Hospitalisatieverzekering

Een goede bescherming voor je gezondheid

Belangrijk om te weten

Sinds 1 januari 2019 kun je geen nieuwe hospitalisatieverzekering meer afsluiten bij Argenta. De informatie op deze pagina is alleen bedoeld voor klanten die al een hospitalisatieverzekering hebben.

Heb je al een hospitalisatieverzekering bij Argenta?

Je kunt geen nieuwe hospitalisatieverzekering meer afsluiten bij Argenta, maar als je er al een hebt kun je uiteraard op ons blijven rekenen voor een correcte dienstverlening. Er verandert niets voor bestaande hospitalisatiepolissen, je kunt nog altijd bij ons terecht voor:

 • Een uitbreiding of wijziging van bestaande hospitalisatiepolissen is nog mogelijk
 • Terugbetalingen van kosten die door je polis gedekt zijn
 • Kinderen toevoegen
 • Omschakelen van een gezinspolis naar een hospitalisatiepolis op eigen naam

Op deze pagina vind je alles wat je moet weten over je hospitalisatieverzekering en de formulieren om terugbetalingen of wijzigingen aan te vragen. 

Vind je toch niet wat je zoekt? Laat het ons weten.

Aanvraagformulieren

Wil je een terugbetaling van een ziekenhuisopname aanvragen? Een waarborg in je polis wijzigen? Of heb je een andere vraag? Hieronder vind je de juiste formulieren.

 

Formulier Wat kun je aanvragen met dit formulier?
Aangifte schade hospitalisatie Terugbetaling van een ziekenhuisopname 
Aangifte ernstige ziekte

Tussenkomst voor een ernstige ziekte

Opgelet! 

 • Alleen geldig voor polissen met de optie Cover
 • Dit formulier moet door je dokter ingevuld worden
Waarborg wijzigen

Wijziging van de waarborgen van je polis:

 • Van één- naar meerpersoonskamer overschakelen
 • Verzekerden toevoegen of verwijderen
 • De optie Protect of Cover toevoegen of verwijderen

Basiswaarborg

 • Argenta komt tussen in de kosten van de ziekenhuisopname als de aanleiding een ongeval, ziekte, zwangerschap of bevalling is.
 • Dagopnames komen ook in aanmerking voor tussenkomst als het ziekenhuis een forfaitaire ligdag aanrekende.
 • Als je op vakantie bent in het buitenland of er beroepsmatig verblijft, is een tussenkomst in de kosten voorzien als je voor medisch noodzakelijke ingrepen in het ziekenhuis opgenomen wordt.
 • Ambulante kosten voor en na de ziekenhuisopname regelen wij forfaitair: je ontvangt 50 euro per verzekerde opname met overnachting. Geen extra administratie dus.
 • Ook als de mutualiteit niet tussenkomt, kun je op ons rekenen. Wij vergoeden de medisch noodzakelijke kosten tot maximum 620 euro per jaar.

Opgelet

 • Wij vergoeden je op basis van de kosten voor een tweepersoonskamer. Alleen de kamerprijs van de eerste drie ligdagen vergoeden we niet. Alle andere prestaties en materialen die de eerste drie ligdagen worden aangerekend, komen wel in aanmerking.
 • Hou rekening met een mogelijke wachttijd die ingaat vanaf de startdatum van de overeenkomst. Tijdens die wachttijd kun je geen tussenkomst krijgen. Je vindt alle waarborgen en uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden.

Opties

Optie Protect

 • De kamerprijs voor de eerste drie ligdagen wordt vergoed.
 • De forfaitaire tussenkomst voor ambulante kosten wordt verhoogd van 50 naar 125 euro per verzekerde opname.
 • We vergoeden ook de kosten voor revalidatie met overnachting tot maximaal 3.000 euro.
 • De vergoeding voor prestaties waarvoor de mutualiteit niet tussenkomt, wordt verhoogd van maximaal 620 naar maximaal 2.000 euro per jaar.
 • Je krijgt een forfaitaire vergoeding van 25 euro bij een dagopname (maximaal 1 keer per kalendermaand per verzekerde).

