We gebruiken cookies om je bezoek aan onze website nog aangenamer te maken. Door onze website te bezoeken, aanvaard je onze cookies. Je kunt natuurlijk altijd de instellingen voor de cookies wijzigen. Wil je meer informatie?

Hospitalisatieverzekering

Een goede bescherming voor je gezondheid

 • goede bescherming
 • verzekerd in binnen- en buitenland
 • interessante opties Protect en Cover

Waarom een hospitalisatieverzekering?

De beste zorgen

Als het over gezondheid gaat verdienen jij en je gezin de beste zorgen. Met onze hospitalisatieverzekering hoef je je over de financiële kant van het verhaal alvast geen zorgen te maken.

Een betaalbare prijs

We verzekeren ziekenhuisopnames op basis van de prijs voor een tweepersoonskamer. Zo is onze verzekering betaalbaar voor iedereen. 

Ook verzekerd in het buitenland

Word je in het buitenland opgenomen in het ziekenhuis voor een medisch noodzakelijke ingreep? Ook dan worden de kosten vergoed.

Jouw gezondheid verdient de beste zorgen

Vanaf 1 januari 2019 kun je bij Argenta geen nieuwe hospitalisatieverzekering meer afsluiten.

Heb je al een hospitalisatieverzekering bij Argenta? Dan kun je op ons blijven rekenen voor een correcte dienstverlening. Zo kun je nog altijd uitbreidingen of wijzigingen in bestaande hospitalisatiepolissen doorvoeren als je dat wenst. Bijvoorbeeld:

 • kinderen toevoegen aan bestaande polissen;
 • de polis uitbreiden met de optie Protect of Cover;
 • omschakelen van een gezinspolis naar een hospitalisatiepolis op eigen naam.

Meer informatie over de basiswaarborg en de opties vind je hieronder.

Basiswaarborg

Met de basiswaarborg van onze hospitalisatieverzekering ben je in de volgende gevallen verzekerd:

 • Argenta komt tussen in de kosten van de ziekenhuisopname als de aanleiding een ongeval, ziekte, zwangerschap of bevalling is.
 • Dagopnames komen ook in aanmerking voor tussenkomst.
 • Als je op vakantie bent in het buitenland of er beroepsmatig verblijft, is een tussenkomst in de kosten voorzien als je voor medisch noodzakelijke ingrepen in het ziekenhuis opgenomen wordt.
 • Ambulante kosten voor en na de ziekenhuisopname regelen wij forfaitair: je ontvangt 50 euro per verzekerde opname met overnachting. Dat brengt dus geen extra administratie met zich mee.
 • Ook als de mutualiteit niet tussenkomt, kun je op ons rekenen. Wij vergoeden de medisch noodzakelijke kosten tot maximum 620 euro per jaar.

Wij vergoeden je op basis van de kosten voor een tweepersoonskamer. Alleen de kamerprijs van de eerste drie ligdagen vergoeden we niet. Alle andere prestaties en materialen die de eerste drie ligdagen worden aangerekend, komen wel in aanmerking.

Hou wel rekening met een mogelijke wachttijd die ingaat vanaf de startdatum van de overeenkomst. Dat betekent dat je gedurende die periode geen tussenkomst geniet. Je vindt alle waarborgen en uitsluitingen in de algemene voorwaarden.

Opties

Argenta Cares 2 Protect

Met de optie Protect voeg je de onderstaande waarborgen toe aan je verzekering. Deze maken  je verzekering erg volledig.

 • De kamerprijs voor de eerste drie ligdagen wordt met deze waarborg wel vergoed.
 • De forfaitaire tussenkomst voor ambulante kosten wordt verhoogd van 50 naar 125 euro per verzekerde opname.
 • We vergoeden ook de kosten voor revalidatie met overnachting tot maximaal 3.000 euro.
 • De vergoeding voor prestaties waarvoor de mutualiteit niet tussenkomt, wordt verhoogd van maximaal 620 naar maximaal 2.000 euro per jaar.
 • Je krijgt een forfaitaire vergoeding van 25 euro bij een dagopname (maximaal 1 keer per kalendermaand per verzekerde).

Argenta Cares 2 Cover

De optie Cover omvat een unieke waarborg waarmee je extra goed verzekerd bent als er bij jou een ernstige ziekte of aandoening wordt vastgesteld:

 • In de algemene voorwaarden staat een lijst met ernstige ziektes. Bij de diagnose van een van die ziektes, krijg je een forfaitaire vergoeding.
 • Alle aanvullende waarborgen die bij de optie Protect zijn vermeld, zijn ook inbegrepen in de optie Cover.

Waarvoor komen we niet tussen?

Sommige kosten en risico’s zijn niet verzekerd. De voornaamste daarvan zijn:

 • kosten voor preventieve geneeskunde, anticonceptie, preventieve sterilisatie, acupunctuur, thermale kuren, ergotherapie en levende cellentherapie;
 • kosten voor revalidatie (behalve als je voor de optionele waarborgen koos);
 • ziekten of ongevallen die in verband staan met oorlog, burgeroorlog, binnenlandse onlusten, oproer en atoomkernreacties, ongeacht hoe die ontstaan zijn, behalve als het gaat om de medische toepassing van atoomkernen;
 • ziekten of ongevallen die te wijten zijn aan alcoholintoxicatie, dronkenschap of het gebruik van verdovende middelen door de verzekerde.

Hoeveel bedraagt de premie?

De jaarlijkse premie is de som van de premies per verzekerde en is leeftijdsgebonden. Ze bestaat uit de basispremie voor de basiswaarborg en de bijkomende premies voor de opties Protect en Cover.

Opgelet!
De opties moeten voor alle verzekerden in het contract dezelfde zijn. Meer informatie over de betalingsmodaliteiten en de premies vind je in de Algemene Voorwaarden.

