Spaarrekening

Een eenvoudige manier om geld opzij te zetten

 • online beheren
 • sparen op jouw tempo
 • eenvoudig

Waarom een spaarrekening?

Weinig risico

Je spaargeld is bij faillissement van Argenta tot 100.000 euro per klant beschermd dankzij het Garantiefonds.

Je geld altijd beschikbaar

Je kunt op elk moment geld van je spaarrekening halen of er geld op storten.

Geen kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan onze gereglementeerde spaarrekeningen.

Spaarrekeningen bij Argenta

e-spaar van Argenta Spaarbank

Je kunt een e-spaar openen in je Argenta-kantoor of, als je al klant bent bij Argenta, via het internetbankieren of de Argenta-app. De rekening beheren kan via het internetbankieren of de Argenta-app.

 • Basisrente: 0,01 %* bruto op jaarbasis. Jaarlijkse uitbetaling, met valutadatum 1 januari.
 • Getrouwheidspremie: 0,10 %* bruto op jaarbasis. Uitbetaling 4 keer per jaar, met valutadatums 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.
  Opgelet: als je je geld voor het einde van de periode van 12 maanden van je rekening haalt, krijg je geen getrouwheidspremie.

Maxirekening van Argenta Spaarbank

Je kunt een Maxirekening openen in je Argenta-kantoor of, als je al klant bent bij Argenta, via het internetbankieren. De rekening beheren kan via het internetbankieren, de Argenta-app of in je Argenta-kantoor. 

 • Basisrente: 0,01 %* bruto op jaarbasis. Jaarlijkse uitbetaling, met valutadatum 1 januari.
 • Getrouwheidspremie: 0,10 %* bruto op jaarbasis. Uitbetaling 4 keer per jaar, met valutadatums 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.
  Opgelet: als je je geld voor het einde van de periode van 12 maanden van je rekening haalt, krijg je geen getrouwheidspremie. 

*Argenta kan de tarieven op elk moment wijzigen. Eventuele wijzigingen worden meegedeeld via een rekeninguittreksel.

Wat je verder nog moet weten

Depositogarantiestelsel

Bij een faillissement of risico op faillissement van de financiële instelling loop je als spaarder het risico je spaargeld te verliezen. Je spaargeld bij Argenta Spaarbank nv wordt voor maximaal 100.000 euro per persoon onder bepaalde voorwaarden gewaarborgd door het Garantiefonds voor financiële diensten. Het bedrag van je vordering op Argenta boven de 100.000 euro kun je verliezen, kan worden verminderd of omgezet in aandelen (bail-in).

Roerende voorheffing

 • De eerste schijf van 980 euro (inkomstenjaar 2019) per jaar van interesten van gereglementeerde spaarrekeningen is vrijgesteld van roerende voorheffing.
 • Deze vrijstelling geldt per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België.
 • Is de rekening geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden? Dan is er een dubbele vrijstelling van 1.960 euro (inkomstenjaar 2019) per jaar.
 • Op interesten boven de vrijgestelde schijf is roerende voorheffing van 15% verschuldigd. Argenta houdt deze automatisch in.
 • Als je meerdere spaarrekeningen hebt, moet je op jouw belastingaangifte de interesten vermelden die de vrijgestelde schijf overschrijden en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

Extra informatie

 • De e-spaar en Maxirekening zijn gereglementeerde spaarrekeningen of gereglementeerde spaardeposito’s verhandeld door Argenta Spaarbank nv.
 • Deze informatie is pas volledig in combinatie met het document Essentiële Spaardersinformatie e-spaar of Essentiële Spaardersinformatie Maxirekening, en het Algemeen Reglement der Verrichtingen (ARV). Neem ze aandachtig door voor je een e-spaar of Maxirekening opent. Je kunt deze documenten ook gratis in jouw Argenta-kantoor verkrijgen.
 • Je mag maximum 2 miljoen euro aanhouden op één of meer gereglementeerde spaarrekeningen bij Argenta Spaarbank nv.

Belangrijke documenten

Niet helemaal tevreden?

Als je klachten hebt, kun je die met jouw Argenta-kantoorhouder bespreken of kun je terecht bij de dienst Klachtenbeheer van Argenta.  Vind je dat Argenta Spaarbank nv jouw klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kun je je richten tot Ombudsfin, (de Ombudsman in financiële geschillen), North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2, 1000 Brussel, tel. 02 545 77 70, fax 02 545 77 79, ombudsman@ombudsfin.be, www.ombudsfin.be. Je behoudt uiteraard het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

De bovenstaande informatie is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie in België geldig op 9 december 2018. Op deze spaarrekeningen is het Belgische recht van toepassing.

Spaarrekening

 • online beheren
 • sparen op jouw tempo
 • eenvoudig

Ook interessant

Beleggen bij Argenta

Als je geld opzij wilt zetten, is sparen een prima keuze. Maar je kunt het ook beleggen. Bij Argenta doe je dat niet alleen. Onze kantoorhouders staan voor jou klaar met persoonlijk advies. Zij zoeken samen met jou naar een beleggingsproduct dat bij je past. Gezond beleggen, noemen we dat.

Lees meer