Optie Cover

 • Met de optie Cover ben je extra goed verzekerd als je een ernstige ziekte of aandoening krijgt. In de algemene voorwaarden staat een lijst met ernstige ziektes. Bij de diagnose van een van die ziektes, krijg je een forfaitaire vergoeding.
 • Alle aanvullende waarborgen die bij de optie Protect zijn vermeld, zijn ook inbegrepen in de optie Cover.

Premie

De jaarlijkse premie is de som van de premies per verzekerde en is leeftijdsgebonden. Ze bestaat uit de basispremie voor de basiswaarborg en de bijkomende premies voor de opties Protect en Cover.

Opgelet!
De opties moeten voor alle verzekerden in het contract dezelfde zijn. Meer informatie over de betalingsmodaliteiten en de premies vind je in de Algemene Voorwaarden.

Goed om weten

Facturen indienen

Ernstige ziekte

Met de optie Cover kun je bij een ernstige ziekte een forfaitair bedrag krijgen. Om daarvoor in aanmerking te komen, stuur je ons het meest recente verslag van een specialist over de aandoening waarvoor je een tussenkomst wilt aanvragen. Je kunt het verslag toevoegen in het online aangifteformulier voor ernstige ziekte.

Niet-verzekerde kosten en risico’s

Sommige kosten en risico’s zijn niet verzekerd. De voornaamste daarvan zijn:

 • kosten voor preventieve geneeskunde, anticonceptie, preventieve sterilisatie, acupunctuur, thermale kuren, ergotherapie en levende cellentherapie;
 • kosten voor revalidatie (behalve als je voor de optionele waarborgen koos);
 • ziekten of ongevallen die in verband staan met oorlog, burgeroorlog, binnenlandse onlusten, oproer en atoomkernreacties, ongeacht hoe die ontstaan zijn, behalve als het gaat om de medische toepassing van atoomkernen;
 • ziekten of ongevallen die te wijten zijn aan alcoholintoxicatie, dronkenschap of het gebruik van verdovende middelen door de verzekerde.

De tussenkomst voor erelonen is in sommige ziekenhuizen beperkt tot maximaal 200 % van de tussenkomst van de mutualiteit. De lijst van de betreffende ziekenhuizen is terug te vinden onder artikel 3.1 in de algemene voorwaarden.

Belangrijke documenten

Belangrijke informatie

De polis Argenta Cares 2 is een hospitalisatieverzekering naar Belgisch recht, aangeboden door Argenta Assuranties nv. De polis wordt jaarlijks stilzwijgend hernieuwd.

Deze webpagina bevat algemene informatie over een verzekeringsproduct van Argenta Assuranties nv. Hiervoor gelden uitsluitingen, beperkingen, vrijstellingen en voorwaarden. De volledige inhoud vind je terug in je contractvoorwaarden. De algemene voorwaarden vind je hier of bij je kantoorhouder. Lees voordat je intekent het verzekeringsvoorstel en de contractvoorwaarden aandachtig door.

Niet helemaal tevreden?

Als je klachten hebt, kun je die met je Argenta-kantoorhouder bespreken. Je kunt ook terecht bij Argenta Assuranties nv, Klachtenbeheer, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, tel 03 285 56 45, klachtenbeheer@argenta.be.

Vind je dat Argenta Assuranties nv jouw klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kun je je richten tot de Ombudsman Verzekeringen, De Meeûssquare 35,1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, info@ombudsman-insurance.bewww.ombudsman-insurance.be of tot een geschillenorgaan zoals vermeld op het platform van online geschillenbeslechting. Je behoudt uiteraard het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

De informatie in dit document is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie in België op 1 juli 2022.