Wie heeft recht op het Basisbankdienst-pakket?

In het Basisbankdienst-pakket zit een betaalrekening met beperkte functionaliteiten. Je betaalt daarvoor een wettelijk bepaald forfaitair tarief.

Je hebt recht op dit pakket als je aan deze voorwaarden voldoet:

 • Je verblijft legaal in een lidstaat van de EU of je hebt de Belgische nationaliteit, verblijft buiten een lidstaat en je werd uiterlijk tien jaar geleden geschrapt uit het Belgisch bevolkingsregister. 
 • Je hebt nog geen betaalrekening of basisbankdienst bij een andere financiële instelling in België.
 • Je gebruikt de rekening voor privédoeleinden en niet voor beroepsdoeleinden
 • Je bent niet veroordeeld voor oplichting, misbruik van vertrouwen, bedrieglijke bankbreuk, valsheid in geschrifte.
 • Het aanvaarden van je aanvraag is conform de antiwitwaswetgeving en -regelgeving.
 • Je hebt geen andere rekeningen in België waarop jaarlijks gemiddeld minstens 6.000 euro staat.
Je hoeft geen bijkomende diensten aan te kopen om toegang te krijgen tot het Basisdienst-pakket.

Wat is inbegrepen in het Basisbankdienst-pakket  ? 

 • Eén betaalrekening
 • Eén debetkaart
 • Overschrijvingen op papier of elektronisch in euro in de SEPA-zone
 • Geldopnemingen met je debetkaart in euro aan Argenta-bankautomaten en bankautomaten van andere banken
 • Geldopnemingen met je debetkaart aan Argenta-bankautomaten en bankautomaten van andere banken
 • Abonnement Argenta Internetbankieren voor Argenta Internetbankieren en de Argenta-app 
 • Doorlopende betalingsopdrachten en domiciliëringen
 • Overschrijvingen op papier, stortingen en geldopnemingen in euro of andere valuta aan het loket in België

Hoeveel kost het?

1,60 euro per maand

Wat is niet inbegrepen en niet mogelijk?

 • Chequeboek
 • Kredietkaart
 • Kredietopening
 • Onder nul gaan

Hoe vraag je het Basisbankdienst-​pakket aan?

Meer info

Voor behandeling van klachten en geschillen in eerste lijn:
Argenta Klachtenbeheer, Belgiëlei 49-53 - 2018 Antwerpen, telefoon: 03 285 56 45 (van 9 tot 16 uur) -  klachtenbeheer@argenta.be

Voor behandeling van klachten en geschillen in tweede lijn:
Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2 - 1000 Brussel, telefoon: 02 545 77 70 - ombudsman@ombudsfin.be / www.ombudsfin.be
Algemene Directie Economische Inspectie, North Gate III, Koning Albert II-laan 16 - 1000 Brussel, telefoon: 02 277 54 84 - eco.inspec.fo@economie.fgov.be / https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/

Voor verdere informatie over de basisbankdienst van FOD economie