Si­mu­la­tie familiale verzekering

Lees onderstaande informatie grondig. Op het einde van de pagina kun je de simulatie starten.

Familiale bescherming

Een familiale verzekering van Argenta beschermt je tegen materiële of lichamelijke schade die jij of iemand voor wie je verantwoordelijk bent in jouw privéleven aan derden veroorzaakt. Wanneer je zelf schade hebt geleden door de fout of nalatigheid van iemand anders, kan je rekenen op onze rechtsbijstand.

Niet alle kosten en risico's zijn verzekerd, de voornaamste daarvan zijn:

 • voor de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid:
  • schade die niet kadert in je privéleven 
  • schade aan jezelf of de personen voor wie je instaat (alleen schade aan derden is verzekerd)
  • schade die je veroorzaakt als eigenaar, houder of bestuurder van een motorrijtuig dat wettelijk verzekerd moet zijn
 • voor de waarborg rechtsbijstand:
  • schade die niet kadert in je privéleven 
  • contractuele schade
  • schade die je veroorzaakt als eigenaar, houder of bestuurder van een motorrijtuig dat wettelijk verzekerd moet zijn

Wil je een persoonlijk voorstel?

Vraag jouw persoonlijk voorstel online aan of neem contact op met je Argenta-kantoorhouder. Hij maakt graag een verzekeringsvoorstel en berekent je premie voor jou. Helemaal gratis uiteraard.

Belangrijke informatie

De polis Familiale bescherming is een familiale verzekering naar Belgisch recht, aangeboden door Argenta Assuranties nv. De polis wordt jaarlijks stilzwijgend hernieuwd. Deze pagina bevat algemene informatie over een verzekeringsproduct van Argenta Assuranties nv. Hiervoor gelden uitsluitingen, beperkingen, vrijstellingen en voorwaarden. De volledige inhoud vind je terug in je contractvoorwaarden. De algemene voorwaarden vind je gratis op de Argenta-website of bij jouw kantoorhouder. Lees het informatiedocument betreffende het verzekeringsproduct, het verzekeringsvoorstel en de contractvoorwaarden aandachtig door voordat je intekent. 

Wat je ook nog moet weten

Ben je niet helemaal tevreden? Neem dan contact op met je kantoorhouder of de dienst Klachtenbeheer van Argenta. Was het antwoord dat je kreeg onvoldoende of kreeg je geen antwoord? Neem contact op met de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeússquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, info@ombudsman.aswww.ombudsman.be. Als je klacht over een online aankoop gaat, kun je ook terecht tot een geschillenorgaan zoals vermeld op het platform van online geschillenbeslechting. Je behoudt uiteraard het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden. Deze informatie is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie in België op 1 februari 2021.