Wat dekt een familiale verzekering?

Laatst bijgewerkt: 20-10-2021 | 2 minuten

Een familiale verzekering beschermt je als jij of een van je huisgenoten of huisdieren schade berokkent aan anderen. Het schadebedrag dat je in een dergelijke situatie moet betalen, kan hoog oplopen. Bijvoorbeeld als het slachtoffer wonden oploopt die altijd zichtbaar zullen blijven en degene die aansprakelijk is zijn leven lang moet betalen voor de aangerichte schade.

In welke situaties?

De familiale verzekering komt onder andere tussen voor:

  • schade veroorzaakt door jij zelf, je inwonende partner en familieleden, kinderen, en huisdieren;
  • schade veroorzaakt door niet-inwonende kinderen, waarvan het hoederecht volledig of gedeeltelijk is toevertrouwd aan de andere ouder;
  • schade aan een derde veroorzaakt door een voorwerp waarvan jij eigenaar of bewaarder bent en dat een gebrek vertoont.

Voorbeelden van situaties waarin je familiale verzekering kan tussenkomen:

  • Je hakt een boom om en die valt per ongeluk op het tuinhuis van de buren.
  • Je hond ontsnapt uit je tuin, rent de straat op en veroorzaakt een ongeval.
  • Op de parking van de supermarkt beschadig je per ongeluk een geparkeerde wagen met je winkelkarretje.
  • Een vriend komt bij jou op bezoek, gaat op een stoel met een gebarsten poot zitten, valt daardoor en raakt gewond.
  • Je bent verstrooid, je rijdt met je elektrische fiets door het rood licht en rijdt daardoor tegen een auto. Lees meer over het verzekeren van elektrische fietsen en andere voertuigen.

Zelfs als je gescheiden bent en je kind bij je ex-partner woont, dan kun je aansprakelijk gesteld worden voor schade die je kind aan een derde berokkent. Ook in dat geval kan de familiale verzekering tussenkomen.

Wat als je zelf schade hebt door iemand anders?

Als je zelf schade hebt door het toedoen van iemand anders, dan helpt de dekking rechtsbijstand jou om een zo volledig mogelijke schadevergoeding te krijgen. Je krijgt dan ook de nodige juridische bijstand.

Opgelet!
 
Je familiale verzekering komt alleen tussen in het kader van je privéleven. Schadegevallen gerelateerd aan je beroepsactiviteiten zijn niet verzekerd. 

Verzeker je goed