Tariefverlaging mobiliteitsleningen

22 december 2023

Op 2 januari 2024 verlaagt Argenta een aantal tarieven van zijn ‘mobiliteitsleningen’. Geen fysiek autosalon in 2024, toch wil Argenta zijn klanten ondersteunen om te investeren in duurzame mobiliteitsoplossingen.

Het tarief voor nieuwe voertuigen (maximum 3 jaar oud) daalt met 1,20 % van 5,59 % naar 4,39 % en het tarief voor ecologische voertuigen daalt met 1,50 % van 5,49 % naar 3,99 %. Als ecologisch voertuig beschouwt Argenta alle hybride voertuigen met een uitstoot van maximum 50 gram CO² per km en 100 % elektrische voertuigen.

Naast de autoleningen verlaagt Argenta ook zijn tarief voor de (elektrische) fietslening. Het tarief voor de (elektrische) fietslening daalt met 1,50% van 5,49 % naar 3,99 %.

Voor tweedehandsvoertuigen ouder dan 3 jaar daalt het tarief met 0,60 % van 7,19 % naar 6,59 %.

Het minimumbedrag bedraagt 1.250 euro voor voertuigen en voor (elektrische) fietsen. De looptijd van de lening varieert van 12 tot 84 maanden (60 maanden voor tweedehandsvoertuigen ouder dan 3 jaar).

De tarieven zijn geldig van 2 januari 2024 tot en met 17 februari 2024.

Inzichten van 2023

Hogere vraag naar financieringen voor hybride / elektrische voertuigen.

Jaarlijks zien we een toename in de vraag naar de financieringen voor duurzamere voertuigen. 36 % van het gefinancierde volume gaat naar elektrische en hybride voertuigen met een beperkte CO² uitstoot. De vraag naar de financiering voor (elektrische) fietsen daalde met 40 %, te verklaren door de gemiddeld te betalen hogere rente tegenover 2022.

Klanten lenen gemiddeld 10.363 euro meer voor de aankoop van een hybride / elektrisch voertuig tegenover een klassiek voertuig.

Klanten lenen gemiddeld 19.951 euro voor een klassiek voertuig, terwijl ze gemiddeld 30.314 ontlenen voor een duurzaam voertuig. Dit is voor klassieke voertuigen status quo tegenover 2022 echter 3.300 euro meer voor duurzame voertuigen tegenover 2022.

Klanten lenen gemiddeld 3.758 euro voor de aankoop van een (elektrische) fiets. Dit is status quo tegenover 2022.

Toenemend aantal jongeren onder de 35 jaar vinden hun weg naar financieringen voor hybride en elektrische voertuigen, desondanks de hogere kostprijs tegenover klassieke voertuigen.

Klanten die een duurzaam nieuw voertuig aankopen zijn gemiddeld 47 jaar.

Desondanks de hogere prijs tegenover klassieke voertuigen stellen we een toename vast van +7 % bij jongeren <35j. Bijna 1/4e is jonger dan 35 jaar.

Klanten die lenen voor een klassiek voertuig op fossiele brandstoffen zijn gemiddeld 46 jaar (status quo tegenover 2022), 27 % is jonger dan 35 jaar.

Klanten die kiezen voor een fietslening zijn gemiddeld 46 jaar, waarvan 23 % jonger dan 35 jaar.