024 3
ARGENTA PORTFOLIO - Defensive -R Dis Gemengd fonds • Distributie 115,36 EUR 11/07/2024 3
ARGENTA PORTFOLIO - Defensive -R Cap Gemengd fonds • Kapitalisatie 124,57 EUR 11/07/2024 3
ARGENTA PORTFOLIO - Neutral -R Dis Gemengd fonds • Distributie 147,15 EUR 11/07/2024 3
ARGENTA PORTFOLIO - Neutral -R Cap Gemengd fonds • Kapitalisatie 156,06 EUR 11/07/2024 3
ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic -R Dis Gemengd fonds • Distributie 186,68 EUR 11/07/2024 4
ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic -R Cap Gemengd fonds • Kapitalisatie 193,87 EUR 11/07/2024 4
ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic Growth - R Cap Gemengd fonds • Kapitalisatie 103,23 EUR 11/07/2024 4
ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic Growth - R Dis Gemengd fonds • Distributie 102,61 EUR 11/07/2024 4
Accentfonds - BEHEERD DOOR ARVESTAR ASSET MANAGEMENT
Argenta DP - Defensive Allocation - B Cap Gemengd fonds • Kapitalisatie 75,38 EUR 10/07/2024 3
Argenta DP - Defensive Allocation - A Dis Gemengd fonds • Distributie 71,21 EUR 10/07/2024 3
Argenta DP - Dynamic Allocation - A Dis Gemengd fonds • Distributie 75,24 EUR 10/07/2024 3
Argenta DP - Dynamic Allocation - B Cap Gemengd fonds • Kapitalisatie 95,87 EUR 10/07/2024 3
Accentfonds - BEHEERD DOOR Argenta Asset Management
Argenta-Fund - Responsible Materials - R Cap Aandelenfonds • Kapitalisatie 4.330,03 EUR 10/07/2024 5
Argenta-Fund - Responsible Materials - R Dis Aandelenfonds • Distributie 3.984,83 EUR 10/07/2024 5
Argenta-Fund - Finance Dynamic -R Dis Aandelenfonds • Distributie 2.576,58 EUR 10/07/2024 4
Argenta-Fund - Finance Dynamic -R Cap Aandelenfonds • Kapitalisatie 2.766,34 EUR 10/07/2024 4
Argenta-Fund - Global Thematic -R Dis Aandelenfonds • Distributie 1.752,42 EUR 10/07/2024 4
Argenta-Fund - Global Thematic -R Cap Aandelenfonds • Kapitalisatie 1.813,87 EUR 10/07/2024 4
Argenta-Fund - Global Thematic Defensive -R Cap Gemengd fonds • Kapitalisatie 1.325,92 EUR 10/07/2024 3
Argenta-Fund - Global Thematic Defensive -R Dis Gemengd fonds • Distributie 1.262,39 EUR 10/07/2024 3
Argenta-Fund - Lifestyle Dynamic -R Cap Aandelenfonds • Kapitalisatie 6.966,35 EUR 10/07/2024 4
Argenta-Fund - Lifestyle Dynamic -R Dis Aandelenfonds • Distributie 6.580,32 EUR 10/07/2024 4
Argenta-Fund - Longer Life -R Cap Gemengd fonds • Kapitalisatie 1.277,94 EUR 10/07/2024 3
Argenta-Fund - Longer Life -R Dis Gemengd fonds • Distributie 1.200,23 EUR 10/07/2024 3
Argenta-Fund - Longer Life Dynamic -R Cap Aandelenfonds • Kapitalisatie 1.622,18 EUR 10/07/2024 4
Argenta-Fund - Longer Life Dynamic -R Dis Aandelenfonds • Distributie 1.560,43 EUR 10/07/2024 4
Argenta-Fund - Responsible Growth Fund -R Cap Gemengd fonds • Kapitalisatie 2.045,32 EUR 10/07/2024 4
Argenta-Fund - Responsible Growth Fund -R Dis Gemengd fonds • Distributie 1.943,74 EUR 10/07/2024 4
Argenta-Fund-ResponsibleGrowthFundDefensief-R Cap Gemengd fonds • Kapitalisatie 1.191,78 EUR 10/07/2024 3
Argenta-Fund-ResponsibleGrowthFundDefensief -R Dis Gemengd fonds • Distributie 1.096,50 EUR 10/07/2024 3
Argenta-Fund - Responsible Utilities -R Dis Aandelenfonds • Distributie 9.202,33 EUR 10/07/2024 5
Argenta-Fund - Responsible Utilities -R Cap Aandelenfonds • Kapitalisatie 9.805,12 EUR 10/07/2024 5
Argenta-Fund - Next-Gen Technology -R Cap Aandelenfonds • Kapitalisatie 7.483,21 EUR 10/07/2024 5
Argenta-Fund - Next-Gen Technology -R Dis Aandelenfonds • Distributie 7.192,83 EUR 10/07/2024 5

*Uitgedrukt op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico). Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt gedurende de aanbevolen beleggingshorizon. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

Kernfonds

Met één fonds koop je een optimaal en wereldwijd gespreide portefeuille met beleggingen in verschillende regio’s, sectoren en thema’s. Deze fondsen worden dagelijks opgevolgd en bijgestuurd door de specialisten van Argenta Asset Management.

Accentfonds

Met accentfondsen kies je voor specifieke fondsen die beleggen in bepaalde thema’s, sectoren, …