Gereglementeerde spaarrekeningen gecommercialiseerd door Argenta Spaarbank nv

Deze webpagina bevat een samenvatting van alle relevante informatie met betrekking tot de vier verschillende gereglementeerde spaarformules aangeboden door Argenta Spaarbank nv.

Spaargeld overzetten? Hou hier zeker rekening mee

Stel: je schrijft een bedrag over van je ene Argenta-spaarrekening naar je andere Argenta-spaarrekening. Kun je de getrouwheid die je op dat bedrag al had opgebouwd, dan behouden? Ja! Maar hou wel rekening met deze voorwaarden: 

 • Je bent titularis van beide spaarrekeningen bij Argenta.
 • Je schrijft het bedrag over via overschrijving, niet via een doorlopende opdracht. 
 • Het bedrag dat je overschrijft is minstens 500 euro.
 • Je schrijft maximaal drie keer per jaar een bedrag over vanuit de spaarrekening in kwestie. Voor de vierde en alle volgende overschrijvingen behoud je de opgebouwde getrouwheid niet. 

Tariefinformatie en modaliteiten van gereglementeerde spaarrekeningen

Hieronder vind je een overzicht van de gereglementeerde spaarrekeningen aangeboden door Argenta Spaarbank nv. De spaarrekening met het hoogste rendement na 12 maanden staat eerst.

De vergoeding is steeds samengesteld uit een basisrente en een getrouwheidspremie. Opgelet: de optelling van de basisrente en de getrouwheidspremie geldt enkel vandaag voor een bedrag dat 1 jaar op je rekening blijft staan en zolang de basisrente niet verandert.

Lees het document met essentiële spaardersinformatie voor je een spaarrekening opent.

Groeirekening

Categorie Basisrente Getrouwheidspremie Optelling van basisrente en getrouwheidspremie Voorwaarden
B 1,20 % op jaarbasis 1,80 % op jaarbasis na 1 jaar

3 % op jaarbasis

Je spaart maximaal 500 euro per maand.

Essentiële spaardersinformatie Groeirekening

 

Getrouwheidsrekening

Categorie Basisrente Getrouwheidspremie Optelling van basisrente en getrouwheidspremie Voorwaarden
A 0,25 % op jaarbasis 1,75 % op jaarbasis na 1 jaar

2 % op jaarbasis

Er is geen beperking op het bedrag dat je kunt sparen.

Essentiële spaardersinformatie Getrouwheidsrekening

 

e-spaar

Categorie Basisrente Getrouwheidspremie Optelling van basisrente en getrouwheidspremie Voorwaarden
A 0,50 % op jaarbasis 0,35 % op jaarbasis na 1 jaar

0,85 % op jaarbasis

Er is geen beperking op het bedrag dat je kunt sparen.

Essentiële spaardersinformatie e-spaar

 

Maxirekening

Categorie Basisrente Getrouwheidspremie Optelling van basisrente en getrouwheidspremie Voorwaarden
B 0,50 % op jaarbasis 0,35 % op jaarbasis na 1 jaar

0,85 % op jaarbasis

Je mag maximum 2 miljoen euro aanhouden op de Maxirekening.

Essentiële spaardersinformatie Maxirekening

 

De basisrente is verworven vanaf de dag van de storting van het geld op de rekening en tot de dag van de geldopname. Het basisrentetarief kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. De basisrente wordt op je rekening gestort met valutadatum 1 januari of wanneer je je rekening afsluit.

De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. Indien je je geld vóór het einde van de periode van 12 maanden opneemt, ontvang je geen getrouwheidspremie op dat geld. Deze opname zal geen invloed hebben op de verwerving van basisrente. Deze premie loopt vanaf de dag van de storting. De dag na die waarop de getrouwheidspremie is verworven start een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden. Het tarief van de getrouwheidspremie kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij de aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing. De reeds verworven getrouwheidspremie wordt op je rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin die premie verworven is, i.e. op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober, of bij de afsluiting van de rekening.

Klanten worden via hun rekeninguittreksels op de hoogte gebracht van wijzigingen in de hierboven vermelde tarieven.