Argenta Cares 2: jaarpremie*
Leeftijd Basiswaarborg Optie Protect Optie Cover
0-17 jaar 41,76 euro 28,23 euro 41,83 euro
18-19 jaar 75,93 euro 28,23 euro 41,83 euro
20-29 jaar 77,46 euro 28,80 euro 42,68 euro
30-34 jaar 129,10 euro 28,80 euro 42,68 euro
35-44 jaar 126,36 euro 28,18 euro 41,77 euro
45-49 jaar 141,53 euro 28,18 euro 41,77 euro
50-59 jaar 150,37 euro 29,96 euro 44,38 euro
60-64 jaar 295,39 euro 114,06 euro 165,21 euro
65-74 jaar 307,98 euro 118,93 euro 172,21 euro
75-79 jaar 426,96 euro 118,93 euro 172,21 euro
80-84 jaar 503,97 euro 118,93 euro 172,21 euro
85+ jaar 542,44 euro 118,93 euro 172,21 euro
Argenta Cares 2: maandpremie**
Leeftijd Basiswaarborg Optie Protect Optie Cover
0-17 jaar 3,48 euro 2,35 euro 3,48 euro
18-19 jaar 6,33 euro 2,35 euro 3,48 euro
20-29 jaar 6,45 euro 2,40 euro 3,55 euro
30-34 jaar 10,76 euro 2,40 euro 3,55 euro
35-44 jaar 10,53 euro 2,35 euro 3,48 euro
45-49 jaar 11,79 euro 2,35 euro 3,48 euro
50-59 jaar 12,53 euro 2,49 euro 3,70 euro
60-64 jaar 24,61 euro 9,50 euro 13,77 euro
65-74 jaar 25,66 euro 9,91 euro 14,35 euro
75-79 jaar 35,58 euro 9,91 euro 14,35 euro
80-84 jaar 42,00 euro 9,91 euro 14,35 euro
85+ jaar 45,21 euro 9,91 euro 14,35 euro

*Deze bedragen gelden voor het verzekeringsjaar 2019. Voor de daaropvolgende verzekeringsjaren moeten ze worden geïndexeerd overeenkomstig artikel 1.7.5 van de Algemene Voorwaarden en artikel 138BIS-4 §2 en 138BIS-4 §3 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.
** De maandpremies worden pro rata berekend op dagbasis in functie van het aantal dagen van de verzekeringsperiode en de totale jaarpremie voor deze verzekerde periode. De vermelde maandpremies zijn dus louter indicatief en kunnen licht afwijken in functie van het aantal effectieve dagen per maand. In afwijking van artikel 1.7.1 van de algemene voorwaarden kan bij
maandelijkse premiebetaling een fractioneringstoeslag in rekening worden gebracht. Maandelijkse premiebetaling is mogelijk vanaf 01-04-2017 voor nieuwe klanten die een hospitalisatieverzekering onderschrijven met een startdatum vanaf 01-04-2017. Voor bestaande klanten is dit mogelijk vanaf 01-01-2018.

Wist je dit?

 • Als je bent aangesloten, blijft je contract lopen voor de rest van je leven. Meer nog: je kunt je polis ook na de leeftijd van 70 jaar nog uitbreiden met de optie Protect.
 • Argenta kan je contract alleen opzeggen in uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld als je fraude hebt gepleegd of je premie niet hebt betaald.

Hoe je medische kosten indienen?

Al wat je moet doen is het formulier Aangifte schade hospitalisatie invullen en de originele factuur van je ziekenhuisopname toevoegen in het formulier. Wij doen de rest en zorgen voor een snelle en correcte vergoeding.

Je hoeft dus niet meer naar je kantoor te gaan om facturen binnen te brengen.

Heb je een contract Argenta Cares 2 Cover?

Dan kun je bij een ernstige ziekte een forfaitair bedrag krijgen. Om daarvoor in aanmerking te komen, laat je je arts het document Aangifte ernstige ziekte invullen. Ook je kantoorhouder kan je dat document bezorgen.

Waarborg wijzigen?

Wens je je waarborg te wijzigen, klik hier.

Heb je vragen over je hospitalisatieverzekering?

Belangrijke documenten

Belangrijke informatie

De polis Argenta Cares 2 is een hospitalisatieverzekering naar Belgisch recht, aangeboden door Argenta Assuranties nv. De polis wordt jaarlijks stilzwijgend hernieuwd.

Deze webpagina bevat algemene informatie over een verzekeringsproduct van Argenta Assuranties nv. Hiervoor gelden uitsluitingen, beperkingen, vrijstellingen en voorwaarden. De volledige inhoud vind je terug in je contractvoorwaarden. De algemene voorwaarden vind je kosteloos op www.argenta.be of bij je kantoorhouder. Lees voordat je intekent het verzekeringsvoorstel en de contractvoorwaarden aandachtig door.

Niet helemaal tevreden?

Als je klachten hebt, kun je die met je Argenta-kantoorhouder bespreken. Je kunt ook terecht bij Argenta Assuranties nv, Klachtenbeheer, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, tel 03 285 56 45, fax 03 285 55 28, klachtenbeheer@argenta.be.

Vind je dat Argenta Assuranties nv jouw klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kun je je richten tot de Ombudsman Verzekeringen, De Meeûssquare 35,1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, fax 02 547 59 75, info@ombudsman.aswww.ombudsman.be of tot een van de geschillenorganen vermeld op http://ec.europa.eu/odr/. Je behoudt uiteraard het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

De informatie in dit document is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie in België op 9 december 2018.

Hospitalisatieverzekering

 • goede bescherming
 • verzekerd in binnen- en buitenland
 • interessante opties Protect en Cover