Er zijn geen kosten verbonden aan de gereglementeerde spaarrekeningen van Argenta Spaarbank nv. Kies je ervoor om je rekeninguittreksels via de post te ontvangen? Je betaalt per verzending het tarief van de postzegel(s) + 1 euro per postzegel. De verzending van rekeninguittreksels via Internetbankieren is gratis.

Spaarcalculator

De calculator stelt je in staat na te gaan in hoeverre de verschillende rentetypes (basisrente en getrouwheidspremie) op een bepaalde rekening verworven zijn. Zo kun je de geldelijke impact van een eventuele geldopneming inschatten. Je vindt deze tool in Argenta Internetbankieren.

Welke rekening en welke vergoeding stemmen overeen met jouw behoeften?

Via deze link kom je op de webpagina van de vergelijkingstool die is ontwikkeld door de FSMA. De vergelijkingstool biedt je, na het invoeren van enkele gegevens zoals het te sparen bedrag en de looptijd, een overzicht van de vergoeding per gereglementeerde spaarrekening en per instelling. 

Overstappen naar een andere bank

Via de bankoverstapdienst van Febelfin vind je alle info over hoe je naar een andere bank kunt overstappen.

Risico's

 • Risico op faillissement: bij een faillissement of risico op faillissement van de financiële instelling loop je als spaarder het risico je spaargeld te verliezen. Je spaargeld bij Argenta Spaarbank nv wordt voor maximaal 100.000 euro per persoon onder bepaalde voorwaarden gewaarborgd door het Garantiefonds voor financiële diensten. Het bedrag van je vordering op Argenta boven de 100.000 euro kun je verliezen, kan worden verminderd of omgezet in aandelen (bail-in). Meer informatie over dit beschermingsmechanisme vind je op de website van het Garantiefonds en het Beschermingsfonds.
 • Inflatierisico: door aanhoudende prijsstijgingen (inflatie) kan je spaargeld minder waard worden.

Andere

Fiscaliteit

 • Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste schijf interesten (tot een plafond van 1.020 euro voor het inkomstenjaar 2024) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België en per jaar. 
 • Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 2.040 euro voor het inkomstenjaar 2024). 
 • Op interesten boven de vrijgestelde schijf is roerende voorheffing van 15 % verschuldigd. Argenta houdt deze automatisch in. 
 • Als je meerdere spaarrekeningen hebt, moet je op jouw belastingaangifte de interesten vermelden die de vrijgestelde schijf overschrijden en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden. 

Klachten

Als je klachten hebt, kun je die met jouw Argenta-kantoorhouder bespreken of kun je terecht bij de dienst Klachtenbeheer van Argenta. Vind je dat Argenta Spaarbank nv jouw klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kun je je richten tot Ombudsfin, (de Ombudsman in financiële geschillen), North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2, 1000 Brussel, ombudsman@ombudsfin.be, www.ombudsfin.be. Je behoudt uiteraard het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden. Bij een online-aankoop kunt je je ook richten tot een geschillenorgaan zoals vermeld op het platform van online geschillenbeslechting

De bovenstaande informatie is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie in België geldig op 25 maart 2024. Op deze spaarrekeningen is het Belgische recht van toepassing.

Ontdek de spaarrekeningen

Documenten

Eenvoudig en altijd dichtbij. In het kantoor en online. Dat is waar we bij Argenta voor staan.
Onze klanten weten: zo simpel kan het zijn

Start vandaag nog met sparen

Open een spaarrekening in de Argenta-app

 • Al klant?

In een paar klikken open je een spaarrekening voor jezelf: Open de Argenta-app en klik naast 'Mijn rekeningen' op 'Toevoegen'.

 • Nog geen klant?

Word eenvoudig klant via de Argenta-app. Vind hem in de stores:

Word eenvoudig klant via de Argenta-app

Scan de QR-code en download hem meteen of vind hem in de App Store of Google Play.

Of maak een afspraak in je Argenta-kantoor

Open spaarrekeningen voor jezelf, je partner of je kinderen.

Door dit formulier te versturen, geef je Argenta informatie die gebruikt wordt om contact met jou op te nemen en je beter voort te helpen. Meer informatie vind je in het privacybeleid van Argenta.